ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 1999
pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Banc Post - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 1 aprilie 1999  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, cu modificările şi completările ulterioare, se mandatează comisia de privatizare a Banc Post - S.A. sa negocieze, iar Fondul Proprietăţii de Stat sa încheie contractul de vânzare-cumpărare a unui pachet de acţiuni, reprezentând 45% din capitalul social al acestei bănci, cu doi investitori strategici preselectionati şi cu acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor.


  Articolul 2

  Mandatul prevăzut la art. 1 va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.
  p. PRIM-MINISTRU,
  VALERIU STOICA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Preşedintele Agenţiei Române
  de Dezvoltare,
  Sorin Fodoreanu
  Preşedintele Consiliului de
  administraţie al Fondului
  Proprietăţii de Stat,
  Radu Sarbu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Guvernatorul
  Băncii Naţionale a României,
  Mugur Isarescu
  ------------