HOTĂRÎRE Nr. 584 din 4 august 1995
privind transmiterea imobilului "Cămin de copii" din patrimoniul Societăţii Comerciale "Fermit" - S.A. Ramnicu Sarat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Învăţământului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 184 din 15 august 1995  În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 52/1994 privind reglementarea administrării şi conservării patrimoniului unităţilor de învăţământ, aprobată şi modificată prin Legea nr. 122/1994,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă transmiterea, fără plata, a imobilului "Cămin de copii", compus din construcţie şi terenul aferent, situat în municipiul Ramnicu Sarat, str. Constantin Brancoveanu nr. 4, judeţul Buzau, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Societăţii Comerciale "Fermit" - S.A. Ramnicu Sarat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Învăţământului, pentru Inspectoratul şcolar judeţean Buzau.
  (2) Mobilierul şi obiectele de inventar existente în "Căminul de copii" se vor transmite, fără plata, Ministerului Învăţământului prin Inspectoratul şcolar judeţean Buzau.


  Articolul 2

  Capitalul social al Societăţii Comerciale "Fermit" - S.A. Ramnicu Sarat se diminuează cu valoarea imobilului prevăzut la art. 1, precum şi a mobilierului şi obiectelor de inventar, fără diminuarea capitalului aferent Fondului Proprietăţii Private III - Transilvania.


  Articolul 3

  Predarea-preluarea imobilului, a mobilierului şi obiectelor de inventar se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate.


  Articolul 4

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul de servire al imobilului prevăzut la art. 1 poate fi preluat prin protocol şi se considera transferat, urmînd să se încadreze în numărul mediu aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului.
  (2) Salarizarea personalului se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 281/1993, cu completările şi modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul industriilor,
  Dumitru Popescu
  Ministrul învăţământului,
  Liviu Maior
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu


  Anexa
             
    DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului " Cămin de copii" ce se transmite din patrimoniul Societăţii Comerciale "Fermit" - S.A. Râmnicu Sărat în administrarea Ministerului Învăţământului
    Adresa imobiluluiPersoana juridică de la care se transmitePersoana juridică la care se transmiteCaracteristici tehniceValoarea
    Str. Constantin Brâncoveanu nr. 4, municipiul Râmnicu Sărat, judeţul BuzăuSocietatea Comercială "Fermit" - S.A. Râmnicu Sărat, judeţul BuzăuMinisterul Învăţământului- Suprafaţă totală 5.426 m2- Clădiri 500.446.019 lei
    - Teren 171.588.416 lei
    - Suprafaţă construită 1.907 m2- Mijloace fixe 10.188.367 lei
    - Suprafaţă desfăşurată 2.296 m2- Obiecte de inventar 8.496.104 lei
    - Teren aferent 3.519 m2

  -------