ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 23 martie 2004
pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 30 martie 2004  În vederea aplicării unui tratament egal tuturor veteranilor de război şi pentru evitarea unui impact social asupra unei categorii de persoane de vârstă înaintată a căror contribuţie adusă pentru apărarea ţării este unanim recunoscută, elemente care vizează interesul public şi care au caracter de urgenţă,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  După articolul 14 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002, se introduce un nou articol, articolul 14^1 , cu următorul cuprins:
  "Art. 14^1 - Începând cu luna martie 2004, renta lunară prevăzută la art. 13 şi 14 se calculează, după caz, în funcţie de nivelul soldei de grad şi al soldei de funcţie la minim ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, stabilite conform legii."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  p. Ministrul apărării naţionale,
  George Cristian Maior,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 23 martie 2004.
  Nr. 12.
  ------