HOTĂRÂRE nr. 1.375 din 17 decembrie 2015 (*actualizată*)
pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti
(actualizată până la data de 20 februarie 2017*)
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • ----------
  În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
  având în vedere dispoziţiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

  judecător Marius Badea Tudose

  Bucureşti, 17 decembrie 2015.
  Nr. 1.375.

  Anexă

  REGULAMENT 17/12/2015