HOTĂRÂRE nr. 842 din 29 iunie 2022privind aprobarea Strategiei naționale a locuirii pentru perioada 2022-2050
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 30 iunie 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Strategia națională a locuirii pentru perioada 2022-2050, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.


  Articolul 2

  Scopul Strategiei naționale a locuirii pentru perioada 2022-2050 este asigurarea cadrului instituțional, de reglementare și finanțare pentru susținerea locuirii incluzive și îmbunătățirea accesului la locuințe și condiții de locuire adecvate, sigure, durabile și la prețuri accesibile pentru toate categoriile de persoane, până în anul 2050.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 711/2001 privind înființarea Centrului Național pentru Așezări Umane (habitat), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 7 august 2001, cu modificările ulterioare, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Domnica-Doina Pârcălabu,
  secretar de stat
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul energiei,
  George-Sergiu Niculescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, interimar,
  Sorin Moise,
  secretar de stat
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Corvin Nedelcu,
  secretar general
  p. Ministrul culturii,
  András István Demeter,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 29 iunie 2022.
  Nr. 842.

  ANEXĂ

  STRATEGIE NAȚIONALĂ
  a locuirii pentru perioada 2022-2050