ORDIN nr. 534 din 1 octombrie 2001
privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 21 noiembrie 2001  Având în vedere Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,
  în temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice,
  ministrul administraţiei publice emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea dispoziţiile Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 452/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare la data publicării.
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca


  Anexa 1

  NORMA 01/10/2001