HOTĂRÂRE nr. 512 din 20 iulie 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 2 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 71 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 769/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 23 august 2010, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  (2) Măsurile adoptate în baza Hotărârii Guvernului nr. 769/2010, cu modificările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se finalizează conform dispoziţiilor în vigoare la data iniţierii acestora.


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului

  şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Alexandru Victor Micula,

  secretar de stat

  Bucureşti, 20 iulie 2016.
  Nr. 512.

  Anexă

  NORMA 20/07/2016