HOTĂRÂRE nr. 610 din 29 mai 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 10 iunie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 30 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Razvan Theodorescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 29 mai 2003.
  Nr. 610.


  Anexă

  NORMA 29/05/2003