HOTĂRÂRE nr. 323 din 10 mai 1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 22 mai 1996
  Guvernul României hotărăște:

  Articolul 1

  Localitățile din Munții Apuseni, cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, vor beneficia de sprijinul direct al Guvernului și al celorlalte autorități ale administrației publice.


  Articolul 2

  Se aprobă Programul special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a localităților prevăzute în art. 1, cuprins în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Ministerele, prefecturile, precum și consiliile județene și locale respective vor urmări realizarea acțiunilor prevăzute în programul special și vor asigura cuprinderea cu prioritate a obiectivelor de investiții în programele proprii anuale în limita surselor financiare din alocațiile bugetare și din alte surse.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice
  și amenajării teritoriului,
  Marin Cristea
  Secretar de stat,
  șeful Departamentului pentru
  Administrație Publică Locală,
  Octav Cozmanca
  Ministru de stat, ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu


  Anexa nr. 1

  UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE
  din zona Munților Apuseni, pentru care se propun măsuri de sprijinire a
  dezvoltării economico-sociale
  JUDEȚUL ALBA
  Orașe1. Abrud2. Cîmpeni3. Zlatna
  Comune1. Albac2. Almașu Mare3. Arieșeni4. Avram Iancu5. Baia de Arieș6. Bistra7. Buciumi8. Ciuruleasa9. Girda de Sus10. Horea11. Intregalde12. Lupșa13. Mogoș14. Ocoliș15. Poiana Vadului16. Ponor17. Posaga18. Rîmeț19. Roșia Montană20. Sălciua21. Scărișoara22. Sohodol23. Vadul Moților24. Vidra

  JUDEȚUL ARAD
  Orașe1. Sebiș
  Comune1. Almaș2. Brazii3. Buteni4. Chisindia5. Dezna6. Dieci7. Gurahonț8. Hălmagiu9. Hălmăgel10. Ignești11. Moneasa12. Pleșcuța13. Vârfurile

  JUDEȚUL BIHOR
  Orașe1. Nucet2. Dr. Petru Groza3. Vașcău
  Comune1. Budureasa2. Bulz3. Bunțești4. Carpinet5. Cîmpani6. Cristioru de Jos7. Dragănești8. Lazuri de Beiuș9. Lunca10. Pietroasa11. Rieni12. Tărcaia

  JUDEȚUL CLUJ
  Comune1. Băișoara2. Beliș3. Calatele4. Ciucea5. Iara6. Măguri-Răcătău7. Manăstireni8. Mărgău9. Mărișel10. Poieni11. Risca12. Săcuieu13. Valea Ierii14. Negreni
  (la 06-05-2020, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 352 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 06 mai 2020 )
  15. Căpușu Mare
  (la 06-05-2020, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 352 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 06 mai 2020 )

  JUDEȚUL HUNEDOARA
  Orașe1. Brad2. Geoagiu
  (la 06-05-2020, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 352 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 06 mai 2020 )

  Comune1. Baia de Criș2. Balșa3. Băița4. Blăjeni5. Buceș6. Bucuresci7. Bulzeștii de Sus8. Certeju de Sus (parțial)9. Crișcior10. Abrogat.
  (la 06-05-2020, Punctul 10. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 352 din 30 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 06 mai 2020 ) 11. Luncoiu de Jos12. Ribița13. Tomești14. Vata de Jos15. Vălișoara


  Anexa nr. 2.

  PROGRAMUL SPECIAL
  pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din zona
  Munților Apuseni

  Programul special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din zona Munților Apuseni cuprinde următoarele direcții principale de acțiune:– scoaterea din izolare a unor localități prin îmbunătățirea echipării tehnice și integrarea zonei în rețelele de infrastructura majoră (cai de transport rutier, feroviar și aerian, alimentare cu energie electrica, comunicații);– stabilizarea populației prin asigurarea unui cadru de viața comparabil cu alte zone ale tarii;– valorificarea superioară a potențialului natural al zonei, prin eficientizarea, restructurarea și diversificarea activităților economice, stimularea întreprinderilor mici și mijlocii cu capital privat;– protejarea patrimoniului natural și construit, în vederea dezvoltării durabile a zonei și a turismului rural performant.

  Capitolul I Programul-cadru de investiții publice și de cheltuieli pentru refaceri în urma inundațiilor - valori estimative -

  U.M. - mld. lei prețuri la 1 ianuarie 1996

  Nr. crt.

  Domeniul de activitate

  Nr. de obiective (acțiuni)

  TOTAL

  din care:

  1996

  1997-2000

  2001-2004

  după 2004

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  TOTAL PROGRAM, din care:

  8.000,0

  189,0

  2.294,0

  2.605,0

  2.912,0

  1.

  Refaceri în urma inundațiilor

  12

  120,0

  54,0

  66,0

  -

  -

  2.

  Investiții pentru derularea programului

  730

  7.885,0

  135,0

  2.228,0

  2.605,0

  2.912,0

  din care:

  2.1

  Infrastructura majoră

  210

  6.379,1

  100,9

  1.298,0

  2.363,2

  2.612,0

  ▪ energetică (inclusiv electrificări)

  169

  1.812

  3,3

  14,5

  2,2

  1.787,0

  ▪ transporturi

  8

  4.290,0

  86,6

  1.161,4

  2.300,0

  742,0

  ▪ comunicații

  19

  150,3

  -

  68,3

  42,0

  40,0

  ▪ gospodărirea apelor și protecția mediului

  14

  126,8

  11,0

  53,8

  19,0

  43,0

  2.2

  Agricultură, alimentație, agroturism

  19

  142,8

  3,6

  18,0

  49,7

  71,5

  ▪ agroturism

  2

  4,0

  0,1

  0,8

  1,0

  2,1

  2.3

  Silvicultură

  9

  126,5

  0,7

  27,0

  34,0

  64,8

  2.4

  Industrie

  19

  249,7

  17,4

  83,7

  26,3

  122,3

  ▪ industria extractivă

  15

  235,3

  15,7

  71,0

  26,3

  122,3

  ▪ industria prelucrătoare

  1

  1,6

  -

  1,6

  -

  -

  ▪ protecția și reabilitarea mediului în unități industriale

  3

  12,8

  1,7

  11,1

  -

  -

  2.5

  Turism

  24

  55,5

  0,1

  16,2

  25,1

  14,1

  2.6

  Infrastructura socială

  202

  187,0

  2,2

  121,4

  56,7

  6,7

  ▪ sănătate

  48

  57,8

  0,8

  46,0

  11,0

  -

  ▪ învățământ

  63

  73,1

  1,3

  29,2

  38,1

  4,5

  ▪ cultură

  43

  49,8

  -

  41,0

  7,1

  1,7

  ▪ muncă și protecție socială

  17

  4,7

  -

  4,7

  -

  -

  ▪ culte

  30

  1,5

  -

  0,5

  0,5

  0,5

  ▪ construcții administrative

  1

  0,09

  0,08

  0,01

  -

  -

  2.7

  Infrastructura edilitară a localităților

  247

  731,3

  9,4

  653,6

  47,7

  20,6

  ▪ alimentări cu apă, canalizări și stații de tratare și epurare a apelor

  70

  109,1

  1,9

  98,6

  5,4

  3,2

  ▪ drumuri și poduri locale, străzi, pasaje denivelate

  153

  548,7

  5,6

  483,4

  42,3

  17,4

  ▪ rețele termice, centrale și puncte termice

  8

  27,7

  0,9

  26,8

  -

  -

  ▪ introducere de gaze naturale

  6

  16,4

  -

  16,4

  -

  -

  ▪ transport urban de călători

  3

  1,0

  0,1

  0,9

  -

  -

  ▪ colectarea, incinerarea, valorificarea deșeurilor menajere

  3

  25,8

  -

  25,8

  -

  -

  ▪ lucrări tehnico-edilitare aferente ansamblurilor de locuințe

  4

  2,6

  0,9

  1,7

  -

  -

  2.8

  Locuințe

  304 apartamente

  13,1

  0,7

  10,1

  2,3

  -

  În termen de 60 de zile Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va detalia listele de investiții care compun programul-cadru, pe categorii de lucrări, ani, județe, localități și investitori și le va transmite ministerelor, instituțiilor asimilate acestora, prefecturilor, consiliilor județene și locale.
  Pe baza listelor de investiții astfel detaliate se vor elabora și adopta documentațiile tehnico-economice, în conformitate cu reglementările în vigoare.
  Eșalonarea realizării obiectivelor de investiții se va face în funcție de asigurarea surselor financiare.
  Valorile obiectivelor prevăzute la capitolele II și III sunt cuprinse la poziția 1 și, respectiv, 2.1.


  Capitolul II Obiectivele prevăzute pentru refacere în urma inundațiilor din decembrie 1995 - ianuarie 1996

  Nr. crt.

  Sectorul (subsectorul) Denumirea obiectivului (acțiunii)

  Valoarea totală estimată (mil. lei la 1 ianuarie 1996)

  Observații

  0

  1

  2

  3

  1.

  CASE ȘI ANEXE GOSPODĂREȘTI


  JUDEȚUL ALBA
  1. Orașul Abrud

  - 53 locuințe afectate

  11,5
  - 112 anexe gospodărești afectate

  11,0  2. Orașul Câmpeni

  - 125 locuințe afectate

  42,2
  - 155 anexe gospodărești afectate

  44,3  3. Comuna Albac

  - 22 anexe gospodărești afectate

  7,5  4. Comuna Avram Iancu

  - 3 locuințe afectate

  4,6
  - 3 anexe gospodărești afectate

  1,6  5. Comuna Baia de Arieș

  - 62 locuințe afectate

  37,0
  - 85 anexe gospodărești afectate

  6,4  6. Comuna Bistra

  - 96 locuințe afectate

  40,1
  - 130 anexe gospodărești afectate

  14,0  7. Comuna Bucium

  - 3 locuințe afectate

  1,0
  - 11 anexe gospodărești afectate

  1,2  8. Comuna Ciuruleasa

  - 2 locuințe afectate

  0,6
  - 22 anexe gospodărești afectate

  2,0  9. Comuna Gârda de Sus

  - 18 locuințe afectate

  5,5
  - 61 anexe gospodărești afectate

  10,4  10. Comuna Întregalde

  - 4 anexe gospodărești afectate

  0,5  11. Comuna Lupșa

  - 21 locuințe afectate

  11,2
  - 62 anexe gospodărești afectate

  13,4  12. Comuna Ocoliș

  - 1 locuință afectată

  1,2
  - 10 anexe gospodărești afectate

  1,9  13. Comuna Poșaga

  - 48 locuințe afectate

  25,6
  - 64 anexe gospodărești afectate

  13,1  14. Comuna Roșia Montană

  - 30 locuințe afectate

  15,4
  - 24 anexe gospodărești afectate

  13,1  15. Comuna Sălciua

  - 4 locuințe afectate

  3,5
  - 10 anexe gospodărești afectate

  8,6  16. Comuna Scărișoara

  - 10 locuințe afectate

  6,0
  - 5 anexe gospodărești afectate

  0,6  17. Comuna Sohodol

  - 35 locuințe afectate

  7,9
  - 83 anexe gospodărești afectate

  9,3  18. Comuna Vadu Moților

  - 8 locuințe afectate

  4,7
  - 22 anexe gospodărești afectate

  4,7  19. Comuna Vidra

  - 11 locuințe afectate

  2,8
  - 42 anexe gospodărești afectate

  5,3  TOTAL JUDEȚ ALBA

  389,7  JUDEȚUL ARAD
  1. Comuna Dieci+)

  2,0  2. Comuna Hălmagiu

  14,0  3. Comuna Moneasa+)

  2,2  4. Comuna Vârfurile+)

  4,0  5. Comuna Gurahonț+)

  450,8  TOTAL JUDEȚ ARAD

  473,0  JUDEȚUL BIHOR
  1. Comuna Cărpinet, satul Ponoarele

  0,3

  - distrugeri la două locuințe prin alunecări de teren


  2. Orașul Vașcău

  7,0

  - distrugere tencuieli


  TOTAL JUDEȚ BIHOR

  7,3  JUDEȚUL CLUJ
  1. Comuna Măguri-Răcătău

  - 2 locuințe afectate+)

  30,0

  - distrugere  - 4 anexe gospodărești afectate+)

  80,0

  completă, inclusiv infrastructură


  2. Comuna Mărgău

  - 2 locuințe afectate+)

  70,0

  - distrugere  - 3 anexe gospodărești afectate+)

  3,0

  completă


  TOTAL JUDEȚ CLUJ

  183,0  JUDEȚUL HUNEDOARA
  1. Comuna Blăjeni

  - 10 gospodării afectate

  14,0  2. Comuna Buceș

  - 1 gospodărie afectată+)

  1,5  3. Comuna Crișcior

  - 179 gospodării afectate+)

  133,5  4. Comuna Vața de Jos

  - 49 gospodării afectate

  33,4  5. Municipiul Brad

  - 28 gospodării afectate+)

  17,8  TOTAL JUDEȚ HUNEDOARA

  200,2  TOTAL CASE ȘI ANEXE GOSPODĂREȘTI

  1.253,2


  2.

  LUCRĂRI EDILITAR-GOSPODĂREȘTI


  JUDEȚUL ALBA
  1. Alimentarea cu apă

  Orașul Abrud

  120,0
  Orașul Câmpeni

  122,0
  Comuna Baia de Arieș

  87,5
  Comuna Vadu Moților

  6,1
  Comuna Roșia Montană

  0,7
  Comuna Vidra

  6,3
  Comuna Horea

  3,6
  Comuna Bistra

  88,0
  Comuna Lupșa

  7,0
  Comuna Poșaga

  54,0  2. Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere

  Orașul Abrud

  12,7
  Orașul Câmpeni

  255,6
  Comuna Baia de Arieș

  40,0
  Comuna Vadu Moților

  0,2
  Comuna Bistra

  36,6  3. Rețele și centrale termice

  Orașul Abrud

  50,7
  Orașul Câmpeni

  52,9
  Comuna Baia de Arieș

  4,2  4. Imobile proprietatea primăriei și în regie

  Orașul Abrud

  9,4
  Comuna Baia de Arieș

  7,8  5. Străzi și drumuri pe localități componente

  Abrud, Câmpeni, Baia de Arieș, Vadu Moților, Roșia Montană, Vidra, Horea, Bistra, Lupșa, Zlatna, Feneș, Valea Mică, Albac, Scărișoara, Ciuruleasa, Sohodol, Bucium, Mogoș, Avram Iancu, Sălciua, Ocoliș, Poiana Vadului

  2.174,0  TOTAL JUDEȚ ALBA

  3.139,3  JUDEȚUL ARAD
  1. Alimentare cu apă

  Orașul Sebiș+)

  10,0  2. Canalizare și epurare ape uzate

  Orașul Sebiș+)

  10,0
  Comuna Hălmagiu

  70,0  TOTAL JUDEȚ ARAD

  90,0  JUDEȚUL BIHOR
  1. Alimentare cu apă

  Orașul Vașcău+)

  3,0

  - conducta de aducțiune apă în oraș distrusă (torsionată, picioare de susținere distruse, decopertate)


  2. Străzi și drumuri

  Comuna Tărcaia

  25,0

  - spălat structură străzi


  TOTAL JUDEȚ BIHOR

  28,0  JUDEȚUL CLUJ
  1. Alimentarea cu apă

  Comuna Poieni+)

  2,4

  - avariat planul de susținere și conducta de alimentare pe 0,1 km


  2. Străzi afectate în

  Comuna Măguri-Răcătău - 2,3 km+)

  900,0

  - distrus corpul drumurilor  Comuna Mărgău-0,04km+)

  860,0

  - distrus complet drumul și zidul de sprijin (Răchitele)


  TOTAL JUDEȚ CLUJ

  1762,4  JUDEȚUL HUNEDOARA
  1. Alimentarea cu apă

  - refacere terasament conductă de alimentare și subtraversare peste Râul Crișul Alb în municipiul Brad+)

  144,7


  - decolmatare puțuri, refacere priză de apă de suprafață, refacere terasament aducțiune și împrejmuire la uzina de apă în comuna Crișcior+)

  114,0


  - decolmatare puțuri, refacere împrejmuiri și repunere în funcțiune a stației de captare și tratare a apei din comuna Vața de Jos+)

  22,6  2. Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere

  Municipiul Brad:  - decolmatarea canalizării și refacerea colectorului distrus până la stația de epurare+)

  1.332,0


  - refacerea digului de protecție și repunerea în funcțiune a stației de epurare+)

  60,1


  Comuna Crișcior:  - refacerea canalizării din zona centrală colmatată și parțial dislocată+)

  340,3


  Comuna Vața de Jos:  - repunerea în funcțiune a canalizării colmatate și dislocate+)

  60,0  3. Termoficare

  Municipiul Brad:  - refacerea termoizolației în subsoluri și canale termice

  106,5


  Comuna Crișcior:  - repunerea în funcțiune a PT-UGB inundat complet

  80,7  4. Străzi

  Comuna Vața de Jos:  - refacerea infrastructurii și suprastructurii străzilor+)

  60,0  5. Rampa de gunoi

  Municipiul Brad:  - refacerea drumului de acces și împrejmuire

  39,7  TOTAL JUDEȚ HUNEDOARA

  2.360,6  TOTAL LUCRĂRI EDILITARE

  7.380,3


  3.

  DRUMURI NAȚIONALE, JUDEȚENE, COMUNALE ȘI CĂI FERATE


  JUDEȚUL ALBA
  - DN 74: ziduri de sprijin 230 m, rupturi în corpul drumului 230 m

  1.610,0

  Zlatna-Abrud


  - DN 74A: ziduri de sprijin 40 m, rupturi în corpul drumului 40 m

  147,5

  Abrud-Câmpeni limitele


  - DN 75: ziduri de sprijin 630 m, rupturi în corpul drumului 1,8 km

  57.000,0*)

  județelor Bihor și Cluj

  *) din care: 9.000 mil. lei în anul 1996;

  48.000 mil. lei în anul 1997-1998.


  - DJ 762: Baia de Criș-Avram Iancu-DN 75, refacere 23,3 km de drum+)

  378,9  - DJ 108: Huedin-Albac, refacere 21,4 km de drum+)

  345,9  - DJ 1071: Aiud-Râmeț-Bucium-DN 74, refacere 76,5 km de drum+)

  427,0  - DJ 107K: Galda de Jos-Întregalde-Mogoș, refacere 37,5 km de drum+)

  311,1  - DC 42 - DN 75: Poșaga de Sus, refacere 3 km de drum+)

  112,1  - DC 89 - DN 75: Ocoliș, refacere 4 km de drum+)

  81,3  - DC 90: Gura Sohodol-Poiana, refacere 13 km de drum+)

  505,4  - DC 91: Avram Iancu-Târșa, refacere 6,4 km de drum+)

  170,7  - DC 92: Vidrișoara-Muntele Găina, refacere 4,4 km de drum+)

  54,5  - DC 93: Vadu Moților-Poiana Vadului, refacere 11,5 km de drum+)

  322,5  - DC 94: Vadu Moților-Lăzărești, refacere 7 km de drum+)

  100,6  - DC 96: Câmpeni-Certege, refacere 7 km de drum+)

  220,6  - DC 97: Bistra-Poiana, refacere 8,8 km de drum+)

  226,3  - DC 129: Sălciua-Valea Largă, refacere 5 km de drum+)

  78,3  - DC 149, DJ 1071: Valea Abruzel-Bisericani, refacere 8 km de drum+)

  84,6  - DC 150, DJ 1071: Ciuculești, refacere 2 km de drum+)

  38,4  - DC 151: Mogoș-Cristești-Bogdănești, refacere 3 km de drum+)

  47,0  - DC 152, DJ 1071: Bărbești, refacere 3 km de drum+)

  68,0  - DC 153, DJ 1071: Butești, refacere 5 km de drum+)

  83,0  - DC 154, DJ 1071: Valea Mlacii, refacere 2 km de drum+)

  38,0  - DC 155, DJ 1071: Poienele-Mogoș, refacere 2 km de drum+)

  36,3  - DC 88, Lupulești-Poieni-Stânișoara, refacere 6 km de drum+)

  20,0  - DC 117, DJ 1071: Muntari-Jurculești, refacere
  7 km de drum+)

  93,0  - DC 162, DN 75: Biharia, refacere 5 km de drum+)

  100,0  - Drumuri forestiere

  Comuna Arieșeni - 17,2 km

  85,0
  Comuna Gârda de Sus - 15,3 km

  138,6
  Comuna Scărișoara - 3,5 km

  33,6
  Comuna Horia - 9,1 km

  244,2
  Comuna Poiana Vadului - 5,7 km

  254,1
  Comuna Avram Iancu - 54 km

  1.038,5
  Comuna Vidra - 3,9 km

  58,7
  Comuna Câmpeni - 15,6 km

  611,1
  Comuna Mogoș - 2 km

  11,6
  Comuna Bucium - 8,3 km

  58,6
  Comuna Roșia Montană - 1,3 km

  42,7
  Comuna Ciuruleasa - 9,3 km

  191,6
  Comuna Bistra - 12,5 km

  451,9
  Comuna Lupșa - 16,5 km

  420,0
  Comuna Baia de Arieș - 9,3 km

  270,7
  Comuna Sălciua - 9,3 km

  100,3
  Comuna Poșaga - 18,5 km

  740,2
  Comuna Întregalde - 9 km

  128,9  - Căi ferate

  Orașul Zlatna - 22 km linia Bărăbanț-Zlatna

  339,3
  km 12+500-12+600-0,1 km

  41,7

  - spălare de terasamente  km 13+310-13+400-0,1 km

  33,7

  - idem  km 18+800-18+900-0,1 km

  7,3

  - idem  km 27+780-27+800-0,02 km

  5,5

  - idem  km 28+750-28+900-0,15 km

  114,6

  - idem  km 37+400-37+500-0,1 km

  2,1

  - idem  linia Turda-Abrud

  km 23+710-23+790 - 0,08 km

  100,0

  - idem  km 25+423-25+433 - 0,01 km

  50,0

  - idem  km 31+705-31+715 - 0,01 km

  10,0

  - idem  km 33+450-33+490 - 0,04 km

  5,0

  - idem  km 36+179-36+286 - 0,107 km

  5,0

  - idem  km 53+300-53+380 - 0,08 km

  200,0

  - idem  km 55+250-55+300 - 0,05 km

  1,0

  - idem  km 56+520-56+690 - 0,17 km

  1,0

  - idem  km 57+050-57+200 - 0,15 km

  1,0

  - idem  km 58+840-58+950 - 0,09 km

  1250,0

  - idem  km 60+700-60+750 - 0,05 km

  50,0

  - idem  km 62+300-62+500 - 0,2 km

  450,0

  - idem  km 76+650-76+700 - 0,05 km

  5,0

  - idem  km 80+750-80+810 - 0,06 km

  200,0

  - idem  km 80+905-80+985 - 0,08 km

  400,0

  - idem  km 87+050-87+223 - 0,173 km

  10,0

  - idem  km 24+100-24+300 - 0,2 km

  5,0

  - terasamente și podețe înnămolite  km 29+600-30+000 - 0,4 km

  10,0

  - idem  km 30+800-35+500 - 4,7 km

  117,5

  - idem  km 35+700-36+800 - 1,1 km

  27,5

  - idem  km 53+000-55+700 - 2,7 km

  67,5

  - idem  km 56+200-60+300 - 4,1 km

  102,5

  - idem  km 60+500-61+200 - 0,7 km

  17,5

  - idem  km 61+550-62+850 - 1,2 km

  30,0

  - idem  km 67+000-68+000 - 1,0 km

  25,0

  - idem  km 67+350-78+000 - 0,67 km

  16,3

  - idem


  TOTAL JUDEȚ ALBA

  71.282,3  JUDEȚUL ARAD
  - DN în localitatea Gurahonț

  228,0  - DJ 708; Gurahonț-Berindia - 5,1 km

  25,0  - DJ 793; Sebiș-Buteni - 0,1 km

  2,0  - DC 51; Aciuța-Pleșcuța - 6 km

  15,0  - DC 52; Pleșcuța-Budești - 0,3 km

  25,0  - DC 41; Avram Iancu-Poiana - 5,3 km

  12,0  - DC 42; Vidra-Mermești - 5,0 km

  20,0  - DC 45; Hălmagiu-Sârbi - 7,0 km

  190,0  - DC 46; Hălmăgel-Luncșoara - 4 km

  50,0  - DC 44; Bănești-Brusturi - 6,6 km

  75,0  - DC 50; Țărmure-Tisa - 2,9 km

  32,0  - DC 59; Chișindia-Păiușeni - 4,7 km

  45,0  - DC 38; Gurahonț-Zimbru - 2,5 km

  15,0  - DC 34; Almaș-Dieci - 1,5 km

  38,0  - DC 22; Slatina de Criș - 0,5 km

  4,0  - DF orașul Sebiș - 4,8 km

  50,0  - DF ocol Hălmagiu

  850,0  - DF comuna Gurahonț - 7,4 km

  50,0  TOTAL JUDEȚ ARAD

  1.726,0  JUDEȚUL BIHOR
  - DJ 764A Beiuș-Stâna de Vale

  12,6

  - șanțuri colmatate 920 m3
  - podețe colmatate 170 m3


  - DJ Sudrigiu-Pietroasa

  6,1

  - șanțuri și podețe colmatate


  - DJ 763 Buntești

  1,4

  - idem


  - DC 231 Uileacu de Beiuș-Tărcaia-Lunca (drum de interes județean)

  2,6

  - șanț colmatat


  - DC comuna Câmpani

  10,0

  - spălare parțială


  - DC orașul Nucet

  120,0

  - spălare, erodare


  - DC comuna Tărcaia

  50,0

  - distrugere pe 300 m


  - DC comuna Drăgănești

  30,0

  - spălat suprastructură și deteriorat 3 km


  - DC comuna Rieni

  20,0

  - avariat prin spălare 1 km


  - DC comuna Cărpinet

  22,0

  - spălare și ruperi la infrastructură 4,5 km


  - DC comuna Lunca

  20,0

  - spălare 10 km


  - DC orașul Vașcău

  50,0

  - distrugeri în zona de deal prin spălare și alunecare de teren


  - DC comuna Bulz+)

  11,0

  - drum distrus


  TOTAL JUDEȚ BIHOR

  355,7  JUDEȚUL CLUJ
  1. Comuna Gilău

  - DJ 107N și DJ 110A - 8 km+)

  942,0

  - dislocat corpul drumului și zidul de sprijin


  2. Comuna Poieni

  - DJ 764B - 6,2 km+)

  14,4

  - erodarea platformei drumului și depunere de material grosier datorită viiturilor


  3. Comuna Măguri-Răcătău

  - DC 110A și DC 110B - 10,9 km+)

  13.600,0

  - drum distrus inclusiv infrastructura și zidul de sprijin


  4. Comuna Mărișel

  - DC 110A - 7 km+)

  30,0

  - erodarea platformei drumului și depunere de material grosier datorită viiturilor


  5. Comuna Mărgău

  - DC 108C - 30,4 km+)

  2.086,0

  - distrus drumul și parțial zidul de sprijin


  6. Comuna Secuieu

  - DC 128 - 19,1 km+)

  339,2

  - dislocat cordonul drumului și distrus parțial zidul de sprijin


  7. Comuna Valea Ierii

  - DC 108 - 0,06 km+)

  20,2

  - distrus drumul și zidul de sprijin


  TOTAL JUDEȚ CLUJ

  17.031,8*)


  *) din care: 7.031,8 mil. lei în anul 1996;

  10.000 mil. lei în anul 1997.


  JUDEȚUL HUNEDOARA
  1. Brad-Buceș

  - DN 74 - 14 km

  10,0  2. Comuna Blăjeni

  - DC 12 Blăjeni-Criș- Groșuri - 8 km+)

  2.478,0
  - DF Izvorul Crișului - 8 km

  315,9
  - DF Purcaru - 2 km

  40,6
  - DF Valea Albă - 0,8 km

  102,1
  - DF Valea Orziști - 0,8 km

  25,0  3. Comuna Buceș

  - DC 13 Buceș-După Piatră-Tarnița - 5 km

  480,0
  - DF Valea Artanului - 3 km

  54,0
  - DF Pârâul Ludului - 3 km

  35,6
  - DF Pârâul Făgetului- 1 km

  10,6
  - DF Valea Stâniju - 1 km

  21,0  4. Comuna Baia de Criș

  - DJ 762 Baia de Criș-Bulzești

  380,0
  - DF Valea Ciorii - 2 km

  51,0  5. Comuna Bucuresci

  - DF Bucuresci - 2 km

  54,8
  - DF Valea Carelor - 1,7 km

  41,0
  - DF Bucuresci-Poduri - 1 km

  29,5  6. Comuna Crișcior

  - DJ 741 Crișcior-Bucuresci -Curechiu - 2 km

  160,0
  - DC 17 Crișcior-Valea Arsului - 5 km

  50,0  7. Comuna Luncoiu de Jos

  - DF Valea Lungă - 4 km

  19,1  8. Comuna Ribița

  - DC 9 Ribița-Uibărești - 2,02 km

  210,0
  - DF Murgașu - 8 km

  197,5
  - DF Tomnatic - 7,5 km

  221,8  9. Comuna Balșa

  - DJ 705 Geoagiu-Balșa - 3 km

  1.290,0  10. Comuna Bulzeștii de Sus

  - DF Valea Bulzului - 0,6 km

  13,8
  - DF Giurgești - 0,4 km

  89,0  11. Comuna Tomești

  - DF Valea Obârșa - 4,3 km

  97,2  12. Comuna Vața de Jos

  - DJ 704 Vața de Jos-Căzănești - 3 km

  645,0
  - DC 172 Cărăstău-Birtin- Vața de Jos - 6 km

  400,0
  - DC 173 Vața de Jos- Ciungani - 3 km

  300,0
  - DF Valea Birtin - 0,3 km

  10,3
  - DF Ponor - 0,1 km

  5,1  13. Municipiul Brad

  - DF Cocoșu - 3,5 km

  33,5  TOTAL JUDEȚ HUNEDOARA

  7.871,4*)  TOTAL DRUMURI ȘI CĂI FERATE

  98.267,2


  *) din care: 3.871,4 mil. lei în anul 1996;

  4.000,0 mil lei în anul 1997.

  4.

  PODURI, PODEȚE ȘI PUNȚI PIETONALE


  JUDEȚUL ALBA
  1. Orașul Zlatna

  - 12 poduri

  212,0  TOTAL JUDEȚ ALBA

  212,0  JUDEȚUL ARAD
  1. Comuna Dieci

  - 5 poduri+)

  120,0  2. Comuna Gurahonț

  - 3 poduri+)

  4,5  3. Comuna Hălmagiu

  - 14 poduri+)

  217,0  4. Comuna Moneasa

  - 4 poduri+)

  4,5  TOTAL JUDEȚ ARAD

  346,0  JUDEȚUL BIHOR
  1. Comuna Pietroasa

  - 1 pod+)


  - distrus 90%  - 1 pod

  110,0

  - distrus culee dreaptă și asigurare protecție


  2. Comuna Drăgănești

  - 6 poduri

  150,0  3. Orașul Nucet

  - 1 pod

  38,0

  - afectat culee și piloni, subspălare


  4. Comuna Tărcaia

  - 2 poduri+)

  50,0

  - distruse


  5. Comuna Rieni

  - 2 poduri

  40,0

  - afectate


  6. Comuna Lunca

  - 2 poduri

  10,0

  - afectate


  7. Comuna Lazuri de Beiuș

  - 1 pod+)


  - distrus în întregime peste Râul Crișul Negru  - 1 podeț

  100,0

  - distrus în întregime


  8. Comuna Crișcioru de Jos

  - 1 pod

  6,0

  - spălat sub platforma de susținere


  9. Comuna Bulz

  - 1 pod

  12,0

  - distrus total


  TOTAL JUDEȚ BIHOR

  516,0  JUDEȚUL CLUJ
  1. Comuna Măguri-Răcătău

  - 2 poduri R.A.D.J.+)

  1.200,0

  - distrus complet un pod și consolidare pod  - 1 pod+)

  20,0

  - avariată o culee și pila centrală  - 15 podețe R.A.D.J.+)

  1.110,4

  - distrusă camera de cădere și deversorul  - 1 podeț+)

  5,0

  - distrus parțial cu o deschidere de 15 m


  2. Comuna Beliș

  - 6 podețe R.A.D.J.+)

  2,2

  - colmatate


  3. Comuna Iara

  - 1 pod R.A.D.J.+)

  22,6

  - afectată apărarea de mal


  4. Comuna Mărgău

  - 14 podețe din comună+)

  268,6

  - distruse grinzi din lemn și metal, culee din piatră  - 3 poduri din comună+)

  48,0

  - idem


  5. Comuna Săcuieu

  - 1 pod R.A.D.J.+)

  37,0

  - subspălare culee mal stâng și drept; sfert de con din amonte  - 2 podețe R.A.D.J.+)

  3,3

  - deteriorat și colmatat


  6. Comuna Poieni

  - 1 pod comună+)

  25,4

  - distruse rampe de deviere albie


  7. Podețe R.A.D.J.

  - 5 podețe

  1,3

  - colmatat tuburi Φ 500 mm


  TOTAL JUDEȚ CLUJ

  2.743,8*)


  *) din care: 1.743,8 mil. lei în anul 1996;

  1.000,0 mil. lei în anul 1997.


  JUDEȚUL HUNEDOARA
  1. Comuna Blăjeni

  - 2 poduri peste Râul Crișul Alb pe DC 129 (14 m)

  168,0
  - 6 podețe tubulare pe DC 12 (36 m)

  90,0
  - 1 pod peste Râul Crișul Alb pe DC 12B (26 m)

  312,0  2. Comuna Buceș

  - 2 poduri peste Valea Stânijei pe DC (24 m)+)

  230,0  3. Comuna Crișcior

  - 3 poduri peste Râul Crișul Alb pe străzi din sat (60 m)

  360,0  4. Comuna Ribița

  - pod peste Valea Ribiței pe (16 m)

  190,0  TOTAL JUDEȚ HUNEDOARA

  1.350,0  TOTAL PODURI ȘI PODEȚE

  5.167,8


  5.

  APĂRĂRI ȘI CONSOLIDĂRI DE MALURI


  JUDEȚUL ALBA
  - Zid de sprijin pe Râul Arieșul Mic la Avram Iancu

  37,5  - Dig pe Râul Arieș la Lunca Arieșului

  100,0  - Zid de sprijin pe Râul Arieș la Mușca

  7,0  - Ziduri de sprijin pe Râul Arieș la Bistra

  83,5  - Ziduri de sprijin pe Râul Sohodol la Sohodol

  5,0  - Ziduri de sprijin pe Râul Arieș la Albac

  30,0  - Consolidări de maluri pe Râul Arieș la Albac

  25,0  - Regularizare pe Râul Abrud la Abrud

  3.657,0  - Conductă de alimentare cu apă din acumularea Mihoiești cu diametrul de 300 mm, deteriorată pe o lungime de 70 m

  12,0  - Zid de sprijin pe Râul Arieșul Mic la Avram Iancu

  53,0  - Zid de sprijin pe Râul Arieșul Mic la Ponoșel

  16,2  - Punte hidrometrică la Scărișoara

  3,5  - Zid de sprijin pe Râul Neagra la Poiana Vadului

  32,0  - Regularizare pe Râul Abrud la Abrud

  131,2  - Zid de sprijin Valea Caselor la Câmpeni

  29,0  - Zid de sprijin pe Râul Abrud la Cărpiniș

  31,0  - Regularizare pe Râul Ampoi și pe afluenți la Zlatna

  90,0  TOTAL JUDEȚ ALBA

  4.342,9  JUDEȚUL ARAD
  - Orașul Sebiș - 10.000 m3

  25,0  - Comuna Hălmăgel - 5,0 km+)

  350,0  - Comuna Hălmagiu - 10,0 km+)

  214,8  - Comuna Vârfurile - 1,5 km+)

  40,0  - Comuna Pleșcuța - 1,0 km+)

  50,0  - Comuna Gurahonț - 1,8 km+)

  170,0  - Comuna Brazi+)

  60,0  - Comuna Chișindia - 5,0 km+)

  125,0  - Comuna Moneasa - 0,3 km

  10,0  - Comuna Dezna - 1.000 m3

  7,0  TOTAL JUDEȚ ARAD

  1.051,8  JUDEȚUL BIHOR
  - Comuna Drăgănești

  120,0  - Comuna Tărcaia

  50,0  - Comuna Lunca

  33,0  - Comuna Cărpinet

  12,0  - Comuna Lazuri de Beiuș

  100,0  - Comuna Pietroasa

  10,0  TOTAL JUDEȚ BIHOR

  325,0  JUDEȚUL CLUJ
  - regularizarea Râului Someșul Rece pe o lungime de 1,2 km în comuna Măguri-Răcătău+)

  31,2

  - deteriorat și distrus consolidare de mal din gabioane, inclusiv deviere traseu albie


  - construcție hidrometrică distrusă pe Râul Someș în comuna Măguri-Răcătău+)

  10,1  - apărare de mal în Lacul Smida (stație hidrometrică Smida) în comuna Beliș+)

  2,8

  - distrus consolidare de mal - pereu din anrocamente (40 m2)


  - apărare de mal în comuna Mărgău- zid de sprijin din piatră rostuită pe Valea Stanciului, zona dispensarului uman și brutăriei; în satul Răchițele (0,1km)+)

  1,1

  - deteriorare și dislocare de zid de sprijin din piatră rostuită


  TOTAL JUDEȚ CLUJ

  45,2  JUDEȚUL HUNEDOARA
  - refacerea albiei Râului Crișul Alb și a digului de apărare în comuna Ribița

  168,6  - refacerea albiei modificate și a malurilor distruse între orașul Brad și comuna Vața de Jos+)

  341,8  TOTAL JUDEȚ HUNEDOARA

  510,4  TOTAL APĂRĂRI ȘI CONSOLIDĂRI DE MALURI

  6.275,3


  6.

  OBIECTIVE SOCIAL-CULTURALE


  JUDEȚUL ALBA
  1. Învățământ

  - Grup Școlar Forestier din Câmpeni

  135,6
  - Școala Generală I-IV Băbărăști-Câmpeni

  100,0
  - Școala Generală I-VIII Gârda-Câmpeni

  10,0
  - Școala Generală Valea Merii-Câmpeni

  37,1
  - Liceul Teoretic Câmpeni

  8,0
  - Școala Generală I-VIII Ponorel-Câmpeni

  66,0
  - Grădinița cu Școala Generală I-VIII Vidra-Câmpeni

  0,6
  - Școala Generală I-VIII Poiana Vadului-Câmpeni

  5,0
  - Școala Generală Vadu Moților-Câmpeni

  50,0
  - Școala Generală Avram Iancu-Câmpeni

  6,8
  - Școala Generală Târșa- Câmpeni

  20,0
  - Școala Generală Valea Balnii-Abrud

  3,0
  - Școala Generală Roșia Montană-Abrud

  8,0
  - Școala Generală și Grădinița Cărpiniș-Abrud

  2,7
  - Școala Generală Mărtinești-Abrud

  0,3
  - Liceul din Abrud

  2,0
  - Școala Generală Abrud

  13,0
  - Școala Generală Bucium-Centru Abrud

  3,0
  - Școala Generală Bucium Sat-Abrud

  4,0  2. Sănătate

  - Centrul sanatorial

  26,5


  Zlatna:

  orașul Zlatna și comuna Almașu Mare  - Zona Spitalului

  66,5


  Orășenesc Abrud: orașul

  Abrud și comunele Bistra, Bucium, Ciuruleasa, Mogoș, Roșia Montană  - Zona Spitalului Orășenesc

  110,0


  Câmpeni: orașul Câmpeni

  și comunele Albac, Avram Iancu, Horia, Poiana Vadului, Scărișoara, Sohodol, Vadu Moților, Vidra  - Centrul Sanatorial Baia

  66,5


  de Arieș: comunele Baia

  de Arieș Lupșa, Ocoliș, Poșaga, Sălciua


  TOTAL JUDEȚ ALBA

  744,6  JUDEȚUL BIHOR
  - Comuna Cărpinet


  18,0  TOTAL JUDEȚ BIHOR

  18,0  JUDEȚUL CLUJ
  1. Învățământ

  - Școala Generală Mărgău din comuna Măguri- Răcătău

  101,0


  TOTAL JUDEȚ CLUJ

  101,0


  JUDEȚUL HUNEDOARA  1. Învățământ

  - Liceul Industrial din comuna Crișcior

  10,5
  - Școala Generală din comuna Vața de Jos+)

  14,5  2. Cultură

  - Biblioteca comunală din Vața de Jos+)

  20,5  TOTAL JUDEȚ HUNEDOARA

  45,5  TOTAL OBIECTIVE SOCIAL-CULTURALE

  909,1


  7.

  TELECOMUNICAȚII


  JUDEȚUL ALBA
  - Linie telefonică interurbană - L.I. 354-2 Avram Iancu (0,3 km)

  1,2  - L.I. Câmpeni-Albac (0,6 km)

  5,7  - L.I. Albac-Arieșeni (2 km)

  4,9  - Linie telefonică rurală - L.R.Vadu Moților (0,6 km)

  1,1  - L.R. Avram Iancu - Tohe (0,8 km)

  1,3  - Rețea urbană - R.U. Câmpeni - Certeju (1 km)

  1,5  - L.I. 3554 bif. A.T. Bucium - Mogoș (0,2 km)

  0,3  - L.R. Mogoș - Valea Bernei (0,5 km)

  1,0  - L.I. 354 Baia de Arieș-limita județului Cluj (0,3 km)

  4,4  - R.U. Baia de Arieș (0,1 km)

  7,7  - R.U. Abrud (0,1 km)

  0,1  TOTAL JUDEȚ ALBA

  29,2  TOTAL TELECOMUNICAȚII

  29,2


  8.

  LINII ELECTRICE


  JUDEȚUL ALBA
  - L.E.A. 20 kv Avram Iancu

  20,0

  4 stâlpi rupți și o fundație afectată


  - L.E.A. 20 kv Câmpeni - Lupșa

  18,0

  3 stâlpi rupți și o fundație afectată


  - L.E.A. 20 kv Lăpuș - Baia

  8,0

  un stâlp rupt și 6 fundații afectate


  - L.E.A. 20 kv Abrud 1

  30,0

  6 stâlpi rupți, 7 fundații afectate și 600 m conductor rupt


  - L.E.A. 20 kv Sohodol

  5,0

  un stâlp rupt și o fundație afectată


  - L.E.A. 20 kv Câmpeni 3

  5,0  - L.E.A. 20 kv Baia de Arieș - stadion

  10,0

  4 stâlpi afectați


  - L.E.A. 20 kv Bucium Mogoș

  6,0

  un stâlp afectat


  - L.E.A. 20 kv Băița-Câmpeni 48

  100,0

  48 stâlpi afectați


  TOTAL JUDEȚ ALBA

  202,0  JUDEȚUL ARAD
  - Orașul Sebiș - microhidrocentrală

  12,5  - Comuna Hălmăgel - 2 stâlpi

  5,0  - Comuna Hălmagiu

  5,0  - Comuna Dieci (Revetiș)

  12,5  - Comuna Brazii - stâlpi

  5,0  - Comuna Gurahonț: - stâlpi

  5,0  - microhidrocentrală Iosășel

  12,5  - Comuna Pleșcuța - stâlpi

  5,0  TOTAL JUDEȚ ARAD

  62,5  TOTAL LINII ELECTRICE

  264,5


  9.

  ALIMENTARE CU GAZE


  JUDEȚUL ALBA
  - Remedierea conductei de alimentare cu gaze a orașului Zlatna pe cursul Râului Ampoi:
  ▪ consolidare și deviere laTăuți, ca urmare a dezvelirii conductei pe firul curent al albiei

  30,0  ▪ consolidare și apărare de mal la Feneș (traversare aeriană) malul stâng

  10,0  ▪ deviere conductă pe malul drept și montare robinet de secționare și refulare la Feneș (traversare aeriană)

  25,0  ▪ deviere conductă pe malul stâng și abandonarea vechiului traseu (800 m conductă cu Φ 200mm) la Pătrângeni

  80,0  TOTAL JUDEȚ ALBA

  145,0  TOTAL ALIMENTARE CU GAZE

  145,0


  10.

  AMENAJĂRI PISCICOLE


  JUDEȚUL ALBA
  1. Comuna Arieșeni

  16,0  2. Comuna Gârda de Sus

  3,8  3. Comuna Scărișoara

  1,5  4. Comuna Albac

  2,9  5. Comuna Vadu Moților

  0,6  6. Comuna Poșaga

  19,4  TOTAL JUDEȚ ALBA

  44,2  TOTAL AMENAJĂRI PISCICOLE

  44,2


  11.

  LUCRĂRI DE CORECTARE A TORENȚILOR


  JUDEȚUL ALBA
  1. Comuna Avram Iancu

  1,3  2. Comuna Vidra

  10,4  3. Comuna Poșaga

  3,3  4. Orașul Zlatna

  13,6  TOTAL JUDEȚ ALBA

  28,6  TOTAL LUCRĂRI DE CORECTARE A TORENȚILOR

  28,6


  12.

  ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ÎN SILVICULTURĂ


  JUDEȚUL ALBA
  1. Comuna Gârda de Sus

  0,8  2. Comuna Bistra

  234,1  TOTAL JUDEȚ ALBA

  234,9  JUDEȚUL ARAD
  1. Comuna Hălmagiu - ocol Hălmagiu

  0,3  2. Comuna Gurahonț - pepiniera Iosășel

  0,4  TOTAL JUDEȚ ARAD

  0,7  TOTAL ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ÎN SILVICULTURĂ

  235,6  TOTAL CHELTUIELI PENTRU REFACERI

  120.000,0


  +) Lucrări pentru care alocațiile pe anul 1996 sunt asigurate din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, conform Hotărârii Guvernului nr. 239/1996.
  NOTĂ:
  Eșalonarea realizării acestor lucrări se va face în timp prin grija proprietarilor, consiliilor locale, consiliilor județene și prefecturilor, în funcție de gradul de afectare, pericol și asigurarea surselor financiare.


  Capitolul III Programul de electrificare a gospodariilor și de reabilitare a rețelelor electrice existente

  Nr. crt.

  Obiectivul

  Valoarea totală estimată la 1 ianuarie 1996 - mil. lei -

  din care pe etape:

  Sursa de finanțare

  Observații

  1996

  1997-2000

  2001-2004

  după 2004

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8


  JUDEȚUL ALBA

  ETAPA I - anul 1996
  1.

  ▪ comuna Poiana Vadului - 42 gospodării

  130

  130


  2.

  ▪ comuna Scărișoara - 131 gospodării

  930

  100

  830

  3.

  ▪ comuna Vidra - 101 gospodării

  600

  200

  400

  4.

  ▪ comuna Bistra - 93 gospodării

  230

  100

  130

  5.

  ▪ comuna Avram Iancu- 117 gospodării

  360

  100

  260

  6.

  ▪ comuna Horea - 42 gospodării

  110

  110


  7.

  ▪ comuna Gârda de Sus - 213 gospodării

  1.800

  200

  1.600

  8.

  ▪ comuna Arieșeni - 76 gospodării

  590

  200

  390

  9.

  ▪ comuna Ponor - 82 gospodării

  200

  200


  10.

  ▪ orașul Câmpeni - 166 gospodării

  290

  100

  190

  11.

  ▪ comuna Albac - 134 gospodării

  340

  50

  290

  12.

  ▪ comuna Întregalde - 103 gospodării

  620

  100

  520

  13.

  ▪ comuna Râmeț - 66 gospodării

  270

  150

  120

  14.

  ▪ orașul Zlatna - 77 gospodării

  510

  200

  310

  15.

  ▪ comuna Sălciua - 18 gospodării

  100

  50

  50

  TOTAL AN 1996 1990 mil. lei*)


  ETAPA a II-a 1997-2000


  Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, surse proprii RENEL și ale populației


  1.

  ▪ comuna Lupșa - 44 gospodării

  180


  180

  2.

  ▪ comuna Ocoliș -

  450


  450

  3.

  ▪ comuna Arieșeni - 76 gospodării

  560


  560

  4.

  ▪ orașul Câmpeni - 166 gospodării

  260


  260

  5.

  ▪ comuna Sohodol - 49 gospodării

  200


  200

  6.

  ▪ comuna Mogoș - 44 gospodării

  200


  200

  7.

  ▪ comuna Râmeț - 66 gospodării

  160


  160

  8.

  ▪ comuna Bistra - 93 gospodării

  160


  160

  9.

  ▪ comuna Baia de Arieș- 32 gospodării

  130


  130

  10.

  ▪ comuna Vadu Moților- 7 gospodării

  200


  200

  11.

  ▪ orașul Zlatna - 77 gospodării

  120


  120

  12.

  ▪ comuna Avram Iancu- 117 gospodării

  180


  180

  13.

  ▪ comuna Roșia Montană - 26 gospodării

  180


  180

  14.

  ▪ orașul Abrud - 21 gospodării

  100


  100

  15.

  ▪ comuna Bucium - 18 gospodării

  130


  130

  16.

  ▪ comuna Albac - 134 gospodării

  130


  130

  17.

  ▪ comuna Ciuruleasa - 44 gospodării

  90


  90

  18.

  ▪ comuna Sălciua - 18 gospodării

  80


  90

  TOTAL ETAPA a II-a 3.510 mil. lei


  JUDEȚUL ARAD

  ETAPA I - anul 1996
  1.

  ▪ comuna Chișindia - 101 gospodării

  800

  100

  700

  2.

  ▪ comuna Pleșcuța -

  180

  80

  100

  3.

  ▪ comuna Hălmăgel -

  200

  100

  100

  4.

  ▪ comuna Hălmagiu

  80

  80


  TOTAL AN 1996 360 mil. lei*)


  ETAPA a II-a 1997-2000


  Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, surse proprii RENEL și ale populației


  1.

  ▪ comuna Budureasa - 18 gospodării

  230


  230

  2.

  ▪ comuna Bulz - 214 gospodării

  480


  350

  130
  3.

  ▪ comuna Cristuru de Jos - 139 gospodării

  180


  30

  150
  TOTAL ETAPA a II-a 890 mil. lei


  JUDEȚUL CLUJ

  ETAPA I - anul 1996
  1.

  ▪ comuna Băișoara - 21 gospodării

  230

  100

  130

  2.

  ▪ comuna Călățele - 15 gospodării

  265

  100

  165

  3.

  ▪ comuna Măguri-Răcătău - 45 gospodării

  80

  80


  4.

  ▪ comuna Ciucea - 22 gospodării

  360

  160

  200

  5.

  ▪ comuna Mărgău - 58 gospodării

  660

  100

  560

  TOTAL AN 1996 540 mil. lei*)


  ETAPA a II-a 1997-2000


  Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, surse proprii RENEL și ale populației


  1.

  ▪ comuna Beliș - 25 gospodării

  285


  285

  2.

  ▪ comuna Iara

  70


  70

  3.

  ▪ comuna Mărișel - 49 gospodării

  42


  42

  4.

  ▪ comuna Poieni - 40 gospodării

  710


  500

  210
  5.

  ▪ comuna Săcuieni - 98 gospodării

  1.010


  100

  910
  6.

  ▪ comuna Valea Ierii - 59 gospodării

  830


  100

  730
  TOTAL ETAPA a II-a 2.947 mil. lei


  JUDEȚUL HUNEDOARA

  ETAPA I - anul 1996
  1.

  ▪ comuna Balșa - 15 gospodării

  180

  30

  150

  2.

  ▪ comuna Bulzeștii de Sus - 80 gospodării

  1.750

  50

  1.400

  300
  TOTAL AN 1996 360 mil. lei*)


  ETAPA a II-a 1997-2000


  Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, surse proprii RENEL și ale populației


  1.

  ▪ comuna Tomești - 7 gospodării

  120


  120

  2.

  ▪ comuna Vața de Jos- 11 gospodării

  310


  310

  3.

  ▪ orașul Brad - 15 gospodării

  180


  180

  4.

  ▪ comuna Blăjeni -

  390


  200

  190
  5.

  ▪ comuna Geoagiu - 14 gospodării

  140


  40

  100
  6.

  ▪ comuna Ribița - 14 gospodării

  140


  40

  100
  TOTAL ETAPA a II-a 1.280 mil. lei

  *) Finanțare asigurată din bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, conform anexei nr. 3/19 la bugetul de stat pe anul 1996.


  Capitolul IV Reclasarea unor drumuri publice din zona Munților Apuseni

  Nr. crt.

  Indicativul și denumirea drumului

  Sectorul km - km

  Lungimea (km)

  Provine de la:

  Observații

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  ÎN DRUMURI NAȚIONALE

  1.

  Abrogat potrivit art. 2, liniuța 1 din H.G. 42/1997

  2.

  Abrogat potrivit art. 2, liniuța 1 din H.G. 42/1997

  3.

  Abrogat potrivit art. 2, liniuța 1 din H.G. 42/1997

  4.

  Abrogat potrivit art. 2, liniuța 1 din H.G. 42/1997

  ÎN DRUMURI JUDEȚENE

  1.

  DJ... DN 75-Ordâncușa- Ghețar Scărișoara etapa 1996

  0+000- 18+000

  18,000

  DC 65 DN 75-Ordâncușa km 0+000-12+000 (L = 12,000 km) DC 95 Ursoaia-Ghețar Scărișoara km 6+000- 12+000 (L = 6,000 km) Județul Alba-18,000 km

  Asigură legătura dintre DN 75 și Ghețarul Scărișoara.

  2.

  DJ... Vidrișoara-Muntele Găina-Sârbi-Hălmăgel- Hălmagiu etapa 1996

  0+000- 39+800

  39,800

  DF 06.6.01. Vidrișoara Obârșie km 0+000-5+300 (L=5,300 km) Drum forestier-Muntele Găina km 0+000-4+400 (L = 4,400 km) DJ 06.6.02. Dobrana km 0+000-5+300 (L = 5,300 km) Drum nou km 0+000-2+500 (L = 2,500 km) DC 54 Hălmagiu-Sârbi km 0+000-7+300 (L = 7,300 km) DF Sârbi-Muntele Găina km 0+000-15+000 (L = 15,000 km) Județul Alba-17,500 km Județul Arad-22,300 km

  Asigură legătura dintre Vidrișoara, Avram Iancu, Muntele Găina și Hălmagiu din județul Hunedoara.

  3.

  DJ... Gurahonț-Troaș- Săvârșin-limita județului Timiș etapa 1997-2000

  0+000- 16+000 16+000- 17+800 17+800- 24+700 24+700- 38+700 38+700- 40+700 40+700- 44+000

  16,000 1,800 6,900 14,000 2,000 3,300

  DJ 708 Gurahonț - Mădrigești DF 156 DF 26 DC 74 DJ 707 A DJ 707 B suprapunere Județul Arad-44,000 km


  4.

  DJ... Teiuș - Valea Mănăstirii-Râmeț-Ponor - Sălciua

  0+000- 24+000

  24,000

  DC 78 Teiuș-Geoagiu de Sus km 0+000-9+000 (L = 9,000 km) DF 66 Geoagiu de Sus -Valea Mănăstirii km 0+000-9+000 (L = 9,000 km) DC 18 Valea Mănăstirii -Râmeț km 0+000-6+000 (L = 6,000 km) Județul Alba 24,000 km

  Asigură legătura dintre Gara Teiuș și Mănăstirea Râmeț și DJ 107 I.

  5.

  DJ... DN 75 Poșaga-Schit -Poșaga de Sus

  0+000- 16+000

  16,000

  DC 42 DN 75 Poșaga km 0+000-3+000 (L = 3,000 km) DF 03.5.01. Poșaga de Sus km 0+000-13+000 (L = 13,000 km) Județul Alba-16,000 km

  Se suprapune peste DC 42 și face legătura dintre DN 75 și centrul comunelor Poșaga și Schit.

  6.

  DJ... DN 75 - Ocoliș

  0+000- 4+000

  4,000

  DC 89 DN 75 - Ocoliș km 0+000-4+000 (L = 4,000 km) Județul Alba-4,000 km

  Se suprapune peste DC 89 și face legătura între DN 75 și centrul comunei Ocoliș.

  7.

  DJ... DN 75 - Sohodol- Poiana Sohodol

  0+000- 13+000

  13,000

  DC 90 Gura Sohodol- Sohodol-Poiana km 0+000-13+000 (L = 13,000 km) Județul Alba-13,000 km

  Se suprapune peste DC 90 și face legătura între Câmpeni și centrul comunei Sohodol.

  8.

  DJ... DN 75 - Poiana Vadului

  0+000- 11+450

  11,450

  DC 93 Vadul Moților- Poiana Vadului km 0+000-11+450 (L = 11,450 km) Județul Alba-11,450 km

  Se suprapune peste DC 93 și face legătura între DN 75 și centrul comunei Poiana Vadului.

  9.

  DJ... DJ 108 C Gârbău- Căpușu Mare-Dângău- Râșca-Beliș-Bălcești- Dealu Botii DJ 108 C

  0+000- 52+405

  52,405

  DEM Gârbău-Căpușu Mare-DN 1 km 0+000- 18+435 (L=18,435 km) DC 112 Căpușu Mare- Dângău-Mărcești - Râșca - DC 118 km 0+000-18+520 (L = 18,520 km) DEA DC 118 Râșca - Beliș-DJ 108 km 0+000- 7+200 (L = 7,200 km) DC 121 DJ 108 - Beliș - Bălcești km 0+000- 3+000 (L = 3,000 km) DEA Bălcești - Dealu Botii DC 128B km 0+000 -5+110 (L = 5,110 km) DC 128 B Dealul Botii - DJ 108 C km 0+000- 5+100 (L = 5,100 km) Județul Cluj-52,405 km

  Suprapunere de traseu peste DN 1 între km 500+115 și km 501+525 (L= =1,41 km) de la km 9+435 la km 0+845. Suprapunere de traseu peste DC 118 între km 4+850 și km 7+690 (L = 2,840 km) de la km 29+ +365 la 32+205. Suprapunere de traseu peste DJ 108 între km 24+760 și km 25+940 (L = 1,18 km) de la km 39+ +405 la 40+585.

  10.

  DJ... DN 1 - Bologa- Săcuieu-Scrind- DJ 108 C

  0+000- 19+250

  19,250

  DC 128 DN1-Bologa -Săcuieu-Scrind - DJ 108 C km 0+000-19+250 (L = 19,250 km)


  11.

  DJ... DJ 107 R Cluj-Napoca -Sălicea-Ciurila - DJ 107 L - Filea-Săcel -Băișoara-M. Băișorii -Muntele Mare

  0+000- 59+350

  59,350

  DJ 107 R Cluj-Napoca -Sălicea-Ciurila- DJ 107 L - Filea de Jos-Filea de Sus- Săcel - DJ 107 M km 0+000-21+350 (L = 21,350 km) km 0+000-8+000 (L = 8,000 km) DC 100 DJ 107 M - Băișoara - M. Băișorii - Muntele Mare km 0+000-30+000 (L = 30,000 km) Județul Cluj - 59,300 km

  Prelungirea DJ 107 R - Cluj- Napoca-Cab. Făget-Sălicea -Ciurila - DJ 1 L km 0+ + 000-21+ + 350. Suprapunere de traseu peste DJ 107 L între km 22+900 și 25+000 (L = + 2,100 km).

  12.

  DJ... DN 1 F - Viștea- Aghireș - Mănăstireni- Călata-Mărgău-Răchițele Doda Pili-Ponor-Izbuc- Călineasa-Valea Beliș

  0+000- 82+550 0+000- 32+300

  114,850

  DJ 108 C - DN 1 F- Aghireș-Mănăstireni- Călata-Mărgău-Răchițele km 0+000-82+550 (L = 82,550) DEF 2091 Doda Pili-Ponor km 0+000-6+300 (L = 6,300 km) DEF 2091 A Izbuc km 0+000-11+800 (L = 11,800) DEF 2108 racord Călineasa km 0+000 - 6+500 (L = 6,500 km) DEF 2107 Valea Belișului- Poiana km 0+000-7+700 (L = 7,700 km) Județul Cluj 114,850 km

  Prelungire DJ 108 C - DN 1 F - Viștea- Aghireș- Mănăstireni -Răchițele Doda Pili km 0+000-82+ +550

  13.

  DJ... DN 74 - Petriș - Vața de Jos - Steia - Tomești-Dobroț-Obârșa

  0+000- 33+650

  33,650

  DJ 707: DN 7 - Vața de Jos (L = 20,000 km) Suprapunere DN 76- 1,000 km DC 2 Steia - Dobroț L = 9,200 km DC5 Râșculița-Obârșa L = 3,450 km Județul Hunedoara 33,650 km

  Favorizează legătura dintre DN 7 cu zona limitrofă din județul Arad.

  14.

  DJ... Șoimuș - Certege - Săcărâmb-Geoagiu Băi

  0+000- 25+940

  25,940

  DJ 761 Șoimuș-Săcărâmb L = 14,940 km DF Săcărâmb-Geoagiu- Băi L = 11,000 km Județul Hunedoara 25,940 km

  Asigură legătura dintre localitățile de pe malul drept al Râului Mureș cu Geoagiu-Băi.

  ÎN DRUMURI COMUNALE

  1.

  DC... DN 75-Gârda Seacă

  0+000- 6+000

  6,000

  DF 08.6.01. Gârda Seacă km 0+000 - 6+000 (L = 6,000 km)

  Se suprapune peste DF pe o lungime de 6,000 km și face legătura dintre centrul comunei și satul Gârda Seacă.

  2.

  DC... Ampoița-Lunca Meteșului

  0+000- 14+000

  14,000

  DC 68 Ampoița-Lunca Meteșului km 0+000-6+000 (L = 6,000 km) DF 75 Ampoița km 0+000-8+000 (L = 8,000 km)

  Se suprapune peste DC 68 și DF 75 și face legătura dintre DN 74 și satul Lunca Meteșului.

  3.

  DC... DJ 107 I - Negrileasa-Poiana Narciselor

  0+000- 5+500

  5,500

  DF 369 Negrileasa km 0+000-2+500 (L = 2,500 km) DC 87 Drum forestier Negrileasa-Poiana Narciselor km 0+000- 3+000 (L = 3,000 km)

  Se suprapune peste DF 369 și DC 87 și face legătura dintre Abrud și Poiana Narciselor.

  4.

  DC... Întregalde - Necrilești-Sfârcea

  0+000- 14+500

  14,500

  DF 68 Întregalde-Necrilești km 0+000-11+200 (L = 11,200 km) DF 11.3.04. Sfârcea km 0+000-3+300 (L = 3,300 km)

  Se suprapune peste DF 68 și DF 11.3.04 și face legătura dintre centrul comunei și satele aparținătoare.

  5.

  DC... Ocoliș-Târsa

  0+000- 4+000

  4,000

  DF 03.0.03 Ocoliș-Târsa km 0+000-4+000 km) (L = 4,000 km)

  Se suprapune peste DF și face legătura dintre centrul comunei Ocoliș și satul Târsa.

  6.

  DC... Arieșeni-Cobleș

  0+000- 2+000

  2,000

  DF 08.5.01 Cobleș km 0+000-2+000 (L = 2,000 km) Județul Alba-2,000 km

  Se suprapune peste DF și face legătura dintre Arieșeni și satul Cobleș.

  7.

  DC... DN 76 - (Cărpinet) -Izbuc-Ponoare Mănăstirea-Izbuc

  5+350- 9+050

  3,700

  DA 793 km 0+000-3+700 (L = 3,700 km) Județul Bihor - 3,700 km

  Drumul propus este o prelungire a DC 246 și asigură legătura dintre DN 76 și Mănăstirea Izbuc.

  8.

  DC... DN 76 - Ocișor

  0+000- 1+000

  1,000

  Stradă DN 76-Ocișorsat km 0+000-1+000 (L = 1,000 km) Județul Hunedoara - 1,000 km

  Asigură legătura dintre DN 76 și Ocișor.

  9.

  DC... Hondol-Bocșa - Voia - DJ 705

  0+000- 15+000

  15,000

  DF: Hondol-Voia - DJ 705 km 0+000-15+000 Județul Hunedoara - 15,000 km

  Asigură legătura între bazinul minelor de sus pe DJ 761 cu cele din comuna Balșa.

  10.

  DC... Săcărâmb-Balșa

  0+000-

  11,000 11+000

  DF: Săcărâmb-Balșa km 0+000-11+000 (L = 11,000 km) Județul Hunedoara - 11,000 km

  Asigură legătura dintre localitățile situate pe DJ 761 cu cele de pe DJ 705, respectiv cu comunele Certeju de Sus și Balșa.

  11.

  DC... DN 76 - Țebea

  0+000- 11+000

  11,000

  Stradă-DN 76-Țebea Județul Hunedoara - 11,000 km

  Asigură accesul la centrul satului Țebea și facilitează organizarea manifestărilor din Panteonul Moților.

  12.

  DC... Bucuresci-Șesuri cătunul Tebișești

  0+000- 4+200

  4,200

  DC 18: Bucuresci-Șesuri km 0+000-3+200 (L = 3,200 km) Stradă cătunul Tebișești (L = 1,000 km) Județul Hunedoara - 4,200 km

  Asigură legătura dintre cătunul Tebișești și centrul comunei Bucuresci.

  13.

  DC... Bucuresci-Rovina- Merișori centru

  0+000- 8+165

  8,165

  DC 15 Bucuresci- Merișori existent (L = 7,165 km) Stradă în satul Merișori km 7 = 165 - 8+165 (L = 1,000 km) Județul Hunedoara - 8,165 km

  Prelungirea DC 15 până în centrul comunei Merișori.

  14.

  DC... Blăieni-Criș- Groșuri - limita județului Alba

  0+000- 25+420

  25,420

  DC 12: DN 74 - Blăjeni -Criș-Groșuri existent km 0+000-14+120 (L = 14,120 km) DF 25: Groșuri-limita județului Alba km 4+120-15+420 (L = 11,300 km) județul Hunedoara - 25,420 km

  Asigură legătura dintre DN 74 Abrud-Brad cu localitățile limitrofe din județul Alba.

  15.

  DC... Blăjeni-Blăjeni Vulcan - limita județului Alba

  0+000- 13+000

  13,000

  DC 12 C: Blăjeni - Blăjeni Vulcan existent km 0+000-5+000 (L = 5,000 km) DF: Blăjeni Vulcan - limita județului Alba km 5+000 - 13+000 (L = 8,000 km) județul Hunedoara - 13,000 km

  Asigură legătura dintre comuna Blăjeni și județul Alba.

  16.

  DC... Buceș-Stănija - limita județului Alba

  0+000- 13+970

  13,970

  DC 14: Buceș-Stănija km 0+000-2+970 (L = 2,970 km) DF: Stănija-limita județului Alba km 0+000-11+000 (L = 11,000 km) județul Hunedoara - 13,970 km

  Asigură legătura dintre zona Buceș și județul Alba.

  ▪ DRUMURI NAȚIONALE

  288,66 km

  Județul Alba

  134,600 km

  Județul Arad

  44,65 km

  Județul Bihor

  15,960 km

  Județul Cluj

  58,550 km

  Județul Hunedoara

  34,900 km

  ▪ DRUMURI JUDEȚENE

  514,445 km

  Județul Alba

  103,950 km

  Județul Arad

  106,100 km

  Județul Cluj

  245,805 km

  Județul Hunedoara

  58,590 km

  ▪ DRUMURI COMUNALE

  151,955 km

  Județul Alba

  45,500 km

  Județul Bihor

  3,700 km

  Județul Hunedoara

  102,755 km

  Capitolul IV a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 42 din 3 martie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 6 martie 1997, prin abrogarea punctelor 1,2,3 și 4(În drumuri naționale).