ORDIN nr. 779 din 29 noiembrie 2022privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 201/2022 privind furnizarea de informații la comercializarea produselor finite/mâncărurilor furnizate de unitățile de restaurație colectiv
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1182 din 9 decembrie 2022
  În temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere Referatul nr. 10.860 din 29.11.2022,
  președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 201/2022 privind furnizarea de informații la comercializarea produselor finite/mâncărurilor furnizate de unitățile de restaurație colectiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 21 septembrie 2022, se modifică după cum urmează:– Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 15 martie 2023.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
  Horia-Miron Constantinescu

  București, 29 noiembrie 2022.
  Nr. 779.
  -----