HOTĂRÂRE nr. 766 din 21 noiembrie 1997
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997  În temeiul art. 38 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă regulamentele privind:
  a) activitatea de metrologie în construcţii;
  b) conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii;
  c) stabilirea categoriei de importanţa a construcţiilor;
  d) urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor;
  e) agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii;
  f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii;
  g) certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii, cuprinse în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Actualizarea şi gestionarea reglementărilor prevăzute la art. 1 se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga: Hotărârea Guvernului nr. 256/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea activităţii metrologice în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 17 iunie 1994; Hotărârea Guvernului nr. 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate în temeiul art. 35 şi 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994; Hotărârea Guvernului nr. 392/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 4 august 1994; Hotărârea Guvernului nr. 393/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 4 august 1994; Hotărârea Guvernului nr. 728/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calităţii produselor folosite în construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 24 noiembrie 1994.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ------------------
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara
  Ministrul lucrărilor publice şi
  amenajării teritoriului,
  Nicolae Noica
  Ministru de stat,
  ministrul industriei şi comerţului,
  Calin Popescu-Tariceanu
  Biroul Roman de Metrologie Legală
  Ştefan Ocneanu,
  director general


  Anexa 1

  REGULAMENT 21/11/1997

  Anexa 2

  REGULAMENT 21/11/1997

  Anexa 3

  REGULAMENT 21/11/1997

  Anexa 4

  REGULAMENT 21/11/1997

  Anexa 5

  REGULAMENT 21/11/1997

  Anexa 6

  REGULAMENT 21/11/1997

  Anexa 7

  REGULAMENT 21/11/1997