LEGE nr. 211 din 24 octombrie 2008
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 30 octombrie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 51^1. - Este interzisă plata restului către consumator sub orice altă formă decât acordarea acestuia în numerar."
  2. La articolul 73, după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 20^1, cu următorul cuprins:
  "20^1. nerespectarea prevederilor art. 51^1, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;".
  3. La articolul 76, literele a), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) organele de control abilitate ale primăriilor, pentru cele prevăzute la pct. 1-4, 6-11, 13 şi 20^1-23;
  .......................................................................
  c) organele de control abilitate ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, pentru cele prevăzute la pct. 4, 12, 18, 20, 20^1 şi 21;
  d) organele de control abilitate ale poliţiei, pentru cele prevăzute la pct. 15, 16, 18 şi 20^1."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 24 octombrie 2008.
  Nr. 211.
  ----------