ORDONANŢĂ nr. 5 din 20 ianuarie 2005
pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 25 ianuarie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Alineatul (1) al articolului 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Din data de 1 iulie 2005, persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, vor întocmi situaţiile financiare numai în monedă nouă."


  Articolul II

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 20 ianuarie 2005.
  Nr. 5.
  -----------