ORDIN nr. 1.141 din 28 iunie 2007privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE Nr. 1.141 din 28 iunie 2007
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI Nr. 1.386 din 28 iunie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007
  În temeiul prevederilor:– Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învățământului postuniversitar medical și farmaceutic uman, cu modificările și completările ulterioare,– Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,– Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului,
  văzând referatul Direcției generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională și salarizare nr. E.N. 6.860 din 28 iunie 2007,
  ministrul sănătății publice și ministrul educației, cercetării și tineretului emit prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, conform anexei nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Criteriile de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a unităților sanitare, în care se pot derula programe de rezidențiat, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă Lista centrelor universitare medicale și a unităților sanitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidențiat, prevăzută în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Se aprobă conținutul și durata rezidențiatului în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cuprinse în anexa nr. 4.*) Notă
  *) Anexa nr. 4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru vânzări și relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 6

  Direcțiile implicate din cadrul Ministerului Sănătății Publice și al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, precum și Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul 7

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.214/1993 privind înființarea rezidențiatului ca formă de pregătire în specialitate a medicilor și farmaciștilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 15 august 1994.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul educației,
  cercetării și tineretului,
  Cristian Mihai Adomniței


  Anexa nr. 1

  REGULAMENT 21/09/2007


  Anexa nr. 2

  CRITERII 28/06/2007


  Anexa nr. 3

  LISTA
  centrelor universitare medicale și a unităților sanitare
  acreditate pentru derularea programelor de specializare
  prin rezidențiat*)
  Notă
  *) vor fi reacreditate la un interval de 5 ani.
  3.1. Lista centrelor universitare și a unităților sanitare din centre universitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidențiat
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Centrul
    universitar                           Unitatea sanitară
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Arad        Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Arad        Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. Salvador Vuia" Arad
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Arad        Spitalul Clinic Municipal Arad
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Brașov      Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Brașov      Spitalul Clinic de Copii Brașov
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Brașov      Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. I.A. Sbârcea" Brașov
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic "Sf. Maria" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Gr. Alexandrescu"
               București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic de Urgență de Chirugie Plastică Reparatorie și
               Arsuri București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic "Filantropia" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic de Urgență București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan
               Theodorescu"  București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic "Dr. Ion Cantacuzino" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic "Colentina" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic de Ortopedie și TBC Osteoarticular "Foișor"
               București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Pantelimon" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic Caritas "Acad. N. Cajal" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic "Colțea" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic "N. Malaxa" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr. V. Babeș"
               București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic de Copii "Dr. V. Gomoiu" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic de Dermato-venerologie "Prof. Dr. S. Longhin"
               București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "M.S. Curie" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic de Urgență "Elias" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Ioan" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Universitar de Urgență București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu"
               București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Centrul Metodologic de Reumatologie "Dr. I. Stoia" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Centrul Clinic de Urgențe de Boli Cardio-Vasculare al Armatei
               (M.Ap.N.)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei
               și Științelor  Biomedicale "V. Babeș" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T.
               Nicolau" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului "Prof. Dr. A.
               Rusescu" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie "Ana Aslan"
               București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Institutul de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL "Prof.
               Dr. D. Hociotă" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Institutul de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice "Prof. Dr. N.
               Paulescu" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneo-
               climatologie București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Institutul Clinic Fundeni București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu"
               București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Institutul de Sănătate Publică București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Institutul de Virusologie "St. S. Nicolau" București
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Institutul Național de Medicină Sportivă
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a
               Capacității de Muncă
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Clinic de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" -
               MAPN
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Militar de Urgență "Prof. Dr. D. Gerota" - MI
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   București   Spitalul Universitar CF Witing București - MTTC
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Cluj-Napoca Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. O. Fodor" Cluj-Napoca
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Cluj-Napoca Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Danielo" Cluj-Napoca
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Cluj-Napoca Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Cluj-Napoca Institutul Inimii "Prof. Dr. Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Cluj-Napoca Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuță" Cluj-Napoca
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Cluj-Napoca Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Cluj-Napoca Institutul de Sănătate Publică Cluj-Napoca
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Cluj-Napoca Spitalul Universitar CF Cluj-Napoca - MTTC
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Constanța   Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Constanța   Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Constanța   Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Constanța   Spitalul Universitar CF Constanța - MTTC
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Craiova     Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Craiova     Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Craiova     Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie
               "Victor Babeș" Craiova
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Craiova     Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Craiova     Centrul de Cardiologie Craiova
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Craiova     Institutul de Medicină Legală Craiova
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Craiova     Spitalul Universitar CF Craiova
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Craiova     Spitalul Clinic de Urgență Militar "Dr. Ștefan Odobleja" Craiova
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Galați      Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Galați      Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Iași        Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Iași        Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Treime" Iași
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Iași        Spitalul Clinic de Urgențe "Sf. Ioan" Iași
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Iași        Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Iași        Spitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie "Elena Doamna" Iași
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Iași        Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Iași        Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza Vodă" Iași
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Iași        Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Iași        Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" Iași
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Iași        Spitalul Clinic de Recuperare Iași
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Iași        Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. GIM Georgescu" Iași
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Iași        Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie Iași
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Iași        Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iași
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Iași        Institutul de Medicină Legală Iași
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Iași        Institutul de Sănătate Publică Iași
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Iași        Spitalul Universitar CF Iași - MTTC
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Iași        Spitalul Clinic Militar de Urgență "Dr. I. Czihac" Iași
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Oradea      Spitalul Clinic Județean Oradea
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Oradea      Spitalul Clinic de Copii "Dr. Gavril Curteanu" Oradea
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Oradea      Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Oradea
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Oradea      Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Oradea
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Oradea      Spitalul Clinic de Neurologie și Psihiatrie Oradea
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Oradea      Spitalul Clinic Militar de Urgență "Avram Iancu" Oradea
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Sibiu       Spitalul Clinic Județean Sibiu
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Sibiu       Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Sibiu       Centrul de Sănătate Publică Sibiu
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Târgu Mureș Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Târgu Mureș Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Târgu Mureș Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Târgu Mureș Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureș
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Timișoara   Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Timișoara   Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Timișoara   Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Timișoara   Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie
               "Victor Babeș" Timișoara
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Timișoara   Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Dr. D. Popescu"
               Timișoara
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Timișoara   Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Timișoara   Institutul de Sănătate Publică Timișoara
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Timișoara   Institutul de Medicină Legală Timișoara
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Timișoara   Spitalul Universitar CF Timișoara - MTTC
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Timișoara   Spitalul Militar de Urgență Timișoara
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  3.2. Unități sanitare județene, municipale și orășenești acreditate pentru pregătire în medicina de familie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Centrul
  universitar    Județul                 Unitatea sanitară
       de
  îndrumare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cluj-Napoca  Alba       Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Argeș      Spitalul Județean Pitești
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Argeș      Spitalul de Pediatrie Pitești
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Argeș      Spitalul Municipal Câmpulung
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Argeș      Spitalul Militar de Urgență "Ion Jianu" Pitești
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Bacău      Spitalul Județean de Urgență Bacău
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Bacău      Spitalul de Pediatrie Bacău
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Bacău      Spitalul Municipal Onești
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Bacău      Spitalul Municipal de Urgență Moinești
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Oradea       Bihor      Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Oradea       Bihor      Spitalul Municipal "Episcop N. Popovici" Beiuș
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Oradea       Bihor      Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Oradea       Bihor      Spitalul General CF Oradea
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cluj-Napoca  Bistrița-
               Năsăud     Spitalul Județean Bistrița
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Botoșani   Spitalul Județean de Urgență "Mavromati" Botoșani
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Botoșani   Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botoșani
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Botoșani   Spitalul de Copii Botoșani
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Botoșani   Spitalul de Psihiatrie Botoșani
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Botoșani   Spitalul Municipal Dorohoi
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Brăila     Spitalul de Urgență Județean Brăila
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Brăila     Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Brăila     Spitalul de Psihiatrie "Sf. Pantelimon" Brăila
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Brașov       Brașov     Spitalul Municipal Făgăraș
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Brașov       Brașov     Spitalul de Boli Infecțioase Brașov
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Brașov       Brașov     Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Brașov       Brașov     Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Brașov       Brașov     Spital General CF Brașov
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    București  Spitalul General CF nr. 2 București - MTTC
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    București  Spitalul Militar de Urgență "Prof.Dr. D. Gerota" - MI
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    București  Spitalul de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" - SRI
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    București  Spitalul "Prof. Dr. Constantin Angelescu" București -
                           MJ
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Buzău      Spitalul Județean Buzău
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Călărași   Spitalul Județean de Urgență Călărași
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Călărași   Spitalul Municipal Oltenița
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Timișoara    Caraș-
               Severin    Spitalul Județean Reșița
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Timișoara    Caraș-
               Severin    Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cluj-Napoca  Cluj       Spitalul Municipal Dej
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cluj-Napoca  Cluj       Spitalul Municipal Turda
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cluj-Napoca  Cluj       Spitalul Militar de Urgență "Dr. Constantin Papilian"
                          Cluj
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Constanța    Constanța  Spitalul Municipal Mangalia
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Constanța    Constanța  Spitalul Municipal Medgidia
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Constanța    Constanța  Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru Gafencu"
                          Constanța - MAPN
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Târgu Mureș  Covasna    Spitalul Județean "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Dâmbovița  Spitalul Județean Târgoviște
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Craiova      Dolj       Spitalul Filișanilor - Filiași
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Craiova      Dolj       Spitalul Municipal Calafat
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Galați     Spitalul de Obstetrică-Ginecologie "Buna Vestire" Galați
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Galați     Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Galați     Spitalul de Pneumoftiziologie Galați
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Galați     Spitalul de Boli Infecțioase "Cuvioasa Parascheva"
                          Galați
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Galați     Spitalul de Psihiatrie "Elena Doamna" Galați
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Galați     Spitalul General CF Galați
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Galați     Spitalul Militar de Urgență "Dr. Aristide Serfioti"
                          Galați
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Giurgiu    Spitalul Județean Giurgiu
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Craiova      Gorj       Spitalul Județean Târgu Jiu
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Târgu Mureș  Harghita   Spitalul Județean Miercurea-Ciuc
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Târgu Mureș  Harghita   Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Timișoara    Hunedoara  Spitalul Județean Deva
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Timișoara    Hunedoara  Spitalul Municipal "A. Simionescu" Hunedoara
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Timișoara    Hunedoara  Spitalul de Urgență Petroșani
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Ialomița   Spitalul Județean de Urgență Slobozia
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Iași       Spitalul Municipal Pașcani
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Iași       Spitalul Orășenesc Târgu Frumos
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Iași       Spitalul General CF Pașcani
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Ilfov      Spitalul Județean Ilfov "Sf. Împărați Constantin și
                          Elena"
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Ilfov      Spitalul Orășenesc "Dr. Maria Burghele" Buftea
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Ilfov      Spitalul de Psihiatrie "Domnița Bălașa"
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cluj-Napoca  Maramureș  Spitalul Județean de Urgență "Dr. Constantin Opriș"
                          Baia Mare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cluj-Napoca  Maramureș  Spitalul de Boli Infecțioase, Dermato-venerologie și
                          Psihiatrie Baia Mare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cluj-Napoca  Maramureș  Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cluj-Napoca  Maramureș  Spitalul Municipal Sighetu Marmației
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cluj-Napoca  Maramureș  Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Timișoara    Mehedinți  Spitalul Județean Drobeta-Turnu Severin
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Timișoara    Mehedinți  Spitalul Municipal Orșova
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Timișoara    Mehedinți  Spital General CF Drobeta-Turnu Severin
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Târgu Mureș  Mureș      Spitalul Municipal "Dr. Ghe. Marinescu" Târnăveni
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Târgu Mureș  Mureș      Spitalul Municipal "Dr. E. Nicoară" Reghin
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Târgu Mureș  Mureș      Spitalul Municipal Sighișoara
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Neamț      Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Neamț      Spitalul Municipal de Urgență Roman
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Craiova      Olt        Spitalul Județean Slatina
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Craiova      Olt        Spitalul Municipal Caracal
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Prahova    Spitalul Județean de Urgență Ploiești
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Prahova    Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiești
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Prahova    Spitalul Municipal Ploiești
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Prahova    Spitalul de Pediatrie Ploiești
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Prahova    Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Prahova    Spitalul Municipal Câmpina
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Prahova    Spitalul General CF Ploiești
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cluj-Napoca  Sălaj      Spitalul Județean Zalău
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cluj-Napoca  Sălaj      Spitalul Orășenesc Șimleu Silvaniei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cluj-Napoca  Satu Mare  Spitalul Județean Satu Mare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Sibiu        Sibiu      Spitalul Municipal Mediaș
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Sibiu        Sibiu      Spitalul Orășenesc Cisnădie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Sibiu        Sibiu      Spitalul de Psihiatrie "Dr. Ghe. Preda" Sibiu
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Sibiu        Sibiu      Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Sibiu        Sibiu      Spitalul General CF Sibiu
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Sibiu        Sibiu      Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru Augustin"
                          Sibiu
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Suceava    Spitalul Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" Suceava
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Suceava    Spitalul Municipal Rădăuți
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  București    Teleorman  Spitalul Județean Alexandria
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Timișoara    Timiș      Spitalul Municipal Lugoj
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Timișoara    Timiș      Spitalul Militar de Urgență "Dr. Victor Popescu"
                          Timișoara
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Constanța    Tulcea     Spitalul Județean de Urgență Tulcea
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Craiova      Vâlcea     Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Craiova      Vâlcea     Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Craiova      Vâlcea     Spitalul Municipal Drăgășani
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Vaslui     Spitalul Județean de Urgență Vaslui
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Vaslui     Spitalul Municipal de Adulți Bârlad
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Vrancea    Spitalul Județean de Urgență "Sf. Pantelimon" Focșani
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Vrancea    Spitalul Municipal Adjud
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Iași         Vrancea    Spitalul Militar de Urgență "Dr. Alexandru Popescu"
                          Focșani
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  3.3. Lista centrelor universitare în care pot fi derulate programe de rezidențiat în medicina de urgență– București;– Cluj-Napoca;– Craiova;– Iași;– Târgu Mureș;– Timișoara
  NOTĂ:– acreditarea altor centre universitare se face cu aprobarea Ministerului Sănătății Publice și a Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului;– rezidenții în medicina de urgență aflați în alte centre universitare decât cele prevăzute în prezenta anexă pot solicita schimbarea centrului de pregătire.


  Anexa nr. 4

  ANEXĂ din 28 iunie 2007

  ----