ORDIN nr. 1.881 din 16 decembrie 2019privind suplimentarea cifrei de școlarizare pentru rezidențiat cu un număr de 2.448 locuri, pentru anul universitar 2019-2020, aferent absolvenților de medicină, medicină dentară și farmacie care au obținut punctajul minim de promovare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 16 decembrie 2019
  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 2.508 din 16.12.2019 al Centrului de resurse umane în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Pentru anul universitar 2019-2020, cifra de școlarizare pentru rezidențiat se suplimentează cu un număr de 2.448 locuri, aferent absolvenților de medicină, medicină dentară și farmacie care au obținut punctajul minim de promovare.


  Articolul 2

  Centrul de resurse umane în sănătate publică din Ministerul Sănătății va duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Victor Sebastian Costache

  București, 16 decembrie 2019.
  Nr. 1.881.
  -----