ORDIN nr. 354 din 11 martie 2004
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 18 martie 2004  Având în vedere prevederile art. 53 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 463/2001,
  în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 791/2001,
  preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru ciclul complet de înmagazinare 2004-2005, prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1, nu conţin T.V.A.


  Articolul 2

  Se stabilesc veniturile totale şi veniturile totale reglementate aferente primului an al perioadei de reglementare aprilie 2004 - martie 2007, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  (1) Prin derogare de la prevederile art. 1, până la finalizarea ciclului complet de înmagazinare 2003-2004, tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.
  (2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 3, nu conţin T.V.A.


  Articolul 4

  Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi operatorii licenţiaţi din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2004.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare
  în Domeniul Gazelor Naturale,
  Dan Pantilie
  Bucureşti, 11 martie 2004.
  Nr. 354.


  Anexa 1
    TARIFELE REGLEMENTATE  pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale
    Denumirea depozitului   SărmăşelGherceştiUrziceniBălăceancaBilciureştiCetatea de Baltă
    Componentă fixă pentru rezervarea capacităţiilei/1.000 m3/ ciclul complet de înmagazinare494.262632.401452.263531.288344.986526.185
    Componenta volumetrică pentru injecţia gazelor naturalelei/1.000 m352.24030.786130.071133.496153.98154.055
    Componenta volumetrică pentru extracţia gazelor naturalelei/1.000 m384.82135.60286.415102.915123.24536.508


  Anexa 2
    Veniturile totale şi veniturile totale reglementate aferente primului  an al perioadei de reglementare aprilie 2004 - martie 2007
    Denumirea depozitului   SărmăşelGherceştiUrziceniBălăceancaBilciureştiCetatea de Baltă
    Capacitatea operaţionalămilioane m3500200200501.200100
    - din care capacitate alocată Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş pentru asigurarea echilibrului fizic al Sistemului naţional de transport al gazelor naturalemilioane m3100---200-
    Venitul total aferent primului an al perioadei de reglementare (VT1)milioane lei301.955139.758133.75038.385691.20861.675
    Venitul total reglementat aferent primului an al perioadei de reglementare (VB1)milioane lei294.814132.013125.53636.295675.43559.831
    Rata de creştere a eficienţei economice pentru perioada de reglementare%000000


  Anexa 3
  TARIFELE REGLEMENTATEpentru prestarea serviciului de înmagazinare a gazelor naturaleîn depozitele subterane operate de Societatea Naţională deGaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş, pentru ciclulcomplet de injecţie şi extracţie 2003-2004
    Denumirea depozitului subteranTarifele pentru serviciul de înmagazinare a gazelor naturale, pentru un ciclu complet de înmagazinare 2003-2004
    Cetatea de Baltă638.057 lei/1.000 m3
    Sărmăşel968.333 lei/1.000 m3
    Urziceni522.788 lei/1.000 m3
    Bilciureşti441.025 lei/1.000 m3
    Bălăceanca845.972 lei/1.000 m3
    Gherceşti433.287 lei/1.000 m3

  -----------