LEGE nr. 272 din 29 iunie 2006
pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 4 iulie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  După alineatul (1) al articolului 7 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 25 noiembrie 2004, se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) În cazul interconectării, furnizorul are obligaţia de a transmite la interfaţa dintre cele două reţele identitatea liniei apelante fără a o altera, modifica sau şterge."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 29 iunie 2006.
  Nr. 272.
  -------