ORDIN nr. 51 din 7 mai 2013
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 21 mai 2013  Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 225/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 15 octombrie 2010.


  Articolul 3

  Prezentul ordin intră în vigoare la data de 31 mai 2013 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Bucureşti, 7 mai 2013.
  Nr. 51.


  Anexă

  REGULAMENT 07/05/2013