ORDIN nr. 3.393 din 28 februarie 2017
privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 7 martie 2017  Având în vedere Nota Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei nr. 217 din 27 februarie 2017, înregistrată la Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 27.206 din 27 februarie 2017, privind finalizarea procedurilor de elaborare a programelor şcolare,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,
  în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă lista programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial, cuprinsă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă programele şcolare pentru clasele a Va - a VIII-a, cuprinse în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexa nr. 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────


  Articolul 3

  (1) Programele şcolare pentru clasa a V-a, cuprinse în anexa nr. 2 a prezentului ordin, se aplică în sistemul de învăţământ începând cu anul şcolar 2017-2018.
  (2) Programele şcolare pentru clasa a VI-a, cuprinse în anexa nr. 2 a prezentului ordin, se aplică în sistemul de învăţământ începând cu anul şcolar 2018-2019.
  (3) Programele şcolare pentru clasa a VII-a, cuprinse în anexa nr. 2 a prezentului ordin, se aplică în sistemul de învăţământ începând cu anul şcolar 2019-2020.
  (4) Programele şcolare pentru clasa a VIII-a, cuprinse în anexa nr. 2 a prezentului ordin, se aplică în sistemul de învăţământ începând cu anul şcolar 2020-2021.


  Articolul 4

  Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar, Direcţia minorităţi, institutul de ştiinţe ale educaţiei, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv inspectoratul şcolar al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul educaţiei naţionale,

  Pavel Năstase

  Bucureşti, 28 februarie 2017.
  Nr. 3.393.

  Anexa 1

  LISTA
  programelor şcolare pentru învăţământ gimnazial
  *Font 9*
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ │
  │crt.│ Disciplina │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Limba şi literatura română, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară, │
  │ │clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3.│Limba şi literatura maternă bulgară, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4.│Limba şi literatura maternă cehă, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5.│Limba şi literatura maternă croată, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6.│Limba şi literatura maternă germană, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7.│Limba şi literatura maternă germană, clasele a V-a - a VIII-a - versiune în │
  │ │limba germană │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 8.│Limba şi literatura maternă italiană, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 9.│Limba şi literatura maternă maghiară, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 10.│Limba şi literatura maternă maghiară, clasele a V-a - a VIII-a - versiune în │
  │ │limba maghiară │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 11.│Limba şi literatura maternă neogreacă, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 12.│Limba şi literatura maternă polonă, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 13.│Limba şi literatura maternă rromani, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 14.│Limba şi literatura maternă rusă, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 15.│Limba şi literatura maternă sârbă, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 16.│Limba şi literatura maternă slovacă, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 17.│Limba şi literatura maternă turcă, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 18.│Limba şi literatura maternă ucraineană, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 19.│Limba modernă 1 (engleză, franceză, italiană, spaniolă), clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 20.│Limba modernă 1 (engleză, franceză, italiană, spaniolă) - studiu intensiv, │
  │ │clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 21.│Limba modernă 2 (chineză, engleză, franceză, italiană, spaniolă, turcă), │
  │ │clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 22.│Limba modernă 1/Limba modernă 2/Limba modernă 1 - intensiv (germană, rusă, │
  │ │japoneză), clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 23.│Elemente de limbă latină şi de cultură romanică, clasa a VII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 24.│Matematică, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 25.│Fizică, clasele a VI-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 26.│Chimie, clasele a VII-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 27.│Biologie, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 28.│Educaţie socială, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 29.│Istorie, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 30.│Istoria şi tradiţiile minorităţii bulgare, clasele a VI-a - a VII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 31.│Istoria şi tradiţiile minorităţii cehe, clasele a VI-a - a VII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 32.│Istoria şi tradiţiile minorităţii croate, clasele a VI-a - a VII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 33.│Istoria şi tradiţiile minorităţii germane, clasele a VI-a - a VII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 34.│Istoria şi tradiţiile minorităţii italiene, clasele a VI-a - a VII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 35.│Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare, clasele a VI-a - a VII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 36.│Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare, clasele a VI-a - a VII-a - │
  │ │versiune în limba maghiară │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 37.│Istoria şi tradiţiile minorităţii elene, clasele a VI-a - a VII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 38.│Istoria şi tradiţiile minorităţii poloneze, clasele a VI-a - a VII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 39.│Istoria şi tradiţiile minorităţii rrome, clasele a VI-a - a VII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 40.│Istoria şi tradiţiile minorităţii ruşilor lipoveni, clasele a VI-a - a VII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 41.│Istoria şi tradiţiile minorităţii sârbe, clasele a VI-a - a VII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 42.│Istoria şi tradiţiile minorităţii slovace, clasele a VI-a - a VII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 43.│Istoria şi tradiţiile minorităţii turce, clasele a VI-a - a VII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 44.│Istoria şi tradiţiile minorităţii ucrainene, clasele a VI-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 45.│Geografie, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 46.│Religie - Cultul Adventist de Ziua a Şaptea, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 47.│Religie - Cultul Baptist, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 48.│Religie - Cultul Creştin după Evanghelie, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 49.│Religie - Cultul Evanghelic CA, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 50.│Religie - Cultul Greco-Catolic, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 51.│Religie - Cultul Musulman, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 52.│Religie - Cultul Ortodox, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 53.│Religie - Cultul Ortodox de Rit Vechi, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 54.│Religie - Cultul Ortodox Ucrainean, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 55.│Religie - Cultul Penticostal, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 56.│Religie - Cultul Reformat, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 57.│Religie - Cultul Reformat, clasele a V-a - a VIII-a - versiune în limba maghiară │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 58.│Religie - Cultul Romano-Catolic de limbă română, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 59.│Religie - Cultul Romano-Catolic de limbă maghiară, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 60.│Religie - Cultul Romano-Catolic de limbă maghiară, clasele a V-a - a VIII-a - │
  │ │versiune în limba maghiară │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 61.│Religie - Cultul Unitarian, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 62.│Educaţie plastică, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 63.│Educaţie muzicală, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 64.│Teorie - Solfegiu - Dicteu, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 65.│Educaţie muzicală pentru minoritatea germană, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 66.│Educaţie muzicală pentru minoritatea italiană, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 67.│Educaţie muzicală pentru minoritatea maghiară, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 68.│Educaţie muzicală pentru minoritatea maghiară, clasele a V-a - a VIII-a - │
  │ │versiune în limba maghiară │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 69.│Educaţie muzicală pentru minoritatea poloneză, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 70.│Educaţie muzicală pentru minoritatea rromă, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 71.│Educaţie muzicală pentru minoritatea sârbă, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 72.│Educaţie muzicală pentru minoritatea slovacă, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 73.│Educaţie muzicală pentru minoritatea turcă, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 74.│Educaţie muzicală pentru minoritatea ucraineană, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 75.│Educaţie fizică şi sport, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 76.│Pregătire sportivă practică - Atletism, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 77.│Pregătire sportivă practică - Badminton, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 78.│Pregătire sportivă practică - Baschet, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 79.│Pregătire sportivă practică - Baseball, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 80.│Pregătire sportivă practică - Canotaj, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 81.│Pregătire sportivă practică - Dans sportiv, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 82.│Pregătire sportivă practică - Fotbal, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 83.│Pregătire sportivă practică - Gimnastică artistică feminină, │
  │ │clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 84.│Pregătire sportivă practică - Gimnastică artistică masculină, clasele a V-a - │
  │ │a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 85.│Pregătire sportivă practică - Gimnastică ritmică, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 86.│Pregătire sportivă practică - Haltere, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 87.│Pregătire sportivă practică - Handbal, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 88.│Pregătire sportivă practică - Hochei pe gheaţă, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 89.│Pregătire sportivă practică - Hochei pe iarbă, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 90.│Pregătire sportivă practică - Înot, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 91.│Pregătire sportivă practică - Judo, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 92.│Pregătire sportivă practică - Kaiac-canoe, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 93.│Pregătire sportivă practică - Karate, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 94.│Pregătire sportivă practică - Lupte greco-romane, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 95.│Pregătire sportivă practică - Lupte libere, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 96.│Pregătire sportivă practică - Orientare sportivă, clasele a V-a -a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 97.│Pregătire sportivă practică - Patinaj artistic, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 98.│Pregătire sportivă practică - Patinaj viteză, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 99.│Pregătire sportivă practică - Polo pe apă, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │100.│Pregătire sportivă practică - Rugby, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │101.│Pregătire sportivă practică - Sanie, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │102.│Pregătire sportivă practică - Sărituri în apă, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │103.│Pregătire sportivă practică - Schi alpin, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │104.│Pregătire sportivă practică - Schi biatlon, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │105.│Pregătire sportivă practică - Schi fond, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │106.│Pregătire sportivă practică - Schi orientare, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │107.│Pregătire sportivă practică - Schi sărituri, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │108.│Pregătire sportivă practică - Scrimă, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │109.│Pregătire sportivă practică - Softball, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │110.│Pregătire sportivă practică - Sport aerobic, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │111.│Pregătire sportivă practică - Şah, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │112.│Pregătire sportivă practică - Tenis, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │113.│Pregătire sportivă practică - Tenis de masă, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │114.│Pregătire sportivă practică - Volei, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │115.│Pregătire sportivă practică - Yachting, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │116.│Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │117.│Informatică şi TIC, clasele a V-a - a VIII-a │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │118.│Consiliere şi dezvoltare personală, clasele a V-a -a VIII-a │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ----