HOTĂRÂRE nr. 522 din 8 mai 2003 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
(actualizată până la data de 15 iunie 2004*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 21 mai 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 15 iunie 2004, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 887 din 3 iunie 2004.
  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Radu Damian,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 8 mai 2003.
  Nr. 522.


  Anexă

  NORMA 08/05/2003