ORDIN nr. 1.994/880/1.181/4.594/2023pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Nr. 1.994 din 6 decembrie 2023
 • CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE Nr. 880 din 6 decembrie 2023
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.181 din 6 decembrie 2023
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ Nr. 4.594 din 11 decembrie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1112 din 11 decembrie 2023
  Având în vedere dispozițiile art. 147 alin. (17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 743.929 din 6.12.2023, avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale comunicat prin Adresa nr. 734/CVB din 28.11.2023, avizul Ministerului Sănătății comunicat prin Adresa nr. 21.791 din 27.11.2023,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 din Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, cu modificările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă emit următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Se aprobă modelul și conținutul formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“, precum și anexele nr. 1.1 „Anexa angajator“ și nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la acesta, prevăzute în anexa nr. 1.(2) Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator“ și anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ fac parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1).(3) Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2-5.(4) Declarația prevăzută la alin. (1) este o declarație de impunere în sensul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 2

  Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 6.


  Articolul 3

  Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile și persoanele fizice prevăzute la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8) și (9), art. 147 alin. (1), (1^1), (12) și (13), art. 151 alin. (5) și (6), art. 169 alin. (1) și (1^1), art. 174 alin. (5) și (6), art. 220 alin. (1) și (2) și art. 220^7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația depunerii declarației prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanță.


  Articolul 4

  Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 7.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1112 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.


  Articolul 6

  Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii noiembrie 2023.


  Articolul 7

  Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Casei Naționale de Pensii Publice, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și structurile care funcționează în subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Nicoleta-Mioara Cîrciumaru
  Președintele Casei Naționale de Pensii Publice,
  Daniel Baciu
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Romică-Andrei Baciu
  Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
  Florin-Irinel Cotoșman


  Anexe nr. 1- 7

  ANEXE
  pentru aprobarea modelului, conținutului,
  modalității de depunere și de gestionare
  a formularului 112 "Declarație privind
  obligațiile de plată a contribuțiilor sociale,
  impozitului pe venit și evidența nominală
  a persoanelor asigurate"