LEGE nr. 258 din 30 decembrie 1998
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996
EMITENT
 • PARLAMENT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 30 decembrie 1998  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 53 din 28 august 1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul I punctul 11, articolul 13 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  "Cota majorărilor de întârziere prevăzute la alin. 1 se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor, corelata cu rata dobânzii de referinţa a Băncii Naţionale a României, la care se pot adauga cel mult 10 puncte procentuale."
  2. La articolul I punctul 12, articolul 13^1 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Nevărsarea de către plătitorii obligaţiilor bugetare a sumelor calculate şi reţinute la sursa de către aceştia, potrivit legii, se penalizeaza cu 10% din suma reţinută şi nevarsata mai mult de 30 de zile."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ULM NICOLAE SPINEANU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  ---------------