RECTIFICARE nr. 22 din 7 februarie 2017
referitoare la Ordinul nr. 22/2017
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 20 februarie 2017    În anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 şi 112 bis din 9 februarie 2017, se face următoarea rectificare:
    - la "Direcţia Generală Monitorizare şi Control", la nr. crt. 121, coloana a 3-a, în loc de: "Director general" se va citi: "Director general adjunct".
    ---