HOTĂRÂRE nr. 752 din 26 iulie 2001
privind majorarea valorii amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 46 şi 46^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 17 august 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor*),
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Valoarea amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 46 şi 46^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează după cum urmează:
  a) de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele de la art. 46 lit. a) şi art. 46^1;
  b) de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la art. 46 lit. b);
  c) de la 6.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele de la art. 46 lit. c).
  ────────── Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001 şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────
  Autoritatea Naţionala pentru
  Protecţia Consumatorilor,
  Rovana Plumb,
  secretar de stat
  Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General
  al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  ──────────────