HOTĂRÎRE nr. 406 din 14 iunie 1991
privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile de personal din Combinatul de Metalurgie Neferoasa Copsa Mica, Întreprinderea de Metalurgie Neferoasa Firiza şi Întreprinderea Metalurgica "Neferal" Bucureşti ce se încadrează în grupa I şi II de muncă în vederea pensionării, precum şi condiţiile de pensionare
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 16 iunie 1992  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Aplicarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 478 din 5 mai 1990 privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile de personal din Întreprinderea "Acumulatorul" Bucureşti şi Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de Acumulatoare) Bistrita ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, precum şi condiţiile de pensionare, se extinde şi la Combinatul de Metalurgie Neferoasa Copsa Mica, Întreprinderea de Metalurgie Neferoasa Firiza şi Întreprinderea Metalurgica "Neferal" Bucureşti.


  Articolul 2

  Lista locurilor de muncă, activităţile şi categoriile de personal din Combinatul de Metalurgie Neferoasa Copsa Mica, Întreprinderea Metalurgica "Neferal" Bucureşti şi Întreprinderea de Metalurgie Neferoasa Firiza, ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, sînt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărîre.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN


  Anexa 1
  Locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale din Combinatul de Metalurgie Neferoasa Copsa Mica, Întreprinderea Metalurgica "Neferal" Bucureşti şi Întreprinderea de Metalurgie Neferoasa Firiza ce se încadrează în grupa I de muncă în vederea pensionării
  - Personalul din secţiile productive, de deservire a acestora de la Combinatul de Metalurgie Neferoasa Copsa Mica
  - Macinarea, prajirea, aglomerarea, sarjarea, precum şi topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb
  Rafinarea termica a plumbului, inclusiv cupelarea. Obţinerea pe cale industriala a miniului de plumb, a cenusei şi a litargei, toate operaţiunile din cadrul procesului tehnologic, precum şi ambalarea acestora
  - Prajirea, macinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor şi materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea şi turnarea metalelor neferoase
  - Fabricarea bioxidului de mangan electrolitic
  - Topirea şi turnarea materialelor refolosibile la I.M. "Neferal", Bucureşti.


  Anexa 2
  Locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale din Combinatul de Metalurgie Neferoasa Copsa Mica, Întreprinderea Metalurgica "Neferal" Bucureşti şi Întreprinderea de Metalurgie Neferoasa Firiza, ce se încadrează în grupa a II-a de muncă în vederea pensionării
  - Uzinele de producere a plumbului -atelierele de întreţinere şi reparaţii, laboratoarele, spălătoriile de echipament de protecţie şi activitatea de manipulare
  - Combinatul Metalurgic de Metale Neferoase Copsa Mica: restul personalului care nu este cuprins în grupa I de muncă. În cazul în care acest personal lucrează cel puţin 50% din timp în locurile de muncă prevăzute în grupa I de muncă va beneficia de aceasta grupa proporţional cu timpul efectiv lucrat
  - Vidanjarea manuală. Curăţirea canalelor subterane (personalul care lucrează în interior)
  - Restul personalului necuprins în grupa I de muncă de la I.M. "Neferal" şi I.M. Firiza.
  -----------