HOTĂRÂRE nr. 84 din 23 octombrie 2018pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România
EMITENT
 • CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 20 noiembrie 2018
  În temeiul:– art. 1, art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (3) și art. 32^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 alin. (3) și (4), art. 3, art. 13 alin. (3) lit. k), art. 15 alin. (1)-(4), art. 42 alin. (10) din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018;– art. 4 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,
  luând în considerare Adresa Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) nr. 322 din 19.04.2018 înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România nr. 1.200 din 20.04.2018, care cuprinde punctul de vedere al ASPAAS cu privire la proiectul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România,
  Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în ședința din data de 23.10.2018, adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Compartimentul de etică, juridic și investigații duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
  Ciprian Teodor Mihăilescu

  București, 23 octombrie 2018.
  Nr. 84.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină
  a Camerei Auditorilor Financiari din România