HOTĂRÂRE nr. 1.990 din 16 noiembrie 2004
privind modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 din 25 noiembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Anexa nr. 1 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Radu Damian,
  secretar de stat
  p. Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
  Ioan Cordoş,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 16 noiembrie 2004.
  Nr. 1.990.


  Anexa
  CALENDARUL
  pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare în anul 2004
       
    Numirea Comisiei centrale, a comisiilor judeţene, a comisiilor din unităţile şi instituţiile de învăţământ5 zile de la data publicării ordinului ministrului educaţiei şi cercetării
    Depunerea cererilorpână la 1 septembrie 2004
    Evaluarea cererilor de către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământpână la 15 septembrie 2004
    Centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat1-20 septembrie 2004
    Afişarea pe Internet a listei de cereri eligibile25 septembrie 2004
    Afişarea pe Internet a listei de beneficiari pe anul 20041 octombrie 2004
    Depunerea contestaţiilor1-3 octombrie 2004
    Rezolvarea contestaţiilor1-13 octombrie 2004
    Eliberarea bonurilor valorice1-15 octombrie 2004
    Termenul de achiziţionare a calculatoarelor este până la data de 7 decembrie1 octombrie-7 decembrie 2004
    Depunerea copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi-studenţi1 octombrie-8 decembrie 2004
    Depunerea de către agenţii economici a bonurilor valorice, copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire, spre decontare, la comisia judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior; înregistrarea agenţilor economici pe portalul dedicat1 octombrie-8 decembrie 2004
    Afişarea şi actualizarea listei de agenţi economici înregistraţi, împreună cu numărul de cereri primite1 octombrie- 8 decembrie 2004
    Decontarea către agenţii economici1 octombrie-20 decembrie 2004


  ____________________