LEGE nr. 12 din 24 februarie 2004
privind declararea ca oraş a comunei Săcueni, judeţul Bihor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 3 martie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Comuna Săcueni, judeţul Bihor, se declară oraş.
  (2) Satele Săcueni, Cadea, Ciocaia, Cubulcut, Olosig, Sânnicolau de Munte aparţin oraşului Săcueni.


  Articolul 2

  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a "Reţeaua de localităţi", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifică în mod corespunzător.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DAN MIRCEA POPESCU
  Bucureşti, 24 februarie 2004.
  Nr. 12.
  ________________