ORDIN nr. 2.964/C din 22 iunie 2022pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 22 iunie 2022
  Având în vedere prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile art. 5^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională și ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul justiției emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă valorile financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2
  (1) Valorile financiare ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate se stabilesc între valorile minime și maxime menționate în anexa prevăzută la art. 1.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația în care acordarea normei de bază și a suplimentului corespunzător acesteia implică prelucrarea termică a produselor, determinarea valorii financiare se poate efectua și prin cumulare, fără a depăși limitele valorii financiare maxime cumulate ale normelor respective, cu încadrarea între valoarea financiară minimă și maximă a normei de bază.(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), suplimentele care pot fi prelucrate termic împreună cu norma de bază sunt: Norma 17A - hrană caldă, Norma 17B - hrană caldă, Norma 18D și Norma 18E.


  Articolul 3

  Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiției nr. 1.365/C/2020 pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2020.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul justiției,
  Marian-Cătălin Predoiu

  București, 22 iunie 2022.
  Nr. 2.964/C.

  ANEXĂ

  TABEL NOMINAL
  cu valorile financiare ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate


  Nr. crt.

  Norma de hrană

  Categoriile de persoane private de libertate pentru care se acordă

  Valoare financiară minimă (exclusiv TVA) (lei)

  Valoare financiară maximă (exclusiv TVA) (lei)

  1.

  Norma 12C1

  Supliment pentru zile festive

  2,69

  2,83

  2.

  Norma 15

  Se acordă persoanelor minore și tinere reținute, arestate preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii sau la detențiune pe viață, precum și celor față de care sa dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, centre de detenție sau centre educative.

  6,72

  8,93

  3.

  Norma 16

  Se acordă persoanelor majore reținute, arestate preventiv, aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, precum și celor față de care sa dispus o măsură educativă privată de libertate, aflate în centre de detenție sau centre educative.

  4,73

  6,91

  4.

  Norma 17

  Se acordă persoanelor majore, condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate.

  4,73

  6,91

  5.

  Norma 17A

  Supliment pentru muncă ușoară și medie:
  - hrană rece
  - hrană caldă

  0,71
  1,58

  0,80
  2,80

  6.

  Norma 17B

  Supliment pentru muncă grea:
  - hrană rece
  - hrană caldă

  0,92
  1,82

  1,00
  3,10

  7.

  Norma 17C

  Supliment antidot

  0,66

  1,66

  8.

  Norma 18

  Bolnavi și gravide

  5,45

  8,04

  9.

  Norma 18A

  Supliment pentru gravide
  Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - femei gravide, în lunile 5-9 inclusiv, sau care au născut și nu alăptează copilul (pe perioada de 12 luni de la naștere).

  1,99

  2,27

  10.

  Norma 18B

  Supliment
  Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - femei, care au născut și alăptează copilul până la 1 an.

  2,80

  3,17

  11.

  Norma 18C

  Supliment
  Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, cărora li se aplică insulino-terapie până la starea de comă.

  1,01

  2,61

  12.

  Norma 18D

  Supliment
  Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură privativă de libertate, bolnave de TBC, HIV/SIDA.

  2,51

  3,20

  13.

  Norma 18E

  Supliment
  Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură privativă de libertate, distrofice.

  2,28

  2,70

  14.

  Norma 19

  Se acordă ca hrană rece persoanelor minore și tinere reținute, arestate preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii sau la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, centre de detenție sau centre educative.

  5,44

  5,71

  15.

  Norma 20

  Se acordă ca hrană rece persoanelor majore reținute, arestate preventiv și celor condamnate la pedeapsa închisorii sau la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură privativă de libertate - aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, centre de detenție sau centre educative.

  5,09

  5,49

  16.

  Norma 22

  Se acordă copiilor în vârstă de la 0 la 5 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenție.

  4,21

  4,85

  17.

  Norma 23

  Se acordă copiilor în vârstă de 6-12 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenție.

  5,58

  6,73

  -----