LEGE nr. 103 din 25 aprilie 2006
pentru ratificarea Protocolului nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 2 mai 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se ratifică Protocolul nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000 şi semnat de România la 4 noiembrie 2000.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 25 aprilie 2006.
  Nr. 103.

  PROTOCOL 12 04/11/2000