HOTĂRÂRE nr. 118 din 6 martie 2012 (*actualizată*)
privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice
(actualizată până la data de 14 septembrie 2012*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 134 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii, familiei
  şi protecţiei sociale,
  Claudia Boghicevici
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Gabriel Berca
  Ministrul finanţelor publice,
  Bogdan Alexandru Drăgoi
  Bucureşti, 6 martie 2012.
  Nr. 118.

  Anexă

  STATUT 06/03/2012