ANEXE din 13 mai 2019privind cotele de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019 - 14 mai 2020
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 bis din 14 mai 2019 Notă
  Conținute de ORDINUL nr. 673 din 13 mai 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 377 din 14 mai 2019.


  Anexa nr. 1

  CENTRALIZATORUL nr. 1
  privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020,
  la speciile cerb comun, cerb lopătar și capră neagră


  Anexa nr. 2

  CENTRALIZATORUL nr. 2
  privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020,
  la speciile mistreț, iepure, fazan și potârniche


  Anexa nr. 3

  CENTRALIZATORUL nr. 3
  privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020,
  la speciile porumbel gulerat porumbel de scorbură, turturică, guguștiuc, ieruncă, prepeliță,
  ciocârlie de câmp, graur, sturzul de vâsc, sturzul cântător, sturzul viilor, sturzul de
  iarnă și stăncuța


  Anexa nr. 4

  CENTRALIZATORUL nr. 4
  privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020,
  la speciile gâscă de vară, gârlița mare, rață mare, rață mică, rață fluierătoare, rață
  cu cap castaniu, rață moțată, rață pestriță, rață sunătoare, rață lingurar, rață sulițar,
  rață cârâitoare și rață cu cap negru


  Anexa nr. 5

  CENTRALIZATORUL nr. 5
  privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020,
  la speciile: lișița, găinușa de baltă, sitar de pădure, becațina comună, becațina mică,
  cioară grivă, cioară grivă sudică, cioară de semănătură, coțofană și gaiță


  Anexa nr. 6

  CENTRALIZATORUL nr. 6
  privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada 2019/2020,
  la speciile marmotă, viezure, vulpe, câine enot, șacal, jder de copac, jder de piatră,
  dihor, nevăstuica, hermelină și bizam


  Anexa nr. 7

  Gestionar ..........
  Nr. ........../..........
  Situația realizării cotelor de recoltă la specia mistreț în perioada 15 mai 2019 - 14 mai 2020

  Nr.
  Crt.
  JudețulFondul cinegeticExemplare recoltate
  Data recoltării
  exemplarului

  Documentul prin care au fost
  transmise probele la laborator
  Observații
  Nr.Denumire
  Mascul/Femelă adultă/
  Femelă subadultă
  01234567
  1
  2
  3
  ...

  Întocmit:
  Director/împuternicit
  ..................................

  Notă:
  Situația se realizează în format xls sau xlsx.
  Pentru fiecare exemplar recoltat pe un fond cinegetic se inserează un nou rând în care se înscriu datele corespunzătoare fiecărei coloane.