LEGE nr. 145 din 30 aprilie 2013
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2010 privind unele măsuri în domeniul tineretului şi sportului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 8 mai 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri în domeniul tineretului şi sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 1 iulie 2010.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  MIRON TUDOR MITREA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
  Bucureşti, 30 aprilie 2013.
  Nr. 145.
  ________