HOTĂRÂRE nr. 683 din 19 august 2015
privind aprobarea Strategiei Naţionale şi a Planului Naţional pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 31 august 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Strategia Naţională şi Planul Naţional pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul afacerilor interne,

  Gabriel Oprea

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Graţiela Leocadia Gavrilescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Sevil Shhaideh

  Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Daniel Constantin

  Ministrul economiei,

  comerţului şi turismului,

  Mihai Tudose

  Ministrul energiei, întreprinderilor mici

  şi mijlocii şi mediului de afaceri,

  Andrei Dominic Gerea

  Ministrul sănătăţii,

  Nicolae Bănicioiu

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul fondurilor europene,

  Marius Nica

  Bucureşti, 19 august 2015.
  Nr. 683

  Anexa

  STRATEGIE 19/08/2015