HOTĂRÂRE nr. 31 din 15 ianuarie 2004
privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Prefecturii judeţului Bihor în administrarea Institutului Naţional de Statistică, pentru Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 28 ianuarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea din administrarea Prefecturii judeţului Bihor în administrarea Institutului Naţional de Statistică, pentru Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, a unei părţi din imobilul, proprietate publică a statului, situat în municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 5, judeţul Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face prin protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 879/1998 privind transmiterea unor imobile situate în municipiul Oradea, judeţul Bihor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 14 decembrie 1998, se modifică în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Preşedintele Institutului
  Naţional de Statistică,
  Clementina Ivan Ungureanu
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul delegat
  pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 15 ianuarie 2004.
  Nr. 31.


  Anexă

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului care trece din administrarea Prefecturii Judeţului Bihor
  în administrarea Institutului Naţional de Statistică, pentru Direcţia
  Judeţeană de Statistică Bihor
    Adresa imobiluluiCaracteristicile tehnice ale imobiluluiNumăr de inventar
    Municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 5, judeţul Bihor - zona II, parterul imobiluluiSuprafaţa construită = 476 m2111.283
    Suprafaţa terenului aferent = 323 m2  

  ─────────────