HOTĂRÂRE nr. 377 din 18 aprilie 2002 (*actualizată*)
pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora
(actualizată până la data de 13 mai 2005*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 10 mai 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 13 mai 2005, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 2 octombrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004; HOTĂRÂREA nr. 410 din 5 mai 2005.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 95 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Ecaterina Andronescu


  Anexă

  PROCEDURA 18/04/2002