ORDIN nr. 2.098 din 27 mai 2020privind repartizarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020
  Având în vedere prevederile art. I alin. (37) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ale art. 11 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019,
  luând în considerare prevederile Procesului-verbal nr. 3, încheiat în data de 25 mai 2020, al Comisiei interministeriale de coordonare a Programului Termoficare,
  în conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 358/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,
  ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, conform Programului Termoficare, potrivit anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Sumele pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților se transferă în bugetul local al unităților administrativ-teritoriale beneficiare astfel:
  a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, cu respectarea prevederilor legale, cele prevăzute în anexa nr. 1;
  b) de la bugetul Fondului pentru mediu, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, cu respectarea prevederilor legale, cele prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Utilizarea sumelor se face cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și ale Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan

  București, 27 mai 2020.
  Nr. 2.098.

  Anexa nr. 1

  SUME
  alocate pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții conform Programului Termoficare

  A. Sume alocate de la bugetul de stat pentru lucrări în derulare, conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019

  - lei -

  Nr. crt.

  Județul

  Unitatea administrativ- teritorială

  Denumirea obiectivului de investiții

  Valoarea totală a obiectivului de investiții

  Cofinanțare cu sume din transferuri de la bugetul de stat

  Total, din care:

  2018 (realizat)

  2019 (realizat)

  2020 (programat)

  1

  Bacău

  Bacău

  Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacău - închidere inelară a magistralei Sofert cu Cornișa

  9.559.068,51

  6.571.482,25

  1.918.727,03

  0,00

  4.652.755,22

  2

  Bihor

  Oradea

  Modernizarea rețelei termice de distribuție, a instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (2 puncte termice - PT 119 și PT 875)

  10.742.307,30

  7.519.615,11

  3.339.959,53

  0,00

  4.179.655,58

  3

  Bihor

  Oradea

  Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (4 puncte termice - PT 130, PT 604, PT 820, PT 849)

  7.462.119,90

  5.223.483,93

  1.551.065,76

  0,00

  3.672.418,17

  4

  Bihor

  Oradea

  Reabilitarea rețelelor secundare PT 136

  6.460.239,94

  4.522.167,96

  2.106.933,46

  0,00

  2.415.234,50

  5

  Giurgiu

  Giurgiu

  Centrală termică zona Giurgiu Nord

  4.370.810,78

  3.059.567,01

  1.741.950,01

  0,00

  1.317.617,00

  6

  Giurgiu

  Giurgiu

  Centrală termică zona Istru

  1.301.884,13

  867.810,23

  635.374,23

  0,00

  232.436,00

  7

  Gorj

  Motru

  Achiziție, montaj și punere în funcțiune cazan de apă caldă având putere termică de 3-4 Gcal/h din producția de serie, echipat cu arzător pe CLU cu posibilitate de trecere pe gaze naturale

  970.200,31

  227.201,22

  0,00

  0,00

  227.201,22

  8

  Iași

  Iași

  Refacere izolație magistrala de legătură 2 x Dn 1100

  29.346.052,00

  18.294.885,00

  4.946.670,00

  0,00

  13.348.215,00

  Total

  70.212.682,87

  46.286.212,71

  16.240.680,02

  0,00

  30.045.532,69

  B. Sume alocate de la bugetul de stat pentru lucrări noi

  - lei -

  Nr. crt.

  Județul

  Unitatea administrativ- teritorială

  Denumirea obiectivului de investiții

  Valoarea totală a obiectivului de investiții

  Cofinanțare cu sume din transferuri de la bugetul de stat

  Total, din care:

  2020 (programat)

  2021 (estimat)

  2022 (estimat)

  1

  Arad

  Arad

  Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 lac, PT 4 Macul Roșu, PT pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - punct termic PT 6V

  11.606.645,56

  8.638.233,76

  351.098,08

  8.287.135,68

  0.00

  2

  Arad

  Arad

  Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 lac, PT 4 Macul Roșu, PT pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - punct termic PT 4 Macul Roșu

  10.099.431,24

  7.463.260,22

  313.250,28

  7.150.009,94

  0.00

  3

  Arad

  Arad

  Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 lac, PT 4 Macul Roșu, PT pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - punct termic PT pasaj

  7.753.368,51

  5.793.345,01

  256.168,76

  5.537.176,25

  0.00

  4

  Bacău

  Bacău

  Dezvoltarea pieței de energie termică - etapa a III-a - racordarea la SACET Bacău a spitalului județean și a Colegiului Economic Ion Ghica

  4.233.832,78

  3.598.757,86

  3.272.256,33

  326.501,53

  0.00

  5

  Bihor

  Oradea

  Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul minipunctelor termice

  4.567.076,09

  3.680.333,50

  1.840.166,73

  1.840.166,77

  0.00

  6

  Bihor

  Oradea

  Dezafectare PT 855 și alimentarea consumatorilor prin intermediul minipunctelor termice

  1.398.922,04

  1.123.344,71

  561.668,17

  561.676,54

  0.00

  7

  Bihor

  Oradea

  Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872

  6.447.451,56

  4.836.928,26

  1.422.545,04

  3.414.383,22

  0.00

  8

  Bihor

  Oradea

  Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul minipunctelor termice

  1.673.828,76

  1.345.528,57

  672.764,29

  672.764,28

  0.00

  9

  Bihor

  Oradea

  Dezafectarea PT 850 și alimentarea consumatorilor prin intermediul minipunctelor termice

  1.444.460,50

  1.156.038,06

  1.156.038,06

  0.00

  0.00

  10

  Bihor

  Oradea

  Modernizarea sistemului de termoficare pe Str. Libertății, între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian

  5.278.241,86

  4.245.611,84

  2.122.805,92

  2.122.805,92

  0.00

  11

  Bihor

  Oradea

  Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104

  6.746.575,47

  5.169.302,84

  1.386.788,86

  3.782.513,98

  0.00

  12

  Bihor

  Oradea

  Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871

  5.909.893,57

  4.519.642,21

  1.023.432,67

  3.496.209,54

  0.00

  13

  Bihor

  Oradea

  Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610

  13.243.437,10

  10.050.067,16

  2.010.013,43

  8.040.053,73

  0.00

  14

  Bihor

  Oradea

  Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății, respectiv renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor minipuncte termice

  8.937.774,18

  7.170.070,88

  3.585.035,44

  3.585.035,44

  0.00

  15

  Bihor

  Oradea

  Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent

  167.781.838,61

  134.013.792,52

  0.00

  32.200.751,33

  101.813.041,19

  16

  Brașov

  Brașov

  Pompe de circulație cu convertizor, rețea de transport Nord

  1.303.397,21

  1.107.887,62

  1.107.887,62

  0.00

  0.00

  17

  Giurgiu

  Giurgiu

  Rețea de transport agent termic primar tronson F56 - Str. Gloriei

  648.549,33

  551.266,00

  551.266,00

  0.00

  0.00

  18

  Giurgiu

  Giurgiu

  Rețea termică bretea de legătură Nord-Centru

  5.690.965,42

  4.837.320,00

  4.837.320,00

  0.00

  0.00

  19

  Gorj

  Motru

  Modernizare instalație de evacuare a zgurii și cenușii din cazanul CR0102

  30.215.526,78

  25.683.197,76

  8.500.000,00

  8.500.000,00

  8.683.197,76

  20

  Hunedoara

  Brad

  Adaptarea și optimizarea rețelei de transport agent termic, pentru centrala termică cu funcționare pe biomasă, în municipiul Brad. județul Hunedoara. Etapa II - tronson între punctele de racord la rețeaua existentă C-F1

  1.722.350,00

  1.382.807,00

  1.382.807,00

  0.00

  0.00

  21

  Sibiu

  Sibiu

  Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI)

  1.763.191,49

  1.454.654,84

  1.381.922,10

  72.732,74

  0.00

  Total

  298.466.758,06

  237.821.390,62

  37.735.234,78

  89.589.168,90

  110.496.238,95

  C. Sume alocate de la bugetul de stat pentru lucrări în derulare, cu contracte de finanțare încheiate, conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019

  - lei -

  Nr. crt.

  Județul

  Unitatea administrativ- teritorială

  Denumirea obiectivului de investiții

  Valoarea totală a obiectivului de investiții

  Cofinanțare cu sume din transferuri de la bugetul de stat

  Total, din care:

  2018 (realizat)

  2019 (realizat)

  2020 (programat)

  1

  Suceava

  Vatra Dornei

  Reabilitarea sursei și a rețelei de transport și distribuția energiei termice în municipiul Vatra Dornei

  26.894.000,00

  18.825.800,00

  1.469.748,88

  15.321.272,00

  2.034.779,12

  Total

  26.894.000,00

  18.825.800,00

  1.469.748,88

  15.321.272,00

  2.034.779,12

  (la 18-12-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 4.286 din 15 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1253 din 18 decembrie 2020 )


  Anexa nr. 2

  SUME
  alocate din Fondul pentru mediu

  - lei -

  Nr. crt.

  Județul

  Unitatea administrativ- teritorială

  Denumirea obiectivului de investiții

  Valoarea totală a obiectivului de investiții

  Cofinanțare cu sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu

  Total, din care:

  2020 (programat)

  2021 (estimat)

  2022 (estimat)

  1

  Harghita

  Gheorgheni

  Modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică a municipiului Gheorgheni

  15.567.808,36

  12.357.428,80

  977.500,00

  1.936.550,85

  9.443.377,95

  2

  Hunedoara

  Brad

  Modernizare punct termic nr. 4 și a rețelelor aferente în municipiul Brad, județul Hunedoara

  1.842.484,00

  1.509.012,00

  1.109.173,00

  399.839,00

  0

  3

  Iași

  Iași

  Extinderea rețelei primare în vederea racordării de noi consumatori la SACET din municipiul Iași

  22.497.752,00

  18.332.542,00

  10.999.527,00

  7.333.015,00

  0

  4

  Suceava

  Vatra Dornei

  Reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu căldură în municipiul Vatra Dornei - etapa II

  66.791.294,00

  56.772.599,90

  0,00

  27.715.100,00

  29.057.499,90

  5

  Tulcea

  Tulcea

  Reabilitare rețea termoficare agent primar între cartier Vest și CAF 50 Gcal/h - municipiul Tulcea

  14.728.146,42

  9.972.799,25

  8.500.000,00

  1.472.799,25

  0


  Total

  121.427.484,78

  101.944.381,95

  22.688.063,50

  38.977.572,30

  37.278.746,15

  (la 21-07-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul II din ORDINUL nr. 1.007 din 15 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 21 iulie 2021 )