ORDIN nr. 90 din 27 iulie 2017privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 17 august 2017
  Văzând Referatul de aprobare nr. 3.438 din 26.05.2017, întocmit de Direcția generală sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  având în vedere prevederile art. 10 lit. b), precum și ale art. 48 alin. (5) și (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 și 611 bis din 18 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– La litera B, după punctul 314 se introduc trei noi puncte, punctele 315, 316 și 317, cu următorul cuprins:
  *Font 7*
  ┌────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────┐
  │Nr. │                                            │                                    │    Metoda/ Tehnica de    │Tarif lei/ │
  │crt.│ Denumire analiză, examen de laborator      │            Tip probă               │  laborator/ Referențial  │ analiză/  │
  │    │  și activitate sanitară veterinară         │                                    │        de metodă         │  examen/  │
  │    │                                            │                                    │                          │operațiune │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤
  │ 315│Determinarea reziduurilor de antibiotice    │țesuturi, lapte, ouă                │Lichidcromatografie       │190        │
  │    │                                            │                                    │cuplată cu spectrometru de│           │
  │    │                                            │                                    │masă                      │           │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤
  │316 │Determinarea reziduurilor de colistin       │țesuturi, lapte, ouă                │Lichidcromatografie       │90         │
  │    │                                            │                                    │cuplată cu spectrometru de│           │
  │    │                                            │                                    │masă                      │           │
  ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┤
  │317 │Determinarea O2 și CO2 din produse          │alimente                            │Analizor                  │25         │
  │    │alimentare ambalate în atmosferă modificată │                                    │                          │           │
  │    │(MAP)                                       │                                    │                          │           │
  └────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────┘


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Geronimo Răducu Brănescu

  București, 27 iulie 2017.
  Nr. 90.
  -----