LEGE nr. 211 din 21 iulie 2021pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar-contabil din administrația publică centrală
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 22 iulie 2021
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 188 din 28 octombrie 2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar-contabil din administrația publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1005 din 29 octombrie 2020, cu următoarea modificare:– La articolul unic, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În termen de 6 luni de la încetarea stării de urgență sau, după caz, a stării de alertă, persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația să dobândească certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, în condițiile legii.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 21 iulie 2021.
  Nr. 211.
  -----