ORDIN nr. 6.238 din 8 septembrie 2023privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 12 septembrie 2023
  În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare,
  având în vedere Referatul de aprobare nr. 960 din 6.09.2023 al Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia-cadru de acordare a burselor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu anul școlar 2023-2024.


  Articolul 3

  Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală economică, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziții contrare se abrogă.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației,
  Ligia Deca

  București, 8 septembrie 2023.
  Nr. 6.238.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE-CADRU
  de acordare a burselor