HOTĂRÂRE nr. 171 din 3 februarie 2006
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 6 martie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 24 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Se aprobă modelul noilor uniforme pentru efectivele de poliţişti din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi din instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia. Uniforma şi echipamentul specific se acordă gratuit, conform prevederilor legale, în condiţiile prezentei hotărâri."
  2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Însemnele pentru gradele profesionale, însemnul de identificare şi culorile pentru articolele din compunerea uniformelor pentru efectivele prevăzute la art. 1 sunt prevăzute, după caz, în anexa nr. 1, respectiv în anexa nr. 1A.".
  3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - Trecerea la noua uniformă se face eşalonat, menţinându-se criteriul de tranziţie până la data de 31 decembrie 2007."
  4. Anexa nr. 1 "Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi a culorilor pentru articolele din compunerea uniformelor efectivelor din Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română, Direcţia Generală de Evidenţă Informatizată a Persoanei, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, unităţile de învăţământ ale poliţiei şi structurile corespunzătoare din Academia de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza»" se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  5. Anexa nr. 1 A "Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi a culorilor pentru articolele din compunerea uniformelor pentru efectivele din Aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi structurile subordonate acestuia" se înlocuieşte cu anexa nr. 1A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  6. La anexa nr. 2 "Norme privind drepturile de echipament pentru efectivele de poliţie", Norma nr. 2 pentru asigurarea uniformei de reprezentare la ofiţerii de poliţie, Norma nr. 3 pentru asigurarea uniformei de serviciu la ofiţerii de poliţie, Norma nr. 4 pentru asigurarea uniformei de reprezentare la agenţii de poliţie, Norma nr. 5 pentru asigurarea uniformei de serviciu la agenţii de poliţie, Norma nr. 6 pentru echiparea poliţiştilor după încetarea raporturilor de serviciu şi punctul I "POLIŢIA RUTIERĂ" (inclusiv poliţiştii care execută ocazional controlul şi dirijarea circulaţiei, personalul Serviciului trafic internaţional de autoturisme furate şi personalul Serviciului prinderi în flagrant din cadrul Direcţiei generale de combatere a crimei organizate şi antidrog, personalul Serviciului furturi auto şi compartimentele teritoriale de furturi auto din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale, personalul de supraveghere operativă care acţionează ca agenţi de poliţie rutieră din cadrul Direcţiei Supravegheri Operative şi compartimentele teritoriale) din Norma nr. 9 pentru asigurarea echipamentului specific formaţiunilor de poliţie se înlocuiesc cu normele cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 3 februarie 2006.
  Nr. 171.


  Anexa 1
  DESCRIEREA
  însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi a culorilor pentru articolele din compunerea uniformelor pentru Poliţia Română, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, Academia de Poliţie, Poliţia de Frontieră, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, Direcţia generală de paşapoarte, Autoritatea pentru străini, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, servicii comunitare
  Gradele profesionale ale poliţiştilor sunt reprezentate prin însemne de formă dreptunghiulară aplicate pe pieptul stâng al articolelor de îmbrăcăminte, precum şi prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile sacourilor şi scurtei din stofă, sau vipuşcă de manşetă.
  Însemnul de grad profesional pentru piept la uniforma de serviciu şi de reprezentare are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), cu linii de contur de culoare neagră pe margini, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte efective. Elementele componente ale fiecărui grad profesional (stele sau barete în formă dreptunghiulară, după caz) sunt de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare galbenă pentru efectivele din celelalte structuri, realizate prin brodare cu fir metalizat. Stelele au dimensiuni şi linii de contur diferite, respectiv: 2,5 cm şi linie de contur de culoare roşie pentru chestori; 2 cm şi linie de contur de culoare albastră pentru comisari şi subcomisari şi 1,5 cm şi linie de contur de culoare neagră pentru inspectori şi subinspectori.
  Însemnul de grad profesional pentru piept la uniforma de ceremonie are formă dreptunghiulară, având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri. În interiorul liniei de contur, în partea stângă este brodat scutul cu însemnul heraldic specific fiecărei structuri, iar în partea dreaptă este înscris cu litere majuscule de culoare neagră gradul profesional sub care se aplică stelele aferente.
  Însemnul de grad profesional la uniforma de reprezentare este montat şi la sacou, pe faţa mânecii, din cusătură în cusătură, la o distanţă de 8 cm de la terminaţie. Este realizat prin brodare pe suport textil şi reprezintă benzi brodate cu frunze de stejar cu lăţimi diferite de 2 cm şi 3 cm, specifice pentru inspectori, comisari şi pentru chestori. Agenţii au vipuşcă de manşetă de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  Uniforma de serviciu pentru corpul ofiţerilor şi pentru corpul agenţilor de poliţie nu are prevăzute însemne de grad profesional pentru mânecă.
  Însemnul de grad profesional la uniforma de ceremonie este montat şi la sacou, pe faţa mânecii, din cusătură în cusătură, la o distanţă de 8 cm de la terminaţie, şi este realizat prin brodare pe suport textil, reprezentând două benzi sub formă de arc de cerc, care se unesc la 8 cm înălţime de banda sau benzile orizontale, de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu broderie reprezentând frunze de stejar. Benzile orizontale paralele cu lăţimi diferite de 2 cm, 2,5 cm şi 3 cm sunt specifice pentru inspectori, comisari şi pentru chestori şi au brodate pe ultima bandă (sau pe una dintre ele) stele de mărimi şi linii de contur de culori diferite, respectiv: 2,5 cm şi linie de contur de culoare roşie pentru chestori; 2 cm şi linie de contur de culoare albastră pentru comisari şi subcomisari şi 1,5 cm şi linie de contur de culoare neagră pentru inspectori şi subinspectori.
  La uniforma de ceremonie sunt prevăzuţi epoleţi-treflă dubli, de culoare albă, pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu două barete pentru chestori, cu o baretă pentru comisari şi subcomisari şi simpli pentru inspectori şi subinspectori.
  ÎNSEMNELE DE GRAD PROFESIONAL PENTRU CORPUL
  OFIŢERILOR DE POLIŢIE
  Chestori de poliţie
  I. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu şi de reprezentare
  (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu litere majuscule de culoare neagră cuvintele CHESTOR sau CHESTOR-ŞEF şi pe două rânduri CHESTOR PRINCIPAL sau CHESTOR GENERAL, iar în partea inferioară sau la mijloc sunt brodate 1-4 stele mari, cu linie de contur de culoare roşie şi diametrul de 2,5 cm, astfel:
  a) pentru chestor de poliţie - o stea;
  b) pentru chestor principal de poliţie - două stele;
  c) pentru chestor-şef de poliţie - trei stele;
  d) pentru chestor general de poliţie - patru stele.
  (2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din 3 benzi cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm, de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, reprezentând frunze de stejar.
  II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie
  (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (5 x 10,5 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri. În interiorul liniei de contur, în partea stângă, este brodat scutul cu însemnul heraldic specific fiecărei structuri, iar în partea dreaptă sunt înscrise cu litere majuscule de culoare neagră cuvintele CHESTOR, CHESTOR-ŞEF, CHESTOR PRINCIPAL sau CHESTOR GENERAL, iar la mijloc sau pe ultimul rând sunt brodate stelele aferente gradului profesional.
  (2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din două benzi sub formă de arc de cerc, care se unesc la 8 cm înălţime de banda orizontală de 3 cm lăţime. Pe banda orizontală de 3 cm lăţime sunt brodate 1-4 stele de 2,5 cm diametru şi linie de contur de culoare roşie, specifică chestorilor, astfel:
  a) pentru chestor de poliţie - o stea;
  b) pentru chestor principal de poliţie - două stele;
  c) pentru chestor-şef de poliţie - trei stele;
  d) pentru chestor general de poliţie - patru stele.
  Sub banda cu stele brodate sunt montate două benzi orizontale late de 2,5 cm prima şi 2 cm ultima.
  Benzile sunt de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu broderie reprezentând frunze de stejar.
  Epoleţii-treflă dubli, cu două barete, sunt de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei,Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  Subcomisari şi comisari de poliţie
  I. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu şi de reprezentare
  (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu litere majuscule de culoare neagră cuvintele COMISAR-ŞEF, COMISAR sau SUBCOMISAR, iar în partea inferioară sunt brodate 1-3 stele mijlocii, cu linie de contur de culoare albastră şi diametrul de 2 cm, astfel:
  a) pentru subcomisar - o stea;
  b) pentru comisar de poliţie - două stele;
  c) pentru comisar-şef de poliţie - trei stele.
  (2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din două benzi cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm, de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, reprezentând frunze de stejar.
  II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie
  (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri. În interiorul liniei de contur, în partea stângă, este brodat scutul cu însemnul heraldic specific fiecărei structuri, iar în partea dreaptă sunt înscrise cu litere majuscule de culoare neagră cuvintele COMISAR-ŞEF, COMISAR sau SUBCOMISAR, sub care se aplică stelele aferente gradului profesional.
  (2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din două benzi sub formă de arc de cerc, care se unesc la 8 cm înălţime de banda orizontală de 2,5 cm lăţime. Pe banda orizontală de 2,5 cm lăţime sunt brodate 1-3 stele de 2 cm diametru şi cu linie de contur de culoare albastră, specifică comisarilor şi subcomisarilor, astfel:
  a) pentru subcomisar - o stea;
  b) pentru comisar de poliţie - două stele;
  c) pentru comisar-şef de poliţie - trei stele.
  Sub banda cu stele brodate este montată încă o bandă orizontală, lată de 2 cm. Benzile sunt de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu broderie reprezentând frunze de stejar.
  Epoleţii-treflă dubli, cu o baretă, sunt de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  Subinspectori şi inspectori de poliţie
  I. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu şi de reprezentare
  (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu litere majuscule de culoare neagră cuvintele INSPECTOR PRINCIPAL, INSPECTOR sau SUBINSPECTOR, iar în partea inferioară sunt brodate 1-3 stele mici, cu linie de contur de culoare neagră şi diametrul de 1,5 cm, astfel:
  a) pentru subinspector de poliţie - o stea;
  b) pentru inspector de poliţie - două stele;
  c) pentru inspector principal de poliţie - trei stele.
  (2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o bandă de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu lăţimea de 2 cm.
  II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie
  (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  În interiorul liniei de contur, în partea stângă, este brodat scutul cu însemnul heraldic specific fiecărei structuri, iar în partea dreaptă sunt înscrise cu litere majuscule de culoare neagră cuvintele INSPECTOR PRINCIPAL, INSPECTOR sau SUBINSPECTOR, sub care se aplică stelele aferente gradului profesional.
  (2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din două benzi sub formă de arc de cerc, care se unesc la 8 cm înălţime de banda orizontală de 2 cm lăţime. Pe banda de 2 cm lăţime sunt brodate 1-3 stele de 1,5 cm diametru şi linie de contur de culoare neagră, specifică inspectorilor şi subinspectorilor, astfel:
  a) pentru subinspector de poliţie - o stea;
  b) pentru inspector de poliţie - două stele;
  c) pentru inspector principal de poliţie - trei stele.
  Benzile sunt de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu broderie reprezentând frunze de stejar.
  Epoleţii-treflă sunt simpli, de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  ÎNSEMNELE DE GRAD PROFESIONAL
  PENTRU CORPUL AGENŢILOR DE POLIŢIE
  Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu şi de reprezentare
  Agent-şef principal de poliţie
  (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  În interior, în partea superioară, central, este înscris cu litere majuscule de culoare neagră cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate cu fir metalizat de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare galbenă pentru efectivele din celelalte structuri 5 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiunea 2 x 1 cm.
  (2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuşcă de culoare gri-bleu pentu efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montată în manşetă.
  Agent-şef de poliţie
  (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  În interior, în partea superioară, central, este înscris cu litere majuscule de culoare neagră cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate cu fir metalizat de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare galbenă pentru efectivele din celelalte structuri 4 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiunea 2 x 1 cm.
  (2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuşcă de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montată în manşetă.
  Agent-şef adjunct de poliţie
  (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  În interior, în partea superioară, central, este înscris cu litere majuscule de culoare neagră cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate cu fir metalizat de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare galbenă pentru efectivele din celelalte structuri 3 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiunea 2 x 1 cm.
  (2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuşcă de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montată în manşetă.
  Agent principal de poliţie
  (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  În interior, în partea superioară, central, este înscris cu litere majuscule de culoare neagră cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate cu fir metalizat de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri două barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiunea 2 x 1 cm.
  (2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuşcă de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montată în manşetă.
  Agent de poliţie
  (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.
  În interior, în partea superioară, central, este înscris cu litere majuscule de culoare neagră cuvântul AGENT, iar în partea inferioară este brodată cu fir metalizat de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare galbenă pentru efectivele din celelalte structuri o baretă dreptunghiulară, verticală, cu dimensiunea 2 x 1 cm.
  (2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuşcă de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montată în manşetă.
  ÎNSEMNUL DE IDENTIFICARE INDIVIDUALĂ
  Însemnul de identificare individuală este o insignă specifică fiecărei structuri, de formă ovală, reprezentând stema ţării, sub care se înscrie numărul individual.
  Insigna se aplică pe pieptul drept la partea superioară şi se poartă atât la uniforma de reprezentare, cât şi la uniforma de serviciu.
  TABELUL Nr. 1
  cuprinzand culorile principalelor articole de echipament
  ┌─────────┬─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ ARMA │T│ ARTICOLE DE ECHIPAMENT │
  │ ŞI │I├───┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─┬─────┬─────┬───┬─────┤
  │SPECIA- │N│Sap│Sacou│Scurta Pan│Pulo-│Cama-│Cama-│Cra│F│ │Pan- │Cen│Acce-│
  │LITATEA │U│ca,│ │exte-│ ta │ver │sa │sa │va-│u│Scur-│tofi │tu │sorii│
  │ │T│ │ │rioa-│lon │ │ │blu- │ta │l│ta, │Ghe- │ra,│ │
  │ │A│sep│ │ra, │ │ │ │za │ │a│ │te │ │ │
  │ │ │cu │ │blu- │ │ │ │ │ │r│ Im- │cu │cu-│ │
  │ │ │ta │ │zon │ │ │ │ │ │ │per- │siret│rea│ │
  │ │ │ │ │(mo │ │ │ │ │ │ │mea- │ │ │ │
  │ │ │ │ │dul) │ │ │ │ │ │ │bil │ │ │ │
  │ │ │ │ │bluza│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │matla│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │sata,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┴─┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴─┴─────┴─────┴───┴─────┤
  │1. Chestori, comisari, inspectori, agenti │
  ├─────────┬─┬───┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─┬─────┬─────┬───┬─────┤
  │POLITIA │C│Ne-│Negru│ - │Ne- │ - │Alb │ - │Ne-│G│Negru│Alb, │Ne │Gri, │
  │ROMÂNĂ, │e│gru│alb │ │gru,│ │ │ │gru│r│ │negru│gru│Alb │
  │DIRECTIA │r│ │ │ │alb │ │ │ │cu │i│ │ │ │ │
  │GENERALĂ │e│alb│ │ │ │ │ │ │du │ │ │ │alb│ │
  │DE INFOR-│m│ │ │ │ │ │ │ │ngi│b│ │ │ │ │
  │MATII ŞI │o│ │ │ │ │ │ │ │al-│l│ │ │ │ │
  │PROTECTIE│n│ │ │ │ │ │ │ │be │e│ │ │ │ │
  │INTERNA, │i│ │ │ │ │ │ │ │ │u│ │ │ │ │
  │ACADEMIA │e│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │DE POLITIE │ │ │ │ │ │ │ │ │a│ │ │ │ │
  │PERSONA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │l│ │ │ │ │
  │LUL EXA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │b│ │ │ │ │
  │MINATOR ├─┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │DIN │S│Ble│ - │Bleu-│Bleu│Bleu-│gri- │Gri- │Ble│G│ - │Negru│Ne-│Gri- │
  │CADRUL │e│uma│ │marin│ma- │marin│bleu │bleu │uma│r│ │ │gru│bleu │
  │DIRECTIEI│r│rin│ │indi │rin │indi-│ │ şi │rin│i│ │ │ │ │
  │REGIM │v│ │ │go cu│ în-│ go │ │gri- │cu │-│ │ │ │ │
  │PERMISE │i│în │ │gri │ di-│ │ │bleu │dun│b│ │ │ │ │
  │CONDUCERE│c│di │ │petrol go │ │ │ cu │gi │l│ │ │ │ │
  │ŞI INMA- │i│go │ │ │ │ │ │alb │gri│e│ │ │ │ │
  │TRICULARE│u│ │ │ │ │ │ │bleu-│b │u│ │ │ │ │
  │VEHICULE │ │ │ │ │ │ │ │marin│l │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │e │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │u │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │ │R│Ble│Bleu-│ │Ble-│Bleu-│Gri- │Gri- │Ble│G│Bleu-│Negru│Ne-│Gri- │
  │ │e│uma│marin│ - │ma- │marin│bleu,│bleu │uma│r│marin│ │gru│bleu │
  │ │p│rin│ │ │rin │ │alb │ şi │rin│i│indi-│ │ │ │
  │ │r│ │indi-│ │în- │indi-│ │gri- │cu │-│ go, │ │ │ │
  │ │e│ │ go │ │digo│ go │ │bleu │dun│b│gri │ │ │ │
  │ │z│ │ │ │ │ │ │ şi │gi │l│petrol │ │ │
  │ │e│ │ │ │ │ │ │alb │gri│e│ │ │ │ │
  │ │n│ │ │ │ │ │ │bleu-│b │u│ │ │ │ │
  │ │t│ │ │ │ │ │ │marin│l │ │ │ │ │ │
  │ │a│ │ │ │ │ │ │ │e │ │ │ │ │ │
  │ │r│ │ │ │ │ │ │ │u │ │ │ │ │ │
  │ │e│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────────┴─┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴─┴─────┴─────┴───┴─────┘

  ┌─────────┬─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ ARMA │T│ ARTICOLE DE ECHIPAMENT │
  │ ŞI │I├───┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─┬─────┬─────┬───┬─────┤
  │SPECIA- │N│Sap│Sacou│Scurta Pan│Pulo-│Cama-│Cama-│Cra│F│ │Pan- │Cen│Acce-│
  │LITATEA │U│ca,│ │exte-│ ta │ver │sa │sa │va-│u│Scur-│tofi │tu │sorii│
  │ │T│ │ │rioa-│lon │ │ │blu- │ta │l│ta, │Ghe- │ra,│ │
  │ │A│sep│ │ra, │ │ │ │za │ │a│ │te │ │ │
  │ │ │cu │ │blu- │ │ │ │ │ │r│ Im- │cu │cu-│ │
  │ │ │ta │ │zon │ │ │ │ │ │ │per- │siret│rea│ │
  │ │ │ │ │(mo │ │ │ │ │ │ │mea- │ │ │ │
  │ │ │ │ │dul) │ │ │ │ │ │ │bil │ │ │ │
  │ │ │ │ │bluza│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │matla│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │sata,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┴─┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴─┴─────┴─────┴───┴─────┤
  │1. Chestori, comisari, inspectori, agenti │
  ├─────────┬─┬───┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─┬─────┬─────┬───┬─────┤
  │POLITIE │C│Ble│Bleu-│ - │Bleu│ - │Alb │ - │B │G│Bleu-│Negru│Ne-│Gal- │
  │ DE │e│uma│marin│ │ma- │ │ │ │l │r│marin│alb │gru│ben │
  │FRONTIERA│r│rin│indi-│ │rin │ │ │ │e │i│ │ │ │şi │
  │OFICIUL │e│în-│ go, │ │în- │ │ │ │u │ │indi-│ │alb│gri- │
  │NAŢIONAL │m│di-│alb │ │di- │ │ │ │m │a│ go │ │ │fer │
  │PENTRU │o│go │ │ │go, │ │ │ │a │l│ │ │ │ │
  │REFUGIATI│n│ │ │ │alb │ │ │ │r │b│ │ │ │ │
  │DIRECTIA │i│alb│ │ │ │ │ │ │i │ │ │ │ │ │
  │GENERALĂ │e│ │ │ │ │ │ │ │n │ │ │ │ │ │
  │ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │PASAPOAR-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │TE, AUTO-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │RITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │PENTRU ├─┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │STRAINI, │S│Ble│ - │Bleu-│Gri-│Bleu-│Gri │Gri │Ble│G│ - │Negru│N │Gal- │
  │DIRECTIA │e│uma│ │marin│fer │marin│ │ │uma│r│ │ │e │ben │
  │REGIM │r│rin│ │indi-│ │indi-│ │ │rin│i│ │ │g │ şi │
  │PERMISE │v│în-│ │go cu│ │ go │ │ │ │ │ │ │r │gri- │
  │DE CONDU-│i│di-│ │ gri │ │ │ │ │ │ │ │ │u │fer │
  │CERE ŞI │c│go │ │ fer │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │INMATRI- │i│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │CULARE A │u│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │VEHICU- ├─┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │LELOR, │R│Ble│Bleu-│ - │Gri-│Bleu-│Gri, │Gri │Ble│G│Bleu-│Negru│N │Gal- │
  │CENTRUL │e│uma│marin│ │fer │marin│alb │ │uma│r│marin│ │e │ben │
  │NAŢIONAL │p│rin│indi-│ │ │indi-│ │ │rin│i│indi-│ │g │ şi │
  │DE ADMI- │r│în-│ go │ │ │ go │ │ │ │ │ go │ │r │gri- │
  │NISTRARE │e│di-│ │ │ │ │ │ │ │ │ şi │ │u │fer │
  │A BAZELOR│z│go │ │ │ │ │ │ │ │ │gri- │ │ │ │
  │DE DATE │e│ │ │ │ │ │ │ │ │ │fer │ │ │ │
  │PRIVIND │n│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │EVIDENTA │t│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │PERSOANE-│a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │LOR, IN- │r│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │SPECTORA-│e│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │TUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │NAŢIONAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │PENTRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │EVIDENTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │PERSOA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │NELOR, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │COMUNI- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │TARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────────┴─┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴─┴─────┴─────┴───┴─────┘

  *Font 9*

  ┌─────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ ARMA │ │ ARTICOLE DE ECHIPAMENT │
  │ ŞI │ ├───┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─┬─────┬─────┬───┬─────┤
  │SPECIA- │ │Sap│Sacou│Scurta Pan│Pulo-│Cama-│Cama-│Cra│F│ │Pan- │Cen│Acce-│
  │LITATEA │ │ca,│ │exte-│ ta │ver │sa │sa │va-│u│Scur-│tofi │tu │sorii│
  │ │TINUTA │ │ │rioa-│lon │ │ │blu- │ta │l│ta, │Ghe- │ra,│ │
  │ │ │sep│ │ra, │ │ │ │za │ │a│ │te │ │ │
  │ │ │cu │ │blu- │ │ │ │ │ │r│ Im- │cu │cu-│ │
  │ │ │ta │ │zon │ │ │ │ │ │ │per- │siret│rea│ │
  │ │ │ │ │(mo │ │ │ │ │ │ │mea- │ │ │ │
  │ │ │ │ │dul) │ │ │ │ │ │ │bil │ │ │ │
  │ │ │ │ │bluza│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │matla│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │sata,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┴───────────┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴─┴─────┴─────┴───┴─────┤
  │1. Studenti şi elevi │
  ├─────────┬─┬─────────┬───┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─┬─────┬─────┬───┬─────┤
  │ │ │ Politie │Ble│Bleu │ - │Bleu│Bleu │Gri- │Gri- │Ble│G│Bleu-│Negru│Ne │Por- │
  │ │ │D.G.I.P.I│uma│marin│ │ma │marin│bleu │bleu,│uma│r│marin│ │gru│toca-│
  │ │ │ │rin│ │ │rin │ │ │gri- │rin│i│indi-│ │ │liu, │
  │ │ │ │ │indi-│ │ │indi-│alb │bleu │cu │-│ go │ │ │alb │
  │ │ │ │în │ go │ │în │ go │ │ şi │dun│b│ │ │ │ │
  │ │ │ │di │ │ │di │ │ │alb │gi │l│ │ │ │ │
  │ │ │ │go │ │ │go │ │ │ │gri│e│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │b │u│ │ │ │ │
  │ │O│ │ │ │ │ │ │ │ │l │ │ │ │ │ │
  │ │r│ │ │ │ │ │ │ │ │e │ │ │ │ │ │
  │ Acade- │a│ │ │ │ │ │ │ │ │u │ │ │ │ │ │
  │ mia │s├─────────┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │ de │ │ P.F. │Ble│Bleu │ - │Gri-│Bleu │Alb, │Gri │Ble│G│Bleu-│Negru│Ne │Gal- │
  │ politie │ │ │uma│marin│ │fer │marin│gri │ │uma│r│marin│ │gru│ben │
  │ │ │ │rin│ │ │ │ │ │ │rin│i│indi-│ │ │şi │
  │ │ │ │ │indi-│ │ │indi-│ │ │ │ │ go │ │ │por- │
  │ │ │ │în │ go │ │ │ go │ │ │ │ │ │ │ │toca-│
  │ │ │ │di │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │liu │
  │ │ │ │go │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼─────────┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │ │ │ Toate │Ble│Bleu │Bleu │Bleu│Bleu │Gri- │Ble- │Ble│-│ - │Negru│Ne │Por- │
  │ │ │specia- │uma│marin│marin│ma │marin│bleu │uma- │uma│ │ │ │gru│toca-│
  │ │C│litatile │rin│ │ │rin │ │ │rin │rin│ │ │ │ │liu, │
  │ │l│ │ │indi-│indi-│ │indi-│ │ gri │ │ │ │ │ │alb │
  │ │a│ │în │ go │ go │în │ go │ │ │ │ │ │ │ │gal- │
  │ │s│ │di │ │ │di │ │ │ │ │ │ │ │ │ben │
  │ │a│ │go │ │ │go │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼─────────┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │ │I│ Toate │Ble│ - │Bleu │Bleu│Bleu │Gri- │Ble- │ - │-│Bleu │Negru│Ne │Por- │
  │ │n│specia- │uma│ │marin│ma │marin│bleu │uma- │ │ │marin│ │gru│toca-│
  │ │s│litatile │rin│ │ │rin │ │ │rin │ │ │indi-│ │ │liu, │
  │ │t│ │ │ │indi-│ │indi-│ │ gri │ │ │ go │ │ │alb │
  │ │r│ │în │ │ go │în │ go │ │ │ │ │ │ │ │gal- │
  │ │u│ │di │ │ │di │ │ │ │ │ │ │ │ │ben │
  │ │i│ │go │ │ │go │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │r│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │e│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─┼─────────┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │ │ │ Politie │Ble│Bleu │ - │Bleu│Bleu │Alb, │Gri- │Ble│G│Bleu-│Negru│Ne │Por- │
  │ │ │ │uma│marin│ │ma │marin│gri │bleu │uma│r│marin│ │gru│toca-│
  │ │ │ │rin│ │ │rin │ │ │ │rin│i│indi-│ │ │liu, │
  │ │ │ │ │indi-│ │ │indi-│bleu │ │cu │-│ go │ │ │alb │
  │ │ │ │în │ go │ │în │ go │ │ │dun│b│ │ │ │ │
  │ │ │ │di │ │ │di │ │ │ │gi │l│ │ │ │ │
  │ │ │ │go │ │ │go │ │ │ │gri│e│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │b │u│ │ │ │ │
  │ │O│ │ │ │ │ │ │ │ │l │ │ │ │ │ │
  │ │r│ │ │ │ │ │ │ │ │e │ │ │ │ │ │
  │ Scoli │a│ │ │ │ │ │ │ │ │u │ │ │ │ │ │
  │ pentru │s├─────────┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │ formarea│ │ P.F. │Ble│Bleu │ - │Gri-│Bleu │Alb, │Gri │Ble│G│Bleu-│Negru│Ne │Gal- │
  │ politis-│ │ │uma│marin│ │fer │marin│gri │ │uma│r│marin│ │gru│ben │
  │ tilor │ │ │rin│ │ │ │ │ │ │rin│i│indi-│ │ │şi │
  │ │ │ │ │indi-│ │ │indi-│ │ │ │ │ go │ │ │por- │
  │ │ │ │în │ go │ │ │ go │ │ │ │ │ │ │ │toca-│
  │ │ │ │di │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │liu │
  │ │ │ │go │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼─────────┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │ │ │ Politie │Ble│ - │Bleu │Bleu│Bleu │Gri- │Gri- │Ble│g│Bleu │Negru│Ne │Por- │
  │ │ │ │uma│ │marin│ma │marin│bleu │bleu │uma│r│marin│ │gru│toca-│
  │ │ │ │rin│ │ │rin │ │ │ │rin│i│ │ │ │liu, │
  │ │ │ │ │ │indi-│ │indi-│ │ │cu │-│indi-│ │ │alb │
  │ │ │ │în │ │ go │în │ go │ │ │dun│b│ go │ │ │ │
  │ │ │ │di │ │ │di │ │ │ │gi │l│ │ │ │ │
  │ │ │ │go │ │ │go │ │ │ │gri│e│ │ │ │ │
  │ │I│ │ │ │ │ │ │ │ │b │u│ │ │ │ │
  │ │n│ │ │ │ │ │ │ │ │l │ │ │ │ │ │
  │ │s│ │ │ │ │ │ │ │ │e │ │ │ │ │ │
  │ │t│ │ │ │ │ │ │ │ │u │ │ │ │ │ │
  │ │r├─────────┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │ │u│ P.F. │Ble│ - │Bleu │Gri-│Bleu │Gri │Gri │ - │G│Bleu │Negru│Ne │Por- │
  │ │i│ │uma│ │marin│fer │marin│ │ │ │r│marin│ │gru│toca-│
  │ │r│ │rin│ │ │ │ │ │ │ │i│indi-│ │ │liu, │
  │ │e│ │ │ │indi-│ │indi-│ │ │ │ │ go │ │ │ │
  │ │ │ │în │ │ go │ │ go │ │ │ │ │ │ │ │gal- │
  │ │ │ │di │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ben │
  │ │ │ │go │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────────┴─┴─────────┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴─┴─────┴─────┴───┴─────┘


  Anexa 1A
  DESCRIEREA
  însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi a culorilor pentru articolele din compunerea uniformelor pentru aparatul central şi structurile subordonate acestuia, Agenţia Naţională Antidrog, Arhivele Naţionale, liceele M.A.I., Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie "ACVILA", Direcţia economico-administrativă, Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, cluburile sportive "Dinamo"
  Gradele profesionale ale personalului cu statut special din aceste structuri sunt reprezentate prin însemne de formă dreptunghiulară aplicate pe pieptul stâng al articolelor de îmbrăcăminte, precum şi prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile sacourilor şi scurtei din stofă sau prin vipuşcă de manşetă.
  Însemnul de grad profesional pentru piept la uniforma de serviciu şi de reprezentare are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), cu linii de contur de culoare galben-închis pe margini, materialul de fond fiind de culoare bleumarin, iar elementele componente ale fiecărui grad profesional (stele sau barete în formă dreptunghiulară, după caz) sunt de culoare galben-închis, realizate prin brodare. Stelele au dimensiuni şi linii de contur diferite, respectiv: 2,5 cm şi linie de contur de culoare roşie pentru chestori; 2 cm şi linie de contur de culoare albastră pentru comisari şi subcomisari şi 1,5 cm şi linie de contur de culoare neagră pentru inspectori şi subinspectori.
  Însemnul de grad profesional pentru piept la uniforma de ceremonie are formă dreptunghiulară, având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin. În interiorul liniei de contur, în partea stângă, este brodat scutul cu însemnul heraldic specific Ministerului Administraţiei şi Internelor, iar în partea dreaptă este înscris cu majuscule de culoare galben-închis gradul profesional sub care se aplică stelele aferente.
  Însemnul de grad profesional pentru mânecă la uniforma de reprezentare este montat la sacou, pe faţa mânecii, din cusătură în cusătură, la o distanţă de 8 cm de la terminaţie. Este de culoare galben-închis, fiind realizat prin brodare pe suport textil, şi reprezintă benzi brodate cu frunze de stejar cu lăţimi diferite de 2 cm, 2,5 cm şi 3 cm, specifice pentru inspectori, comisari şi chestori. Pe banda de deasupra sunt brodate stele de culoare galbenă cu dimensiuni şi linii de contur de culori diferite, respectiv 1,5 cm şi contur negru pentru inspectori, 2 cm şi contur albastru pentru comisari, 2,5 cm şi contur roşu pentru chestori. Agenţii au vipuşcă de manşetă de culoare galben-închis. La uniforma de reprezentare sunt prevăzuţi epoleţi-treflă pentru chestori şi epoleţi împletiţi pentru celelalte grade profesionale, de culoare galben-închis.
  Uniforma de serviciu pentru corpul ofiţerilor şi pentru corpul agenţilor nu are prevăzute însemne de grad profesional pentru mânecă.
  Însemnul de grad profesional pentru mânecă la uniforma de ceremonie este montat la sacou şi scurtă pe faţa mânecii, din cusătură în cusătură, la o distanţă de 8 cm de la terminaţie, şi este realizat prin brodare pe suport textil, reprezentând două benzi sub formă de arc de cerc, care se unesc la 6 cm înălţime de banda sau benzile orizontală/orizontale, de culoare galben-închis, cu broderie reprezentând frunze de stejar. Benzile orizontale paralele, cu lăţimi diferite de 2 cm, 2,5 cm şi 3 cm, sunt specifice pentru inspectori, comisari şi pentru chestori şi au brodate pe ultima bandă (sau pe una dintre ele) stele galbene de mărimi şi linii de contur de culori diferite, respectiv: 2,5 cm şi linie de contur de culoare roşie pentru chestori; 2 cm şi linie de contur de culoare albastră pentru comisari şi subcomisari şi 1,5 cm şi linie de contur de culoare neagră pentru inspectori şi subinspectori.
  La uniforma de ceremonie sunt prevăzuţi epoleţi-treflă, dubli, de culoare galben-închis, cu două barete pentru chestori, cu o baretă pentru comisari şi subcomisari, şi simpli pentru inspectori şi subinspectori.
  ÎNSEMNELE DE GRAD PROFESIONAL
  PENTRU CORPUL OFIŢERILOR
  Chestori de poliţie
  I. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu şi de reprezentare
  (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.
  În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu litere majuscule de culoare galben-închis cuvintele CHESTOR sau CHESTOR-ŞEF şi pe două rânduri CHESTOR PRINCIPAL sau CHESTOR GENERAL, iar în partea inferioară sau pe rândul din mijloc sunt brodate 1-4 stele mari, de culoare galben-închis, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 2,5 cm, astfel:
  a) pentru chestor de poliţie - o stea;
  b) pentru chestor principal de poliţie - două stele;
  c) pentru chestor-şef de poliţie - trei stele;
  d) pentru chestor general de poliţie - patru stele.
  (2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din 3 benzi cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm, de culoare galben-închis, reprezentând frunze de stejar. Pe banda cu lăţimea de 3 cm sunt brodate 1-4 stele, corespunzător gradului profesional, de culoare galbenă, cu diametrul de 2,5 cm şi linia de contur de culoare roşie.
  II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie
  (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (5,0 x 10,5 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin. În interiorul liniei de contur, în partea stângă, este brodat scutul cu însemnul heraldic specific, iar în partea dreaptă sunt înscrise cu litere majuscule de culoare galben-închis cuvintele CHESTOR, CHESTOR-ŞEF, CHESTOR PRINCIPAL sau CHESTOR GENERAL şi pe rândul din mijloc sau mai jos sunt brodate stelele aferente gradului profesional, de culoare galben-închis.
  (2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din două benzi sub formă de arc de cerc, care se unesc la 6 cm înălţime de banda orizontală de 3 cm lăţime. Pe banda orizontală de 3 cm lăţime sunt brodate 1-4 stele de culoare galbenă de 2,5 cm diametru şi linie de contur de culoare roşie, specifică chestorilor, astfel:
  a) pentru chestor de poliţie - o stea;
  b) pentru chestor principal de poliţie - două stele;
  c) pentru chestor-şef de poliţie - trei stele;
  d) pentru chestor general de poliţie - patru stele.
  Sub banda cu stele brodate sunt montate două benzi orizontale late de 2,5 cm prima şi 2 cm ultima. Benzile sunt de culoare galben-închis, cu broderie reprezentând frunze de stejar.
  Epoleţii-treflă, dubli, sunt de culoare galben-închis, cu două barete.
  Subcomisari şi comisari de poliţie
  I. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu şi de reprezentare
  (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.
  În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu litere majuscule de culoare galben-închis cuvintele COMISAR-ŞEF, COMISAR sau SUBCOMISAR, iar în partea inferioară sunt brodate 1-3 stele mijlocii, de culoare galben-închis, cu linie de contur de culoare albastră şi diametrul de 2 cm, astfel:
  a) pentru subcomisar - o stea;
  b) pentru comisar de poliţie - două stele;
  c) pentru comisar-şef de poliţie - trei stele.
  (2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din două benzi cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm, de culoare galben-închis, cu broderie reprezentând frunze de stejar. Pe banda de 2,5 cm lăţime sunt brodate 1-3 stele corespunzător gradului profesional, de culoare galbenă, cu diametrul de 2 cm şi linia de contur de culoare albastră.
  II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie
  (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 11,5 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin. În interiorul liniei de contur, în partea stângă, este brodat scutul cu însemnul heraldic specific, iar în partea dreaptă sunt înscrise cu litere majuscule de culoare galben-închis cuvintele COMISAR-ŞEF, COMISAR sau SUBCOMISAR, sub care se aplică stelele aferente gradului profesional de culoare galben-închis.
  (2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din două benzi sub formă de arc de cerc, care se unesc la 6 cm înălţime de banda orizontală de 2,5 cm lăţime. Pe banda orizontală de 2,5 cm lăţime sunt brodate 1-3 stele galbene de 2 cm diametru şi cu linie de contur de culoare albastră, specifică comisarilor şi subcomisarilor, astfel:
  a) pentru subcomisar - o stea;
  b) pentru comisar de poliţie - două stele;
  c) pentru comisar-şef de poliţie - trei stele.
  Sub banda cu stele brodate este montată încă o bandă orizontală, lată de 2 cm.
  Benzile sunt de culoare galben-închis, cu broderie reprezentând frunze de stejar.
  Epoleţii-treflă, dubli, sunt de culoare galben-închis cu o baretă.
  Subinspectori şi inspectori de poliţie
  I. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu şi de reprezentare
  (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.
  În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu litere majuscule de culoare galben-închis cuvintele INSPECTOR PRINCIPAL, INSPECTOR sau SUBINSPECTOR, iar în partea inferioară sunt brodate 1-3 stele mici, de culoare galben-închis, cu linie de contur de culoare neagră şi diametrul de 1,5 cm, astfel:
  a) pentru subinspector de poliţie - o stea;
  b) pentru inspector de poliţie - două stele;
  c) pentru inspector principal de poliţie - trei stele.
  (2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o bandă de culoare galben-închis, cu lăţimea de 2 cm, pe care sunt brodate 1-3 stele de culoare galbenă cu diametrul de 1,5 cm şi linia de contur de culoare neagră.
  II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie
  (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 11,5 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin. În interiorul liniei de contur, în partea stângă, este brodat scutul cu însemnul heraldic specific, iar în partea dreaptă sunt înscrise cu litere majuscule de culoare galben-închis cuvintele INSPECTOR PRINCIPAL, INSPECTOR sau SUBINSPECTOR, sub care se aplică stelele aferente gradului profesional, de culoare galben-închis.
  (2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din două benzi sub formă de arc de cerc, care se unesc la 6 cm înălţime de banda orizontală de 2 cm lăţime. Pe banda de 2 cm lăţime sunt brodate 1-3 stele galbene de 1,5 cm diametru şi linie de contur de culoare neagră, specifică inspectorilor şi subinspectorilor, astfel:
  a) pentru subinspector de poliţie - o stea;
  b) pentru inspector de poliţie - două stele;
  c) pentru inspector principal de poliţie - trei stele.
  Benzile sunt de culoare galben-închis, cu broderie reprezentând frunze de stejar.
  Epoleţii-treflă sunt simpli, de culoare galben-închis.
  ÎNSEMNELE DE GRAD PROFESIONAL PENTRU CORPUL
  AGENŢILOR DE POLIŢIE
  Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu şi de reprezentare
  Agent-şef principal de poliţie
  (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.
  În interior, în partea superioară, central, este înscris cu litere majuscule de culoare galben-închis cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate cu fir canetil de culoare galben-închis 5 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiunile 2 x 1 cm.
  (2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuşcă de culoare galben-închis, de 0,25 cm, montată în manşetă.
  Agent-şef de poliţie
  (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.
  În interior, în partea superioară, central, este înscris cu litere majuscule de culoare galben-închis cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate cu fir canetil de culoare galben-închis 4 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiunile 2 x 1 cm.
  (2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuşcă de culoare galben-închis, de 0,25 cm, montată în manşetă.
  Agent-şef adjunct de poliţie
  (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.
  În interior, în partea superioară, central, este înscris cu litere majuscule de culoare galben-închis cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate cu fir canetil de culoare galben-închis 3 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiunile 2 x 1 cm.
  (2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuşcă de culoare galben-închis, de 0,25 cm, montată în manşetă.
  Agent principal de poliţie
  (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.
  În interior, în partea superioară, central, este înscris cu litere majuscule de culoare galben-închis cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate cu fir canetil de culoare galben-închis două barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiunile 2 x 1 cm.
  (2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuşcă de culoare galben-închis, de 0,25 cm, montată în manşetă.
  Agent de poliţie
  (1) Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin.
  În interior, în partea superioară, central, este înscris cu litere majuscule de culoare galben-închis cuvântul AGENT, iar în partea inferioară este brodată cu fir canetil de culoare galben-închis o baretă dreptunghiulară, verticală, cu dimensiunile 2 x 1 cm.
  (2) Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuşcă de culoare galben-închis, de 0,25 cm, montată în manşetă.
  TABELUL Nr. 2
  cuprinzand culorile principalelor articole de echipament

  ┌─────────┬─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ ARMA │T│ ARTICOLE DE ECHIPAMENT │
  │ ŞI │I├───┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─┬─────┬─────┬───┬─────┤
  │SPECIA- │N│Sap│Sacou│Scurta Pan│Pulo-│Cama-│Cama-│Cra│F│ │Pan- │Cen│Acce-│
  │LITATEA │U│ca,│ │exte-│ ta │ver │sa │sa │va-│u│Scur-│tofi │tu │sorii│
  │ │T│ │ │rioa-│lon │ │ │blu- │ta │l│ta, │Ghe- │ra,│ │
  │ │A│sep│ │ra, │ │ │ │za │ │a│ │te │ │ │
  │ │ │cu │ │blu- │ │ │ │ │ │r│(im- │cu │cu-│ │
  │ │ │ta │ │zon │ │ │ │ │ │ │per- │siret│rea│ │
  │ │ │ │ │(mo │ │ │ │ │ │ │mea- │ │ │ │
  │ │ │ │ │dul) │ │ │ │ │ │ │bil) │ │ │ │
  │ │ │ │ │bluza│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │matla│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │sata,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┴─┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴─┴─────┴─────┴───┴─────┤
  │1. Chestori, comisari, inspectori, agenti │
  ├─────────┬─┬───┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─┬─────┬─────┬───┬─────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │B│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │l│ │ │Ne │Gal │
  │APARATUL │C│Ble│Bleu │ - │Ble │ - │Alb │ - │Ble│e│Bleu │Alb, │gru│ben │
  │CENTRAL │e│uma│marin│ │uma │ │ │ │uma│u│marin│negru│ │ │
  │ŞI STRUC-│r│rin│ │ │rin,│ │ │ │rin│m│ │ │alb│ în- │
  │TURILE │e│ │alb │ │ │ │ │ │ │a│ │ │ │chis │
  │SUBORDO- │m│alb│ │ │alb │ │ │ │ │r│ │ │ │ │
  │NATE │o│ │ │ │ │ │ │ │ │i│ │ │ │ │
  │ACESTUIA,│n│ │ │ │ │ │ │ │ │n, │ │ │ │
  │AGENTIA │i│ │ │ │ │ │ │ │ │a│ │ │ │ │
  │NAŢIONALA│e│ │ │ │ │ │ │ │ │l│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │b│ │ │ │ │
  │ANTIDROG,├─┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │ARHIVELE │S│Ble│ - │Bleu-│Gri │Bleu-│Bleu │Bleu │Ble│B│ - │Negru│Ne-│Gal- │
  │NAŢIONALE│e│uma│ │marin│fer │marin│ │ │uma│l│ │ │gru│ben │
  │LICEELE │r│rin│ │ │ │ │ │ │rin│e│ │ │ │în- │
  │M.A.I. │v│ │ │ │ │ │ │ │cu │u│ │ │ │chis │
  │GRUPUL │i│ │ │ │ │ │ │ │dun│m│ │ │ │ │
  │SPECIAL │c│ │ │ │ │ │ │ │gi │a│ │ │ │ │
  │DE PRO- │i│ │ │ │ │ │ │ │gal│r│ │ │ │ │
  │TECTIE ŞI│u│ │ │ │ │ │ │ │be │i│ │ │ │ │
  │INTERVEN-│ │ │ │ │ │ │ │ │ne │n│ │ │ │ │
  │TIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ACVILA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │DIRECTIA ├─┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │ECONOMICO│R│Ble│Bleu-│ │Gri │Bleu-│Bleu,│Bleu │Ble│B│Bleu-│Negru│Ne-│Gal- │
  │ADMINIS- │e│uma│marin│ - │fer │marin│alb │ │uma│l│marin│ │gru│ben │
  │TRATIVA │p│rin│ │ │ │ │ │ │rin│e│ │ │ │în- │
  │BAZA │r│ │ │ │ │ │ │ │cu │u│ │ │ │chis │
  │CENTRALA │e│ │ │ │ │ │ │ │dun│m│ │ │ │ │
  │PENTRU │z│ │ │ │ │ │ │ │gi │a│ │ │ │ │
  │ASIGURA- │e│ │ │ │ │ │ │ │gal│r│ │ │ │ │
  │REA │n│ │ │ │ │ │ │ │be │i│ │ │ │ │
  │TEHNICA │t│ │ │ │ │ │ │ │ne │n│ │ │ │ │
  │A MISIU- │a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │NILOR │r│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │CENTRUL │e│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │DE COOPE-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │RARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │POLITIE- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │NEASCA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │CLUBURILE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │SPORTIVE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │DINAMO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────────┴─┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴─┴─────┴─────┴───┴─────┘


  Anexa 2
  NORMA NR.2
  pentru asigurarea uniformei de reprezentare la ofiterii de politie

  ┌──┬────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐
  │ │Denumirea articolelor de│ │ │ │
  │Nr│ echipament │ UM │ PREVEDERI │ Observatii │
  │c │ │ ├────────┬──────┤ │
  │r │ │ │Canti- │Durata│ │
  │t.│ │ │tate │în ani│ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │ A. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE DISTRIBUIE GRATUIT │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │a) Coifura │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Sapca din stofa pentru │ │ │ │ │
  │ │iarna │buc.│ 1 │ 3 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Sapca din stofa pentru │buc.│ 1 │ 3 │ │
  │ │vara │ │ │ │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 3│Caciula din blana │buc.│ 1 │ 6 │Pentru comisari şefi şi │
  │ │ │ │ │ │chestori se asigura din │
  │ │ │ │ │ │blana caracul │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │b) Imbracaminte │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Costum din stofa camgarn│ │ │ │ │
  │ │- sacou cu 2 pantaloni │ │ │ │ │
  │ │lungi │buc.│ 1 │ 3 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Costum din stofa tergal:│ │ │ │ │
  │ │- sacou cu 2 pantaloni │ │ │ │ │
  │ │lungi │buc.│ 1 │ 3 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 3│Pulover cu ancheor │buc.│ 1 │ 3 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 4│Scurta din tercot cu │ │ │ │Pentru comisari şefi şi │
  │ │mesada şi guler din │buc.│ 1 │ 6 │chestori se asigura cu │
  │ │blana │ │ │ │guler din blana caracul │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 5│Impermeabil pentru │buc.│ 1 │ 4 │ │
  │ │ploaie │ │ │ │ │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │c) Lenjerie │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Camasa │buc.│ 4 │ 2 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Camasa alba │buc.│ 2 │ 8 │Se asigura numai ofiterilor │
  │ │ │ │ │ │fără drept de uniforma de │
  │ │ │ │ │ │ceremonie │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 3│Camasa bluza cu │ │ │ │ │
  │ │maneca scurta │buc.│ 4 │ 4 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 4│Camasa bluza cu │ │ │ │ │
  │ │maneca lunga │buc.│ 2 │ 2 │ │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │d) Încălţăminte │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Pantofi negri din piele,│ │ │ │ │
  │ │de iarna │per.│ 1 │ 2 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Pantofi negri din piele,│ │ │ │ │
  │ │de vara │per.│ 1 │ 2 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 3│Gheata scurta cu siret │per.│ 1 │ 3 │Pentru femei se distribuie │
  │ │ │ │ │ │1 per. cizme scurte │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │e) Echipament divers │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Cravata │buc.│ 2 │ 4 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Fular din lana │buc.│ 1 │ 6 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 3│Manusi din piele │per.│ 1 │ 2 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 4│Curea pentru pantaloni │buc.│ 1 │ 6 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 5│Ciorapi │per.│ 6 │ 1 │ │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │f) Accesorii │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Ecuson textil cu grad │ │ │ │ │
  │ │profesional. │buc.│ 7 │ 3 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Ecuson │buc.│ 7 │ 3 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 3│Ecuson metalic │buc.│ 1 │ 10 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 4│Suport de grad pentru │garn│ │ │ │
  │ │maneca │ │ 2 │ 3 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 5│Insigna cu numar de │ │ │ │ │
  │ │identificare │buc.│ 1 │ 10 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 6│Epoleti impletiti │per.│ 1 │ 3 │Pentru fiecare sacou │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 7│Snur pentru ceremonie │buc.│ 1 │ 3 │Se asigura numai ofiterilor │
  │ │ │ │ │ │fără drept de uniforma de │
  │ │ │ │ │ │ceremonie │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │ B. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE ACHIZITIONEAZA CONTRA COST │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │1.│Surta din piele │buc.│ 1 │ - │ Aceste articole se confec- │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┤ tioneaza în acelasi model şi│
  │2.│Bluzon din piele │buc.│ 1 │ - │ se achizitioneaza contra │
  │ │ │ │ │ │ cost, la pret de aprovizi- │
  │ │ │ │ │ │ onare, de către politisti, │
  │ │ │ │ │ │ în afara prevederilor normei│
  └──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘

  NOTĂ:
  1. Femeile primesc palarie în loc de sapca şi fusta în loc de pantaloni;
  2. Uniformele de vara şi de iarna se poarta în perioadele stabilite prin ordin.
  3. La prima încadrare se distribuie o singură dată, indiferent de numărul reîncadrărilor în sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: o şapcă din stofă pentru iarnă, un costum cu doi pantaloni din stofă pentru iarnă, o scurtă îmblănită, patru cămăşi, şase perechi ciorapi, patru cearşafuri, două feţe de pernă, o pătură, o geantă transport echipament şi accesoriile aferente (însemne de grad pentru piept, pentru mânecă, epoleţi împletiţi, ecusoane, etc).
  NORMA NR.3
  pentru asigurarea uniformei de serviciu la ofiterii de politie

  ┌──┬────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐
  │ │Denumirea articolelor de│ │ │ │
  │Nr│ echipament │ UM │ PREVEDERI │ Observatii │
  │c │ │ ├────────┬──────┤ │
  │r │ │ │Canti- │Durata│ │
  │t.│ │ │tate │în ani│ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │a) Coifura │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Sepcuta de vara │buc.│ 1 │ 3 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Sapca de tercot │buc.│ 1 │ 4 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 3│Caciula │buc.│ 1 │ 6 │ │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │b) Imbracaminte │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Complet modular -scurta │ │ │ │ Părţile componente se pot │
  │ │impermeabila exterioara │ │ │ │ asigura şi separat │
  │ │din tesatura lamelara cu│ │ │ │ │
  │ │fire filamentare arami- │ │ │ │ │
  │ │dice şi bluzon din │buc.│ 1 │ 3 │ │
  │ │tesatura lamelara cu │ │ │ │ │
  │ │fire filamentare │ │ │ │ │
  │ │aramidice şi tercot; │ │ │ │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Bluza matlasata (din │ │ │ │ │
  │ │tesatura lamelara cu │ │ │ │ │
  │ │fire filamentare │ │ │ │ │
  │ │aramidice şi tercot) cu │ │ │ │ │
  │ │maneci detasabile │buc.│ 1 │ 3 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 3│Pantalon din tercot │ │ │ │ │
  │ │pentru vara │buc.│ 2 │ 3 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 4│Pantalon din tercot, cu │ │ │ │ │
  │ │mesada din tesatura │ │ │ │ │
  │ │lamelara din fire │ │ │ │ │
  │ │filamentare aramidice, │ │ │ │ │
  │ │pentru iarna │buc.│ 2 │ 4 │ │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │c) Lenjerie │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Tricou cu maneca scurta │buc.│ 2 │ 2 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Camasa bluza │buc.│ 4 │ 2 │Se asigura 2 cu maneca lunga │
  │ │ │ │ │ │şi 2 cu maneca scurta. │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │d) Încălţăminte │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Pantofi negri din piele,│ │ │ │ │
  │ │de iarna │per.│ 1 │ 2 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Pantofi negri din piele,│ │ │ │ │
  │ │de vara │per.│ 1 │ 1 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 3│Ghete negre, cu siret, │ │ │ │ │
  │ │pentru iarna │per.│ 1 │ 3 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 4│Ghete negre, cu siret, │ │ │ │ │
  │ │pentru vara │per.│ 1 │ 2 │ │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │e) Echipament divers │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Centura din piele │buc.│ 1 │ 6 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Ciorapi │per.│ 6 │ 1 │ │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │f) Accesorii │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Ecuson textil cu grad │ │ │ │ │
  │ │profesional │buc.│ 7 │ 3 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Ecuson │buc.│ 7 │ 3 │ │
  └──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘

  NOTĂ:
  1. Şapca din tercot pentru serviciu se poate utiliza cu două coafe, în funcţie de nevoile activităţii desfăşurate,
  2. Capelele căptuşite cu molton aflate în depozite se vor distribui şi utiliza până la epuizare.
  NORMA NR.4
  pentru asigurarea uniformei de reprezentare la agentii de politie

  ┌──┬────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐
  │ │Denumirea articolelor de│ │ │ │
  │Nr│ echipament │ UM │ PREVEDERI │ Observatii │
  │c │ │ ├────────┬──────┤ │
  │r │ │ │Canti- │Durata│ │
  │t.│ │ │tate │în ani│ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │ A. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE DISTRIBUIE GRATUIT │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │a) Coifura │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Sapca din stofa pentru │ │ │ │ │
  │ │iarna │buc.│ 1 │ 3 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Sapca din stofa pentru │buc.│ 1 │ 3 │ │
  │ │vara │ │ │ │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 3│Caciula din blana │buc.│ 1 │ 6 │ │
  │ │naturala │ │ │ │ │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │b) Imbracaminte │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Costum din stofa camgarn│ │ │ │ │
  │ │- sacou cu 2 pantaloni │ │ │ │ │
  │ │lungi │buc.│ 1 │ 4 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Costum din stofa tergal:│ │ │ │ │
  │ │- sacou cu 2 pantaloni │ │ │ │ │
  │ │lungi │buc.│ 1 │ 4 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 3│Scurta din tercot cu │ │ │ │ │
  │ │mesada şi guler din │ │ │ │ │
  │ │blana │buc.│ 1 │ 6 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 4│Pulover cu ancheor │buc.│ 1 │ 3 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 5│Impermeabil pentru │buc.│ 1 │ 4 │ │
  │ │ploaie │ │ │ │ │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │c) Lenjerie │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Camasa │buc.│ 2 │ 3 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Camasa alba │buc.│ 2 │ 8 │Se asigura pentru constitu- │
  │ │ │ │ │ │irea unei uniforme de │
  │ │ │ │ │ │ceremonie │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 3│Camasa bluza cu │ │ │ │ │
  │ │maneca lunga │buc.│ 3 │ 2 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 4│Camasa bluza cu │ │ │ │ │
  │ │maneca scurta │buc.│ 3 │ 2 │ │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │d) Încălţăminte │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Pantofi negri din piele,│ │ │ │ │
  │ │de iarna │per.│ 1 │ 2 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Pantofi negri din piele,│ │ │ │ │
  │ │de vara │per.│ 1 │ 2 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 3│Gheata scurta cu siret │per.│ 1 │ 3 │ Pentru femei se distribuie │
  │ │ │ │ │ │ 1 per. cizme scurte. │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │e) Echipament divers │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Cravata │buc.│ 2 │ 4 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Fular din lana │buc.│ 1 │ 6 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 3│Manusi din piele │per.│ 1 │ 2 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 4│Curea pentru pantaloni │buc.│ 1 │ 6 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 5│Ciorapi │per.│ 6 │ 1 │ │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │f) Accesorii │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Ecuson textil cu grad │ │ │ │ │
  │ │profesional. │buc.│ 7 │ 4 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Ecuson │buc.│ 7 │ 4 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 3│Ecuson metalic │buc.│ 1 │ 10 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 4│Insigna cu numar de │ │ │ │ │
  │ │identificare │buc.│ 1 │ 10 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 5│Epoleti impletiti │per.│ 1 │ 4 │Pentru fiecare sacou │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 6│Snur pentru reprezentare│buc.│ 1 │ 3 │Se asigura pentru │
  │ │ │ │ │ │constituirea unei uniforme │
  │ │ │ │ │ │de ceremonie │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │ B. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE ACHIZITIONEAZA CONTRA COST │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │1.│Surta din piele │buc.│ 1 │ - │ Aceste articole se confec- │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┤ tioneaza în acelasi model şi│
  │2.│Bluzon din piele │buc.│ 1 │ - │ se achizitioneaza contra │
  │ │ │ │ │ │ cost, la pret de aprovizi- │
  │ │ │ │ │ │ onare, de către politisti, │
  │ │ │ │ │ │ în afara prevederilor normei│
  └──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘

  NOTĂ:
  1. Femeile primesc palarie în loc de sapca şi fusta în loc de pantalon.
  2. Uniformele de vara şi de iarna se poarta în perioadele stabilite prin ordin.
  3. La prima încadrare se distribuie o singură dată, indiferent de numărul reîncadrărilor în sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: o şapcă din stofă pentru iarnă, un costum cu doi pantaloni din stofă pentru iarnă, o scurtă îmblănită, patru cămăşi, şase perechi ciorapi, patru cearşafuri, două feţe de pernă, o pătură, o geantă transport echipament şi accesoriile aferente (însemne de grad pentru piept, pentru mânecă, epoleţi împletiţi, ecusoane, etc).
  NORMA NR.5
  pentru asigurarea uniformei de serviciu la agentii de politie

  ┌──┬────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐
  │ │Denumirea articolelor de│ │ │ │
  │Nr│ echipament │ UM │ PREVEDERI │ Observatii │
  │c │ │ ├────────┬──────┤ │
  │r │ │ │Canti- │Durata│ │
  │t.│ │ │tate │în ani│ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │a) Coifura │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Sepcuta de vara │buc.│ 2 │ 3 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Sapca din tercot │buc.│ 1 │ 4 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 3│Caciula │buc.│ 1 │ 5 │ │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │b) Imbracaminte │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Complet modular -scurta │ │ │ │ │
  │ │impermeabila exterioara │ │ │ │ Părţile componente se pot │
  │ │din tesatura lamelara cu│ │ │ │ asigura şi separat │
  │ │fire filamentare arami- │ │ │ │ │
  │ │dice şi bluzon din │ │ │ │ │
  │ │tesatura lamelara cu fire │ │ │ │
  │ │filamentare aramidice şi│ │ │ │ │
  │ │tercot │buc.│ 1 │ 2 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Bluza matlasata (din │ │ │ │ │
  │ │tesatura lamelara cu │ │ │ │ │
  │ │fire filamentare arami- │ │ │ │ │
  │ │dice şi tercot)cu maneci│ │ │ │ │
  │ │detasabile │buc.│ 1 │ 2 │ │
  │ │ │ │ │ │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 3│Pantalon din tercot │ │ │ │ │
  │ │pentru vara │buc.│ 2 │ 3 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 4│Pantalon din tercot, cu │ │ │ │ │
  │ │mesada din tesatura │ │ │ │ │
  │ │lamelara cu fire │ │ │ │ │
  │ │filamentare, pentru │ │ 2 │ 4 │ │
  │ │iarna │ │ │ │ │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │c) Lenjerie │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Tricou cu maneca scurta │buc.│ 2 │ 1 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Camasa bluza cu │ │ │ │ │
  │ │maneca scurta │buc.│ 6 │ 2 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 3│Camasa bluza cu │ │ │ │ │
  │ │maneca lunga │buc.│ 6 │ 2 │ │
  ├──┴────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │d) Încălţăminte │ │ │ │ │
  ├──┬────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 1│Pantofi negri din piele,│ │ │ │ │
  │ │de iarna │per.│ 1 │ 2 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Pantofi negri din piele,│ │ │ │ │
  │ │de vara │per.│ 1 │ 1 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 3│Ghete negre, cu siret, │ │ │ │ │
  │ │pentru iarna │per.│ 1 │ 3 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 4│Ghete negre, cu siret, │ │ │ │ │
  │ │pentru vara │per.│ 1 │ 2 │ │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │e) Echipament divers │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Centura din piele │buc.│ 1 │ 6 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Ciorapi │per.│ 10 │ 1 │ │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │f) Accesorii │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Ecuson textil cu grad │ │ │ │ │
  │ │profesional │buc.│ 7 │ 2 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Ecuson │buc.│ 7 │ 2 │ │
  └──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘

  NOTĂ:
  1. Şapca din tercot pentru serviciu se poate utiliza cu două coafe, în funcţie de nevoile activităţii desfăşurate.
  2. Capelele căptuşite cu molton aflate în depozite se vor distribui şi utiliza până la epuizare.
  NORMA Nr. 6
  pentru echiparea politistilor după încetarea raporturilor de serviciu

  ┌──┬────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐
  │Nr│ DENUMIREA ARTICOLELOR │ │ │ │
  │ │ DE ECHIPAMENT │U/M │ PREVEDERI │ │
  │c │ │ ├────────┬──────┤ Observatii │
  │r │ │ │Canti- │Durata│ │
  │t │ │ │tatea │(ani) │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │ a. pentru echiparea chestorilor şi ofiterilor care au avut │
  │ functii de conducere, la data încetării raporturilor de serviciu │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │1 │Sapca pentru ceremonie │ │ │ │Se asigura una de vara şi │
  │ │ │ │ │ │una pentru iarna. La cerere │
  │ │ │buc.│ 2 │ 10 │sapca de vara se poate │
  │ │ │ │ │ │asigura de culoare alba │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │2 │Caciula │buc.│ 1 │ - │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │3 │Costum din stofa pentru │ │ │ │Se asigura unul de vara şi │
  │ │ceremonie - sacou cu un │ │ │ │unul de iarna. La cerere │
  │ │pantalon lung │buc.│ 2 │ 10 │costumul de vara se poate │
  │ │ │ │ │ │asigura de culoare alba │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │4 │Scurta din stofa │buc.│ 1 │ - │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │5 │Camasi albe │buc.│ 2 │ 4 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │6 │Pantofi pentru ceremonie│per.│ 1 │ 5 │La cerere, se poate asigura │
  │ │ │ │ │ │de culoare alba │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │7 │Cravata pentru ceremonie│buc.│ 1 │ 5 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │8 │Fular │buc.│ 1 │ 10 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │9 │Snur pentru ceremonie │buc.│ 1 │ 10 │ │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │ b. pentru echiparea politistilor care au facut parte din corpul │
  │ ofiterilor sau agentilor │
  ├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤
  │1 │Sapca din stofa pentru │ │ │ │ │
  │ │iarna │buc.│ 1 │ 10 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │2 │Sapca din stofa pentru │ │ │ │ │
  │ │vara │buc.│ 1 │ 10 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │3 │Caciula │buc.│ 1 │ - │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │4 │Costum din stofa pentru │ │ │ │ │
  │ │iarna - sacou cu un │ │ │ │ │
  │ │pantalon lung │buc.│ 1 │ 10 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │5 │Costum din stofa pentru │ │ │ │ │
  │ │vara - sacou cu un │ │ │ │ │
  │ │pantalon lung │buc.│ 1 │ 10 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │6 │Scurta imblanita │buc.│ 1 │ - │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │7 │Camasa │buc.│ 2 │ 4 │La cerere se pot asigura de │
  │ │ │ │ │ │culoare alba │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │8 │Pantofi │per.│ 2 │ 10 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │9 │Cravata │buc.│ 1 │ 5 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │10│Fular │buc.│ 1 │ 10 │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │11│Snur pentru ceremonie │buc.│ 1 │ 10 │ │
  └──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘

  NOTĂ:
  1. Prezenta norma se aplică pentru echiparea politistilor din corpul ofiterilor şi agentilor de politie, după încetarea raporturilor de serviciu, cu drept de a purta uniforma - cu asigurarea gratuita a articolelor de echipament. Articolele de echipament prevăzute în prezenta norma se asigura după 8 ani de la încetarea raporturilor de serviciu.
  2. Odata cu echipamentul prevăzut de norma se distribuie toate accesoriile de imbracaminte şi insemnele gradelor profesionale aferente (epoleţi treflă, epoleţi împletiţi, suporţi de grad pentru mânecă, ecusoane cu grad profesional, ecusoane pentru mânecă).
  3. Cu ocazia acordarii gradului profesional următor celui avut la data încetării raporturilor de serviciu se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru 2 uniforme.
  4. Comisarii şefi avansati chestori după data încetării raporturilor de serviciu primesc în dotare numai o singură dată urmatoarele accesorii: 4 insemne de grad profesional, paspoal pentru vipusca şi lampas pentru doua costume, 2 buc. parmace şi 2 cozoroace cu 3 randuri de frunze de stejar.
  5. Accesoriile de imbracaminte şi insemnele de grad profesional necesare pentru inlocuirea celor uzate, precum şi alte articole de echipament se pot asigura la cerere, contra cost, la preţul de achizitionare. Femeile primesc palarie în loc de sapca şi fusta în loc de pantaloni.
  NORMA NR.9
  pentru asigurarea echipamentului specific formatiunilor de politie

  ┌──┬────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐
  │ │Denumirea articolelor de│ │ │ │
  │Nr│ echipament │ UM │ PREVEDERI │ Observatii │
  │c │ │ ├────────┬──────┤ │
  │r │ │ │Canti- │Durata│ │
  │t.│ │ │tate │ ani │ │
  ├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤
  │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤
  │I. POLITIA RUTIERA (inclusiv politistii care executa ocazional controlul şi │
  │dirijarea circulaţiei, personalul Serviciului Trafic International de │
  │autoturisme furate şi personalul Serviciului prinderi în flagrant din cadru │
  │Directiei Generale de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog, personalul │
  │Serviciului Furturi Auto şi compartimentele teritoriale de furturi auto din │
  │cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale, personalul de supraveghere │
  │operativă care acţionează ca agenţi de poliţie rutieră din cadrul Direcţiei │
  │Supravegheri Operative şi Investigaţii şi compartimentele teritoriale) │
  ├──┬────────────────────────┬────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤
  │ 1│Sapca alba cu trei coafe│buc.│ 1 │inventar │Se asigura şi pentru │
  │ │ │ │ │ │politistii femei │
  ├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │ 2│Vesta pentru protecţie │buc.│ │ │Numai pentru politistii din │
  │ │împotriva frigului │ │ 1 │inventar │formatiunile de politie │
  │ │ │ │ │ │rutiera, furturi auto, trafic│
  │ │ │ │ │ │de autoturisme, şi prinderi │
  │ │ │ │ │ │în flagrant. Se asigura cate │
  │ │ │ │ │ │3 bucăţi la fiecare post de │
  │ │ │ │ │ │politie │
  ├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │ 3│Scurta reflectorizanta │buc.│ │ │Numai pentru politistii din │
  │ │ │ │ 1 │inventar │formatiunile de politie │
  │ │ │ │ │ │rutiera, furturi auto, trafic│
  │ │ │ │ │ │de autoturisme, şi prinderi │
  │ │ │ │ │ │în flagrant. Se asigura cate │
  │ │ │ │ │ │3 bucăţi la fiecare post de │
  │ │ │ │ │ │politie. Se asigura în │
  │ │ │ │ │ │sezonul rece şi pe timp │
  │ │ │ │ │ │ploios. │
  ├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │Se asigura cate 1 buc. │
  │ 4│Vesta (ham) cu elemente │buc.│ │ │ pentru politistii din │
  │ │reflectorizante │ │ 1 │inventar │formatiunile de politie │
  │ │ │ │ │ │rutiera, furturi auto, trafic│
  │ │ │ │ │ │de autoturisme, şi prinderi │
  │ │ │ │ │ │în flagrant şi cate 3 bucăţi │
  │ │ │ │ │ │la fiecare post de politie │
  ├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │ 5│Costum (bluza + pantalon│buc.│ │ │Numai pentru politistii din │
  │ │de protecţie împotriva │ │ 1 │inventar │formatiunile de politie │
  │ │ploii, cu elemente │ │ │ │rutiera, furturi auto, trafic│
  │ │reflectorizante │ │ │ │de autoturisme, şi prinderi │
  │ │ │ │ │ │în flagrant. │
  ├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │ 6│Manusi albe │per.│ │ │Numai pentru politistii din │
  │ │ │ │ 4 │inventar │formatiunile de politie │
  │ │ │ │ │ │rutiera, furturi auto, trafic│
  │ │ │ │ │ │de autoturisme, şi prinderi │
  │ │ │ │ │ │în flagrant. Se asigura │
  │ │ │ │ │ │2 per. pentru vara şi 2 per.│
  │ │ │ │ │ │pentru iarna. │
  ├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │ 8│Ochelari de soare │buc.│ │ │Numai pentru politistii din │
  │ │ │ │ 1 │inventar │formatiunile de politie │
  │ │ │ │ │ │rutiera, furturi auto, trafic│
  │ │ │ │ │ │de autoturisme, şi prinderi │
  │ │ │ │ │ │în flagrant. │
  ├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │ 9│Pantaloni scurti - tip │buc.│ 1 │inventar │Se asigura numai timpul │
  │ │bermude │ │ │ │misiunilor în sezonul estival│
  ├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │10│Tricou cu maneca scurta │buc │ 1 │inventar │Se asigura numai pe timpul │
  │ │ │ │ │ │misiunilor în sezonul estival│
  ├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │11│Pantofi sport │per.│ 1 │inventar │Se asigura numai pe timpul │
  │ │ │ │ │ │misiunilor în sezonul estival│
  ├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │12│Fluier │buc.│ │ │Numai pentru politistii din │
  │ │ │ │ 1 │inventar │formatiunile de politie │
  │ │ │ │ │ │rutiera, furturi auto, trafic│
  │ │ │ │ │ │de autoturisme, şi prinderi │
  │ │ │ │ │ │în flagrant. Se asigura cate │
  │ │ │ │ │ │3 bucăţi la fiecare post de │
  │ │ │ │ │ │politie. │
  ├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │13│Port carnet │buc.│ │ │Numai pentru politistii din │
  │ │ │ │ 1 │inventar │formatiunile de politie │
  │ │ │ │ │ │rutiera, furturi auto, trafic│
  │ │ │ │ │ │de autoturisme, şi prinderi │
  │ │ │ │ │ │în flagrant. │
  ├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤
  │14│Costum auto │buc.│ │ │Numai pentru politistii din │
  │ │ │ │ 1 │inventar │formatiunile de politie │
  │ │ │ │ │ │rutiera, furturi auto, trafic│
  │ │ │ │ │ │de autoturisme, şi prinderi │
  │ │ │ │ │ │în flagrant care ai în primire│
  │ │ │ │ │ │şi exploatare motociclete. │
  └──┴────────────────────────┴────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┘

  -------------