HOTĂRÂRE nr. 312 din 2 martie 2022privind aprobarea modelului steagului comunei Horoatu Crasnei, județul Sălaj
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 10 martie 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC
  (1) Se aprobă modelul steagului comunei Horoatu Crasnei, județul Sălaj, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Horoatu Crasnei, județul Sălaj, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán


  București, 2 martie 2022.
  Nr. 312.

  Anexa nr. 1*)

  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  MODELUL STEAGULUI
  comunei Horoatu Crasnei, județul Sălaj


  Anexa nr. 2

  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale modelului steagului comunei Horoatu Crasnei, județul Sălaj

  Descrierea steagului
  Steagul comunei Horoatu Crasnei reprezintă o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățime și lungime de 2/3, formată din trei fâșii dispuse orizontal în următoarea succesiune a culorilor: roșu, alb, albastru (azur). În partea de sus, pe fâșia de culoare roșie este inscripționat statutul localității „Comuna“ cu litere albe, iar jos, pe fâșia de culoare albastră (azur), denumirea „Horoatu Crasnei“, tot cu litere de culoare albă. În centru, pe fâșia de culoare albă este imprimată stema comunei.
  Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.

  Semnificațiile elementelor și ale culorilor steagului
  Descrierea stemei
  Stema comunei Horoatu Crasnei se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
  În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află o murună de aur (o cunună de flori).
  În partea superioară, în stânga, în câmp roșu, se află patru spice de grâu de aur.
  În partea inferioară, în dreapta, în câmp roșu, se află două prune de aur cu codiță și frunză din același metal.
  În partea inferioară, în stânga, în câmp albastru, se află două ghinde cu două frunze, totul de aur.
  Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

  Semnificațiile elementelor însumate
  Muruna este un element din portul tradițional al localității.
  Spicele de grâu reprezintă ocupația de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.
  Prunele și ghindele simbolizează bogăția pomicolă și silvică a zonei.
  Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  Culoarea albastră (sau azur) reprezintă apa, dar și aerul, cel mai nobil element după foc, și simbolizează blândețea, frumusețea, noblețea și buna-credință.
  Culoarea albă transmite puritate, curățenie și neutralitate.
  Culoarea roșie înseamnă putere, acțiune, îndrăzneală, generozitate, dragoste, voință, dorința de a servi patria, incitare la vigilență.

  ----