HOTĂRÂRE nr. 1.139 din 14 septembrie 2022privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio disponibile în benzile de frecvențe radio 703-733 MHz/758-788 MHz, 738-753 MHz, 1452-1492 MHz, 2550-2570 MHz/2670-2690 MHz și 3400-3800 MHz
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 14 septembrie 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Prezenta hotărâre stabilește cuantumul valorilor minime ale taxei de licență, precum și condițiile privind efectuarea plății taxei de licență, pentru acordarea, prin intermediul procedurii de selecție competitive, a unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio disponibile în cadrul următoarelor benzi ori subbenzi de frecvențe radio:
  a) 703-733 MHz/758-788 MHz;
  b) 738-753 MHz;
  c) 1452-1492 MHz;
  d) 2550-2570 MHz/2670-2690 MHz;
  e) 3400-3800 MHz.


  Articolul 2
  (1) Cuantumul minim al taxei de licență pentru drepturile de utilizare a frecvențelor radio disponibile potrivit art. 1 este echivalentul în lei a:
  a) 55 milioane euro, pentru un bloc pereche cu lărgimea de bandă de 2 x 5 MHz, situat în subbenzile de frecvențe radio prevăzute la art. 1 lit. a), și pentru o durată de valabilitate cuprinsă între 1 ianuarie 2023 și 31 decembrie 2047;
  b) 14 milioane euro, pentru un bloc nepereche cu lărgimea de bandă de 5 MHz, situat în subbanda de frecvențe radio prevăzută la art. 1 lit. b), și pentru o durată de valabilitate cuprinsă între 1 ianuarie 2023 și 31 decembrie 2047;
  c) 6 milioane de euro, pentru un bloc nepereche cu lărgimea de bandă de 5 MHz, situat în subbanda de frecvențe radio prevăzută la art. 1 lit. c), și pentru o durată de valabilitate cuprinsă între 1 ianuarie 2023 și 31 decembrie 2047;
  d) 3,25 milioane euro, pentru un bloc pereche cu lărgimea de bandă de 2 x 5 MHz, situat în subbenzile de frecvențe radio prevăzute la art. 1 lit. d), și pentru o durată de valabilitate cuprinsă între 1 ianuarie 2023 și 5 aprilie 2029;
  e) 6,5 milioane de euro, pentru un bloc nepereche cu lărgimea de bandă de 10 MHz, situat în banda de frecvențe radio prevăzută la art. 1 lit. e), și pentru o durată de valabilitate cuprinsă între 1 ianuarie 2026 și 31 decembrie 2047.
  (2) Suma de plată ce urmează a fi achitată cu titlu de taxă de licență de către fiecare dintre câștigătorii procedurii de selecție reprezintă suma ofertelor financiare ale respectivului participant, depuse în cadrul procedurii de selecție, declarate câștigătoare în cadrul fazelor procedurii de selecție competitive organizate de către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecvențelor radio disponibile în benzile ori subbenzile prevăzute la art. 1.


  Articolul 3
  (1) Plata contravalorii taxei de licență rezultate potrivit art. 2 alin. (2), datorată de către fiecare dintre câștigătorii procedurii de selecție, se execută la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil la data efectuării plății în conformitate cu prevederile alin. (2)-(6) și cu instrucțiunile transmise de către ANCOM fiecărui câștigător.(2) Taxa de licență rezultată potrivit art. 2 alin. (2), datorată pentru un bloc pereche cu lărgimea de bandă de 2x5 MHz în subbenzile de frecvențe radio prevăzute la art. 1 lit. a), se achită astfel:
  a) 30 de milioane euro, în termen de 15 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor procedurii de selecție;
  b) 3 milioane euro, până la data de 17 noiembrie 2023 inclusiv;
  c) 4 milioane euro, până la data de 18 noiembrie 2024 inclusiv;
  d) 5 milioane euro, până la data de 17 noiembrie 2025 inclusiv;
  e) 6 milioane euro, până la data de 17 noiembrie 2026 inclusiv;
  f) restul sumei ce se constituie diferență până la prețul de adjudecare al blocului respectiv, până la data de 17 noiembrie 2027 inclusiv.
  (3) Taxa de licență rezultată potrivit art. 2 alin. (2), datorată pentru un bloc nepereche cu lărgimea de bandă de 5 MHz în subbanda de frecvențe radio prevăzută la art. 1 lit. b), se achită astfel:
  a) 3 milioane euro, în termen de 15 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor procedurii de selecție;
  b) 1 milion euro, până la data de 17 noiembrie 2023 inclusiv;
  c) 1 milion euro, până la data de 18 noiembrie 2024 inclusiv;
  d) 2 milioane euro, până la data de 17 noiembrie 2025 inclusiv;
  e) 3 milioane euro, până la data de 17 noiembrie 2026 inclusiv;
  f) restul sumei ce se constituie diferență până la prețul de adjudecare al blocului respectiv, până la data de 17 noiembrie 2027 inclusiv.
  (4) Taxa de licență rezultată potrivit art. 2 alin. (2), datorată pentru un bloc nepereche cu lărgimea de bandă de 5 MHz în subbanda de frecvențe radio prevăzută la art. 1 lit. c), se achită astfel:
  a) 2 milioane euro, în termen de 15 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor procedurii de selecție;
  b) 0,5 milioane euro, până la data de 17 noiembrie 2023 inclusiv;
  c) 0,5 milioane euro, până la data de 18 noiembrie 2024 inclusiv;
  d) 1 milion euro, până la data de 17 noiembrie 2025 inclusiv;
  e) 1 milion euro, până la data de 17 noiembrie 2026 inclusiv;
  f) restul sumei ce se constituie diferență până la prețul de adjudecare al blocului respectiv, până la data de 17 noiembrie 2027 inclusiv.
  (5) Taxa de licență rezultată potrivit art. 2 alin. (2), datorată pentru un bloc pereche cu lărgimea de bandă de 2x5 MHz în subbenzile de frecvențe radio prevăzute la art. 1 lit. d), se achită în termen de 15 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor procedurii de selecție.(6) Taxa de licență rezultată potrivit art. 2 alin. (2), datorată pentru un bloc nepereche cu lărgimea de bandă de 10 MHz în banda de frecvențe radio prevăzută la art. 1 lit. e), se achită astfel:
  a) 3 milioane euro, până la data de 1 iulie 2025 inclusiv;
  b) 0,5 milioane euro, până la data de 17 noiembrie 2026 inclusiv;
  c) 0,5 milioane euro, până la data de 17 noiembrie 2027 inclusiv;
  d) restul sumei ce se constituie diferență până la prețul de adjudecare al blocului respectiv, până la data de 17 noiembrie 2028 inclusiv.


  Articolul 4

  Sumele rezultate în urma procedurii de selecție cu titlu de taxă de licență constituie creanțe fiscale, pentru care sunt aplicabile prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.060/2021 privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licență pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio, precum și a condițiilor de plată a taxei de licență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 8 octombrie 2021.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Vlad Ștefan Stoica
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu


  București, 14 septembrie 2022.
  Nr. 1.139.
  ----