ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 29 mai 2003
pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol şi scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investiţii "Deponeu ecologic zonal, judeţul Timiş"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 2 iunie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol şi scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în suprafaţa totală de 63,9951 ha, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Deponeu ecologic zonal, judeţul Timiş".
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Ministrul apelor şi protecţiei mediului,
  Petru Lificiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 29 mai 2003.
  Nr. 39.


  Anexă
                                       DATELE
                de identificare a terenurilor aflate în proprietatea
             publică a judeţului Timiş şi în administrarea Consiliului
             Judeţean Timiş, scoase definitiv din circuitul agricol cu
            exceptarea de la plata taxei pentru obiectivul de investiţii
                      "Deponeu ecologic zonal, judeţul Timiş"

  ┌───┬──────────────┬───────────┬───────┬───────┬──────┬───────┬────────────────┐
  │Nr.│Teritoriu │Număr │Arabil │Pasune │Fanete│TOTAL │Categoria de │
  │crt│administrativ │cadastral │ ha │ ha │ ha │AGRICOL│folosinţă │
  │ │ │ │ │ │ │ ha │ │
  ├───┼──────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────────────┤
  │ 1.│ Timişoara │ A 241 │ 16,11│ - │ - │ 16,11│ Arabil │
  ├───┼──────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────────────┤
  │ 2.│ Timişoara │ A 256 │ 3,96│ - │ - │ 3,96│ Arabil │
  ├───┼──────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────────────┤
  │ 3.│ Timişoara │ F 254 │ - │ - │ 0,30│ 0,30│ Faneata │
  ├───┼──────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────────────┤
  │ 4.│ Timişoara │ Ps 237 │ - │ 4,56│ - │ 4,56│ Pasune │
  ├───┼──────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────────────┤
  │ 5.│ Timişoara │ Ps 246 │ - │ 35,07│ - │ 35,07│ Pasune │
  ├───┼──────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────────────┤
  │ 6.│ Deta │ Ps 598/2 │ - │ 0,2356│ - │ 0,2356│ Pasune │
  ├───┼──────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────────────┤
  │ 7.│ Deta │ PsPd 595/2│ - │ 0,4189│ - │ 0,4189│ Pasune │
  │ │ │ │ │ │ │ │ impadurita │
  ├───┼──────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────────────┤
  │ 8.│ Deta │F Pd 43/5/2│ - │ - │0,0307│ 0,0307│ Faneata │
  ├───┼──────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ neproductiva │
  │ 9.│ Deta │F Pd 43/3/2│ - │ - │0,6860│ 0,6860│ │
  ├───┼──────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
  │10.│ Deta │F Pd 43/6/2│ - │ - │0,1582│ 0,1582│ │
  ├───┼──────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────────────┤
  │11.│ Buzias │A 506/3/2 │ 0,4657│ - │ - │ 0,4657│ Arabil │
  ├───┼──────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────────────┤
  │12.│ Buzias │A 506/3/3 │ 1,0000│ - │ - │ 1,0000│ Arabil │
  ├───┼──────────────┼───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────────────┤
  │13.│ Sannicolau │Apj 307/2 │ - │ 1,0000│ - │ 1,0000│ Pasune │
  │ │ Mare │ │ │ │ │ │ comunală │
  ├───┴──────────────┴───────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────────────┤
  │ TOTAL │21,5357│41,2845│1,1749│63,9951│ │
  └──────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────────────────┘

  -------