LEGE nr. 37 din 7 aprilie 2014
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 8 aprilie 2014  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) autovehiculelor destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontieră şi de pompieri, precum şi a celor destinate transportului preşcolarilor şi elevilor;".
  2. La articolul 8, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
  "b^1) transferate cu titlu gratuit de la autorităţi sau instituţii publice altor autorităţi sau instituţii publice;".
  3. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) În vederea stimulării achiziţionării de vehicule noi, nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, persoanele juridice, unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice care achiziţionează autovehicule electrice noi beneficiază de un tichet cu valoare nominală, pentru fiecare autovehicul nou achiziţionat, denumit în continuare ecotichet."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON
  POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 7 aprilie 2014.
  Nr. 37.
  -------