ORDIN nr. 5.048 din 6 septembrie 2018pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 14 septembrie 2018
  În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere constatarea că numărul membrilor unor comisii de specialitate ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare nu poate asigura calitatea evaluării printr-o încărcare uniformă și rezonabilă a acestora,
  luând act de demisiile unor membri ai Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare,
  având în vedere vacantarea unor locuri în componența Consiliului general, respectiv a comisiilor de specialitate ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, ca urmare a demisiilor,
  în temeiul art. 9 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016, cu modificările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Anexele nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 16 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 2, numărul curent 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „2.

  Deleanu Călin

  Centrul de Chimie Organică «Costin D. Nenițescu» din București“
  2. La anexa nr. 2, numărul curent 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „8.

  Berinde Vasile

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca“
  3. La anexa nr. 2, numărul curent 11 se abrogă.4. La anexa nr. 2, numărul curent 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „14.

  Drăguț Lucian

  Universitatea de Vest din Timișoara“
  5. La anexa nr. 2, numărul curent 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „20.

  Mesaroș Claudiu

  Universitatea de Vest din Timișoara“
  6. La anexa nr. 2, numărul curent 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „26.

  Beuran Mircea

  Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București“
  7. La anexa nr. 2, numărul curent 34 se abrogă.8. La anexa nr. 2, numărul curent 42 se abrogă.9. La anexa nr. 2, numărul curent 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „43.

  Ipate Florentin

  Universitatea din București“
  10. La anexa nr. 2, numărul curent 45 se abrogă.11. La anexa nr. 2, numărul curent 48 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „48.

  Pop Ioan-Aurel

  Academia Română“
  12. La anexa nr. 3, la punctul 1 „Matematică“, numerele curente 1, 3, 8, 11 și 16 se abrogă.13. La anexa nr. 3, la punctul 1 „Matematică“, după numărul curent 18 se introduc cinci noi numere curente, numerele curente 19, 20, 21, 22 și 23, cu următorul cuprins:

  „19.

  Covei Dragoș-Pătru

  Academia de Studii Economice din București

  20.

  Joița Maria

  Universitatea Politehnica din București

  21.

  Groșan Teodor Silviu

  Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca

  22.

  Berinde Vasile - președinte

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  23.

  Crăciun Eduard-Marius

  Universitatea «Ovidius» din Constanța“
  14. La anexa nr. 3, la punctul 2 „Informatică“, numerele curente 1, 8 și 9 se abrogă.15. La anexa nr. 3, la punctul 2 „Informatică“, numărul curent 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „6.

  Păun Paul Andrei - vicepreședinte

  Universitatea din București“
  16. La anexa nr. 3, la punctul 2 „Informatică“, numărul curent 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „7.

  Pop Horia-Florin - președinte

  Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca“
  17. La anexa nr. 3, la punctul 2 „Informatică“, după numărul curent 9 se introduce un nou număr curent, numărul curent 10, cu următorul cuprins:

  „10.

  Barbu Tudor

  Academia Română - Filiala Iași“
  18. La anexa nr. 3, la punctul 3 „Fizică“, numerele curente 6, 8, 14 și 16 se abrogă.19. La anexa nr. 3, la punctul 3 „Fizică“, după numărul curent 18 se introduc două noi numere curente, numerele curente 19 și 20, cu următorul cuprins:

  „19.

  Cristea Mihail

  Universitatea Politehnica din București

  20.

  Stan Cristina

  Universitatea Politehnica din București“
  20. La anexa nr. 3, la punctul 4 „Chimie“, numerele curente 1 și 14 se abrogă.21. La anexa nr. 3, la punctul 4 „Chimie“, numărul curent 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „2.

  Deleanu Călin - președinte

  Centrul de Chimie Organică «Costin D. Nenițescu» din București“
  22. La anexa nr. 3, la punctul 4 „Chimie“, numărul curent 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „4.

  Dăneț Andrei Florin - vicepreședinte

  Universitatea din București“
  23. La anexa nr. 3, la punctul 4 „Chimie“, după numărul curent 16 se introduc două noi numere curente, numerele curente 17 și 18, cu următorul cuprins:

  „17.

  Hurduc Nicolae

  Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași

  18.

  Marin Luminița

  Institutul de Chimie Macromoleculară «Petru Poni» - Iași“
  24. La anexa nr. 3, la punctul 5 „Științele pământului“, numărul curent 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „1.

  Codrea Vlad

  Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca“
  25. La anexa nr. 3, la punctul 5 „Științele pământului“, numerele curente 5 și 11 se abrogă.26. La anexa nr. 3, la punctul 5 „Științele pământului“, numărul curent 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „19.

  Crețan Remus - președinte

  Universitatea de Vest din Timișoara“
  27. La anexa nr. 3, la punctul 6 „Inginerie civilă și management“, numerele curente 8, 16, 19 și 21 se abrogă.28. La anexa nr. 3, la punctul 6 „Inginerie civilă și management“, după numărul curent 23 se introduc două noi numere curente, numerele curente 24 și 25, cu următorul cuprins:

  „24.

  Moga Ligia Mihaela

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  25.

  Croitoru Cristiana Verona

  Universitatea Tehnică de Construcții din București“
  29. La anexa nr. 3, la punctul 7 „Ingineria materialelor“, numărul curent 7 se abrogă.30. La anexa nr. 3, la punctul 7 „Ingineria materialelor“, după numărul curent 16 se introduce un nou număr curent, numărul curent 17, cu următorul cuprins:

  „17.

  Bejinariu Costică

  Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași“
  31. La anexa nr. 3, la punctul 8 „Inginerie chimică, inginerie medicală, știința materialelor și nanomateriale“, numerele curente 9 și 11 se abrogă.32. La anexa nr. 3, la punctul 9 „Inginerie electrică“, numerele curente 1, 10 și 11 se abrogă.33. La anexa nr. 3, la punctul 9 „Inginerie electrică“, după numărul curent 11 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 12, 13 și 14, cu următorul cuprins:

  „12.

  Ciuprina Florin

  Universitatea Politehnica din București

  13.

  Dincă Cristian

  Universitatea Politehnica din București

  14.

  Enache Sorin

  Universitatea din Craiova“
  34. La anexa nr. 3, la punctul 10 „Inginerie energetică“, numărul curent 7 se abrogă.35. La anexa nr. 3, la punctul 10 „Inginerie energetică“, după numărul curent 9 se introduce un nou număr curent, numărul curent 10, cu următorul cuprins:

  „10.

  Istrate Dumitru-Marcel

  Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași“
  36. La anexa nr. 3, la punctul 11 „Electronică, telecomunicații și nanotehnologie“, numerele curente 4 și 16 se abrogă.37. La anexa nr. 3, la punctul 11 „Electronică, telecomunicații și nanotehnologie“, numărul curent 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „11.

  Vertan Constantin - vicepreședinte

  Universitatea Politehnica din București“
  38. La anexa nr. 3, la punctul 13 „Inginerie aerospațială, autovehicule și transporturi“, numărul curent 11 se abrogă.39. La anexa nr. 3, la punctul 13 „Inginerie aerospațială, autovehicule și transporturi“, după numărul curent 11 se introduce un nou număr curent, numărul curent 12, cu următorul cuprins:

  „12.

  Dragu Vasile

  Universitatea Politehnica din București“
  40. La anexa nr. 3, la punctul 14 „Ingineria resurselor vegetale și animale“, după numărul curent 24 se introduc două noi numere curente, numerele curente 25 și 26, cu următorul cuprins:

  „25.

  Oroian Mircea-Adrian

  Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava

  26.

  Imbrea Florin

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului «Regele Mihai I al României» din Timișoara“
  41. La anexa nr. 3, la punctul 16 „Inginerie industrială și management“, numărul curent 2 se abrogă.42. La anexa nr. 3, la punctul 16 „Inginerie industrială și management“, numărul curent 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „14.

  Doicin Cristian-Vasile - vicepreședinte

  Universitatea Politehnica din București“
  43. La anexa nr. 3, la punctul 16 „Inginerie industrială și management“, după numărul curent 19 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 20, 21 și 22, cu următorul cuprins:

  „20.

  Lile Ramona

  Universitatea «Aurel Vlaicu» din Arad

  21.

  Dobrea Răzvan Cătălin

  Academia de Studii Economice din București

  22.

  Purcărea Anca Alexandra

  Universitatea Politehnica din București“
  44. La anexa nr. 3, la punctul 17 „Inginerie mecanică, mecatronică și robotică“, numerele curente 7, 8, 12, 15, 18, 19 și 23 se abrogă.45. La anexa nr. 3, la punctul 17 „Inginerie mecanică, mecatronică și robotică“, după numărul curent 27 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 28, 29 și 30, cu următorul cuprins:

  „28.

  Rizescu Ciprian Ion

  Universitatea Politehnica din București

  29.

  Ripeanu Răzvan George

  Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

  30.

  Munteanu Ligia

  Institutul de Mecanica Solidelor“
  46. La anexa nr. 3, la punctul 20 „Medicină“, numărul curent 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „22.

  Covic Adrian

  Universitatea de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa» din Iași“
  47. La anexa nr. 3, la punctul 20 „Medicină“, numărul curent 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „24.

  Hinescu Mihail-Eugen

  Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București“
  48. La anexa nr. 3, la punctul 20 „Medicină“, după numărul curent 27 se introduc șase noi numere curente, numerele curente 28, 29, 30, 31, 32 și 33, cu următorul cuprins:

  „28.

  Achimaș-Cadariu Patriciu-Andrei - vicepreședinte

  Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» din Cluj-Napoca

  29.

  Beuran Mircea - președinte

  Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București

  30.

  Rogozea Liliana Marcela

  Universitatea «Transilvania» din Brașov

  31.

  Clichici Simona Valeria

  Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu» din Cluj-Napoca

  32.

  Osiac Eugen

  Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

  33.

  Stanciu Carol

  Academia Română - Filiala Iași“
  49. La anexa nr. 3, la punctul 21 „Medicină veterinară“, numărul curent 11 se abrogă.50. La anexa nr. 3, la punctul 21 „Medicină veterinară“, după numărul curent 11 se introduce un nou număr curent, numărul curent 12, cu următorul cuprins:

  „12.

  Dărăbuș Gheorghe

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului «Regele Mihai I al României» din Timișoara“
  51. La anexa nr. 3, la punctul 24 „Științe juridice“, după numărul curent 15 se introduc două noi numere curente, numerele curente 16 și 17, cu următorul cuprins:

  „16.

  Bădescu Mihai

  Academia de Studii Economice din București

  17.

  Bercea Lucian

  Universitatea de Vest din Timișoara“
  52. Laanexa nr. 3, la punctul 25 „Sociologie, științe politice și administrative“, numerele curente 12, 16 și 30 se abrogă.53. La anexa nr. 3, la punctul 25 „Sociologie, științe politice și administrative“, după numărul curent 32 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 33, 34 și 35, cu următorul cuprins:

  „33.

  Buzea Carmen

  Universitatea «Transilvania» din Brașov

  34.

  Sandu Ștefan Antonio

  Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava

  35.

  Seceleanu Andra

  Universitatea «Andrei Șaguna» din Constanța“
  54. La anexa nr. 3, la punctul 28 „Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport“, numărul curent 4 se abrogă.55. La anexa nr. 3, la punctul 28 „Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport“, după numărul curent 17 se introduce un nou număr curent, numărul curent 18, cu următorul cuprins:

  „18.

  Bădău Dana

  Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș“
  56. La anexa nr. 3, la punctul 29 „Filologie“, după numărul curent 13 se introduc două noi numere curente, numerele curente 14 și 15, cu următorul cuprins:

  „14.

  Câmpan Diana

  Universitatea «1 Decembrie 1918» din Alba Iulia

  15.

  Dragomirescu Adina

  Institutul de Lingvistică «Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti» din București“
  57. La anexa nr. 3, la punctul 30 „Filosofie“, numărul curent 1 se abrogă.58. La anexa nr. 3, la punctul 30 „Filosofie“, numărul curent 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „5.

  Mesaroș Claudiu - președinte

  Universitatea de Vest din Timișoara“
  59. La anexa nr. 3, la punctul 30 „Filosofie“, după numărul curent 9 se introduce un nou număr curent, numărul curent 10, cu următorul cuprins:

  „10.

  Huzum Eugen

  Academia Română - Filiala Iași“
  60. La anexa nr. 3, la punctul 31 „Istorie și studii culturale“, după numărul curent 17 se introduc două noi numere curente, numerele curente 18 și 19, cu următorul cuprins:

  „18.

  Timotin Andrei

  Institutul de Studii Sud-Est Europene din București

  19.

  Nicoară Toader

  Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca“


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa

  București, 6 septembrie 2018.
  Nr. 5.048.
  ----