ORDIN nr. 3.544 din 17 octombrie 2023privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.494/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 24 octombrie 2023
  Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 18.989/2023 al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.494/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 și nr. 695 bis din 28 iulie 2023, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila

  București, 17 octombrie 2023.
  Nr. 3.544.

  ANEXĂ

  Modificări și completări ale anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.494/2023
  pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman
  valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile
  comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și
  drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări
  de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului
  București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public
  1. După poziția nr. 6091 se introduc 65 de poziții noi, pozițiile nr. 6092-6156, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod_cim

  Obs

  Denumire produs

  Formă

  Concentrație

  Firmă/țară

  DCI

  Ambalaj

  Grupa ATC

  Statut_frm

  Statut_anm

  Preț producător (lei)

  Preț ridicata maximal fără TVA (lei)

  Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)

  Stare

  Observații

  Valabilitate preț

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  6092

  W54808002

  TUSSIN 6,5 mg/5 ml

  SIROP

  6,5 mg/5 ml

  ROPHARMA - S.A. - ROMÂNIA

  DEXTROMETHORPHANUM

  Cutie cu 1 flac. din sticlă brună x 115 ml sirop + o linguriță dozatoare gradată din PP la 1,25 ml; 2,5 ml și 5 ml (3 ani)

  R05DA09

  MG

  generic

  12,11

  13,81

  18,66

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6093

  W66946001


  ROBITUSSIN JUNIOR 3,75 mg/5 ml

  SOL. ORALĂ

  3,75 mg/5 ml

  GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE - S.R.L. - ROMÂNIA

  DEXTROMETHORPHANUM

  Cutie cu 1 flac. din sticlă brună x 100 ml sol. orală + măsură dozatoare din PP pt. 2,5 ml; 5 ml; 7,5 ml; 10 ml (4 ani după ambalarea pentru comercializare; 12 luni după prima deschidere)

  R05DA09

  MG

  generic

  7,39

  8,43

  11,39  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6094

  W66944001


  ROBITUSSIN ANTITUSSICUM 7,5 mg/5 ml

  SOL. ORALĂ

  7,5 mg/5 ml

  GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE - S.R.L. - ROMÂNIA

  DEXTROMETHORPHANUM

  Cutie cu 1 flac. din sticlă brună x 100 ml sol. orală + măsură dozatoare din PP pt. 2,5 ml; 5 ml; 7,5 ml; 10 ml (4 ani după ambalarea pentru comercializare; 12 luni după prima deschidere)

  R05DA09

  MG

  generic

  7,39

  8,43

  11,39  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6095

  W66037001


  SAIZEN 8 mg/ml

  SOL. INJ. ÎN CARTUȘ

  8 mg/ml

  MERCK ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

  SOMATROPINUM

  Cutie cu 1 cartuș din sticlă incoloră cu dop cu piston din cauciuc și capsă din Al cu inserție de cauciuc x 1,50 ml sol. inj. (12 mg somatropină) (2 ani; după prima deschidere a cartușului - 28 zile (între 2° C și 8° C)

  H01AC01

  MI

  inovativ

  987,00

  1.017,00

  1.146,68  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6096

  W53689002


  METRONIDAZOL ARENA 250 mg (P01AB1)

  COMPR.

  250 mg

  ARENA GROUP - S.A. - ROMÂNIA

  METRONIDAZOLUM

  Cutie cu 3 blist. PVC/Al x 10 compr. (4 ani)

  J01XD01

  MG

  generic

  37,40

  42,64

  55,77  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6097

  W68765001


  SITAGLIPTIN GRINDEKS 50 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg

  AS GRINDEKS - LETONIA

  SITAGLIPTINUM

  Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 28 compr. film. (18 luni)

  A10BH01

  MG

  generic

  39,61

  45,15

  59,06  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6098

  W68765002


  SITAGLIPTIN GRINDEKS 50 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg

  AS GRINDEKS - LETONIA

  SITAGLIPTINUM

  Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 56 compr. film. (18 luni)

  A10BH01

  MG

  generic

  85,97

  96,28

  121,74  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6099

  W68765003


  SITAGLIPTIN GRINDEKS
  50 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg

  AS GRINDEKS - LETONIA

  SITAGLIPTINUM

  Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 98 compr. film. (18 luni)

  A10BH01

  MG

  generic

  150,44

  165,48

  202,02  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6100

  W69478001


  BYFAVO 20 mg

  PULB. PT. SOL. INJ.

  20 mg

  PAION DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA

  REMIMAZOLAMUM

  Cutie cu 10 flac. din sticlă care conțin pulb. pt. sol. inj (3 ani)

  N05CD14

  MI

  inovativ

  989,82

  1.019,82

  1.149,72  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6101

  W68767001


  SITAGLIPTIN/ METFORMIN GRINDEKS
  50 mg/850 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg/850 mg

  AS GRINDEKS - LETONIA

  COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)

  Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 28 compr. film. (2 ani)

  A10BD07

  MG

  generic

  144,19

  158,61

  193,63  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6102

  W68767002


  SITAGLIPTIN/ METFORMIN GRINDEKS
  50 mg/850 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg/850 mg

  AS GRINDEKS - LETONIA

  COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)

  Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 56 compr. film. (2 ani)

  A10BD07

  MG

  generic

  288,39

  317,23

  383,93  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6103

  W68767003


  SITAGLIPTIN/ METFORMIN GRINDEKS
  50 mg/850 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg/850 mg

  AS GRINDEKS - LETONIA

  COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)

  Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 98 compr. film. (2 ani)

  A10BD07

  MG

  generic

  504,69

  534,69

  620,96  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6104

  W69348001


  SKYRIZI 600 mg

  CONC. PT. SOL. PERF.

  60 mg/ml

  ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG - GERMANIA

  RISANKIZUMABUM

  Cutie cu un flacon x 10 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă (24 luni)

  L04AC18

  MI

  inovativ

  19.388,32

  19.418,32

  21.204,12  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6105

  W69349001


  SKYRIZI 360 mg

  SOL. INJ. ÎN CARTUȘ

  150 mg/ml

  ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG - GERMANIA

  RISANKIZUMABUM

  Cutie cu un cartuș + un dispozitiv injector atașabil la nivelul corpului (24 luni)

  L04AC18

  MI

  inovativ

  19.388,32

  19.418,32

  21.204,12  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6106

  W67588001


  SOGROYA 10 mg/1,5 ml

  SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

  10 mg/1,5 ml

  NOVO NORDISK A/S - DANEMARCA

  SOMAPACITANUM

  Ambalaj cu 1 stilou injector (pen) preumplut x 1,5 ml sol. (2 ani)

  H01AC07

  MO

  orfan

  6.082,04

  6.112,04

  6.700,27  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6107

  W69512001


  SOGROYA 5 mg/1,5 ml

  SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

  5 mg/1,5 ml

  NOVO NORDISK A/S - DANEMARCA

  SOMAPACITANUM

  Ambalaj cu 1 stilou injector (pen) preumplut x 1,5 ml sol. (2 ani)

  H01AC07

  MO

  orfan

  3.547,86

  3.577,86

  3.938,02  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6108

  W69486001


  RINVOQ 45 mg

  COMPR. CU ELIB. PREL.

  45 mg

  ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG - GERMANIA

  UPADACITINIBUM

  Cutie cu blist. calendaristice din PVC/PE/PCTFE/Al x 28 compr. cu elib. prel. (2 ani)

  L04AA44

  MI

  inovativ

  8.545,76

  8.575,76

  9.385,73  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6109

  W68766001


  SITAGLIPTIN GRINDEKS 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  AS GRINDEKS - LETONIA

  SITAGLIPTINUM

  Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 28 compr. film. (18 luni)

  A10BH01

  MG

  generic

  63,87

  71,54

  90,45  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6110

  W68766002


  SITAGLIPTIN GRINDEKS 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  AS GRINDEKS - LETONIA

  SITAGLIPTINUM

  Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 56 compr. film. (18 luni)

  A10BH01

  MG

  generic

  131,32

  144,45

  176,35  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6111

  W68766003


  SITAGLIPTIN GRINDEKS 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  AS GRINDEKS - LETONIA

  SITAGLIPTINUM

  Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 98 compr. film. (18 luni)

  A10BH01

  MG

  generic

  242,11

  266,32

  325,12  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6112

  W69316001


  CYCLOLUX 0,5 mmol/ml

  SOL. INJ.

  0,5 mmol/ml

  SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA GMBH - AUSTRIA

  ACIDUM GADOTERICUM

  Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 10 ml x 10 ml sol. inj. (3 ani după ambalarea pentru comercializare; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat.)

  V08CA02

  MG

  generic

  95,39

  106,84

  130,43  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6113

  W69316002


  CYCLOLUX 0,5 mmol/ml

  SOL. INJ.

  0,5 mmol/ml

  SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA GMBH - AUSTRIA

  ACIDUM GADOTERICUM

  Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 20 ml x 15 ml sol. inj. (3 ani după ambalarea pentru comercializare; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat.)

  V08CA02

  MG

  generic

  137,91

  151,70

  185,20  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6114

  W69316003


  CYCLOLUX 0,5 mmol/ml

  SOL. INJ.

  0,5 mmol/ml

  SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA GMBH - AUSTRIA

  ACIDUM GADOTERICUM

  Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 20 ml x 20 ml sol. inj. (3 ani după ambalarea pentru comercializare; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat.)

  V08CA02

  MG

  generic

  176,83

  194,51

  237,46  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6115

  W69316004


  CYCLOLUX
  0,5 mmol/ml

  SOL. INJ.

  0,5 mmol/ml

  SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA GMBH - AUSTRIA

  ACIDUM GADOTERICUM

  Cutie cu 10 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 10 ml x 10 ml sol. inj. (3 ani după ambalarea pentru comercializare; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat.)

  V08CA02

  MG

  generic

  953,88

  983,88

  1.110,58  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6116

  W69316005

  CYCLOLUX
  0,5 mmol/ml

  SOL. INJ.

  0,5 mmol/ml

  SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA GMBH - AUSTRIA

  ACIDUM GADOTERICUM

  Cutie cu 10 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 20 ml x 15 ml sol. inj. (3 ani după ambalarea pentru comercializare; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat.)

  V08CA02

  MG

  generic

  1.379,13

  1.409,13

  1.574,10

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6117

  W69316006

  CYCLOLUX
  0,5 mmol/ml

  SOL. INJ.

  0,5 mmol/ml

  SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA GMBH - AUSTRIA

  ACIDUM GADOTERICUM

  Cutie cu 10 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 20 ml x 20 ml sol. inj. (3 ani după ambalarea pentru comercializare; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat)

  V08CA02

  MG

  generic

  1.768,30

  1.798,30

  1.998,30

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6118

  W69112002

  ETRAGA 25 mg/ml

  PULB. PT. SUSP. INJ.

  25 mg/ml

  STADA M&D - S.R.L. - ROMÂNIA

  AZACITIDINUM

  Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu pulb. pt. susp. inj. conținând 150 mg azacitidină (3 ani după ambalare pentru comercializare; după reconstituire se utilizează imediat.)

  L01BC07

  MG

  generic

  1.449,55

  1.479,55

  1.650,86


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6119

  W67869001

  SUGAMMADEX TERAPIA 100 mg/ml

  SOL. INJ.

  100 mg/ml

  TERAPIA - S.A. - ROMÂNIA

  SUGAMMADEXUM

  Cutie cu 10 flac. din sticlă cu capacitatea de 2 ml care conțin sol. inj. (200 mg sugammadex) (3 ani)

  V03AB35

  MG

  generic

  2.234,03

  2.264,03

  2.505,94

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6120

  W67876002

  LENALIDOMIDA ALKALOID-INT 15 mg

  CAPS.

  15 mg

  ALKALOID-INT D.O.O. - SLOVENIA

  LENALIDOMIDUM

  Cutie cu blist. OPA-Al-PVC x 21 caps. (3 ani)

  L04AX04

  MG

  generic

  2.234,00

  2.264,00

  2.505,91

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6121

  W67877002

  LENALIDOMIDA ALKALOID-INT 25 mg

  CAPS.

  25 mg

  ALKALOID-INT D.O.O. - SLOVENIA

  LENALIDOMIDUM

  Cutie cu blist. OPA-Al-PVC x 21 caps. (3 ani)

  L04AX04

  MG

  generic

  2.234,00

  2.264,00

  2.505,91

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6122

  W67874002

  LENALIDOMIDA ALKALOID-INT 5 mg

  CAPS.

  5 mg

  ALKALOID-INT D.O.O. - SLOVENIA

  LENALIDOMIDUM

  Cutie cu blist. OPA-Al-PVC x 21 caps. (3 ani)

  L04AX04

  MG

  generic

  963,80

  993,80

  1.121,39

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6123

  W67875002

  LENALIDOMIDA ALKALOID-INT 10 mg

  CAPS.

  10 mg

  ALKALOID-INT D.O.O. - SLOVENIA

  LENALIDOMIDUM

  Cutie cu blist. OPA-Al-PVC x 21 caps. (3 ani)

  L04AX04

  MG

  generic

  1.970,35

  2.000,35

  2.218,53

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6124

  W69658001

  AZACTAM 1.000 mg

  PULB. PT. SOL. INJ.

  1.000 mg

  BRISTOL-MYERS SQUIBB ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

  AZTREONAM

  Cutie cu 1 flac. din sticlă cu pulb. pt. sol. inj.

  J01DF01

  51,41

  57,58

  72,80

  SP

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6125

  W69300001

  INFILEA 0,5 mg/g

  CREMĂ

  0,5 mg/g

  EGIS PHARMACEUTICALS PLC. - UNGARIA

  CLOBETASOLUM

  Cutie cu 1 tub pliabil din Al cu membrană x 30 g cremă (2 ani după ambalare pt. comercializare; după prima deschidere a tubului 2 luni)

  D07AD01

  MG

  generic

  7.05

  8.03

  10.86

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6126

  W62603001

  SPECTRILA 10.000 UI

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  10.000 UI

  MEDAC GESELLSCHAFT FÜR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATE - GERMANIA

  ASPARAGINAZUM

  Cutie cu 1 flac. de 20 ml din sticlă conținând 10.000 unități de asparaginază (2 ani)

  L01XX02

  MI

  inovativ

  2.824,98

  2.854,98

  3.150,08

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6127

  W69629005

  EVOLTRA 1 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  1 mg/ml

  SANOFI B.V. - ȚĂRILE DE JOS

  CLOFARABINUM

  Cutie x 1 flac. cu conc. pt. sol. perf. (3 ani)

  L01BB06

  MO

  orfan

  5.355,92

  5.385,92

  5.908,80

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6128

  W69627001

  ALDURAZYME 100 U/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  100 U/ml

  SANOFI B.V. - ȚĂRILE DE JOS

  LARONIDAZUM

  Cutie x 1 flac. x 5 ml (3 ani)

  A16AB05

  MI

  inovativ

  2.336,24

  2.366,24

  2.617,35

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6129

  W69630001

  XENPOZYME 20 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  20 mg

  SANOFI B.V. - ȚĂRILE DE JOS

  OLIPUDASE ALFA

  Cutie cu 1 flac. din sticlă care conține 20 mg pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (48 luni - flacon nedeschis)

  A16AB25

  MO

  orfan

  19.671,59

  19.701,59

  21.512,88

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6130

  W69628001

  MOZOBIL
  20 mg/ml

  SOL. INJ.

  20 mg/ml

  SANOFI B.V. - ȚĂRILE DE JOS

  PLERIXAFORUM

  Flacon cu 1,2 ml sol. x 20 mg/ml (3 ani)

  L03AX16

  MO

  orfan

  21.550,57

  21.580,57

  23.560,97

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6131

  W69525004

  CARBOPLATINA ACCORD
  10 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  10 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z.O.O. - POLONIA

  CARBOPLATINUM

  Cutie cu 1 flac. din sticlă brună cu 60 ml conc. pt. sol. perf. conținând 600 mg carboplatină (2 ani după ambalare pentru comercializare; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat.)

  L01XA02

  MG

  generic

  204,08

  224,48

  274,05

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6132

  W69525003

  CARBOPLATINA ACCORD
  10 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  10 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z.O.O. - POLONIA

  CARBOPLATINUM

  Cutie cu 1 flac. din sticlă brună cu 45 ml conc. pt. sol. perf. conținând 450 mg carboplatină (2 ani după ambalare pentru comercializare; după prima deschidere a flac. se utilizează imediat.)

  L01XA02

  MG

  generic

  126,39

  139,03

  169,73

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6133

  W69241002

  YUFLYMA 80 mg

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  80 mg/0,8 ml

  CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIA

  ADALIMUMABUM

  1 seringă preumplută cu apărătoare pentru ac (0,8 ml soluție sterilă) cu 2 tampoane alcool (18 luni)

  L04AB04

  MB

  biosimilar

  2.064,38

  2.094,38

  2.321,02

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6134

  W69603002

  GELISIA 1 mg/g

  GEL OFT. ÎN RECIPIENT UNIDOZĂ

  1 mg/ml

  SIFI S.P.A. - ITALIA

  TIMOLOLUM

  Cutie cu 6 pungi din poliester/Al/PE a câte 5 recipiente unidoză din PEJD a câte 0,4 g gel (2 ani după ambalare pentru comercializare; după prima deschidere a recipientului se utilizează imediat.)

  S01ED01

  MG

  generic

  65,36

  73,20

  92,56

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6135

  W69644007

  QUETIAPINA TEVA 150 mg

  COMPR. CU ELIB. PREL.

  150 mg

  TEVA B.V. - ȚĂRILE DE JOS

  QUETIAPINUM

  Cutie cu blist. PVC/PVDC-Al x 60 compr. cu elib. prel. (3 ani)

  N05AH04

  MG

  generic

  102,25

  112,48

  137,31

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6136

  W61779003

  CEFTAZIDIMA MIP 1 g

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  1 g

  MIP PHARMA GMBH - GERMANIA

  CEFTAZIDIMUM

  Cutie cu 10 flac. din sticlă incoloră care conține pulb. pt. sol. inj./perf.

  J01DD02

  MG

  generic

  258,69

  284,56

  347,39

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6137

  W55119001

  CEFUROXIMA-MIP 750 mg

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  750 mg

  MIP PHARMA GMBH - GERMANIA

  CEFUROXIMUM

  Cutie cu 10 flac. din sticlă incoloră tip III, cu capacitatea de 15 ml, cu 750 mg pulb. pt. sol. inj./perf. (2 ani)

  J01DC02

  MG

  generic

  166,15

  182,77

  223,12

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6138

  W69090002

  ABIRATERONA SUN 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V. - OLANDA

  ABIRATERONUM

  Cutie cu blist. PVC-PE-PVDC//Al x 60 compr. film. (2 ani)

  L02BX03

  MG

  generic

  14.912,58

  14.942,58

  16.325,56

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6139

  W69477001

  GIAPREZA 2,5 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  2,5 mg/ml

  PAION DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA

  ANGIOTENSINUM II

  Cutie cu 10 flac. de sticlă x 1 ml conc. pt. sol. perf. (3 ani - flacon sigilat)

  C01CX09

  MI

  inovativ

  69.113,49

  69.143,49

  75.404,55

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6140

  W69479001

  XERAVA 100 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  100 mg

  PAION DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA

  ERAVACICLINUM

  Cutie cu 10 flac. din sticlă care conțin pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (3 ani)

  J01AA13

  MI

  inovativ

  6.027,58

  6.057,58

  6.640,91

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6141

  W68965030

  VIMOVO 500 mg/20 mg

  COMPR. CU ELIB. MODIF.

  500 mg/20 mg

  GRÜNENTHAL GMBH - GERMANIA

  COMBINAȚII (NAPROXENUM + ESOMEPRAZOLUM)

  Cutie cu 1 flac. din PEID cu capac din PP prevăzut cu sistem securizat pentru copii și desicant (silicagel) inclus în capac x 60 compr. elib. modif. (2 ani)

  M01AE52

  MI

  inovativ

  85,33

  95,57

  120,84

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6142

  W68764001

  SITAGLIPTIN GRINDEKS 25 mg

  COMPR. FILM.

  25 mg

  AS GRINDEKS - LETONIA

  SITAGLIPTINUM

  Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 28 compr. film. (18 luni)

  A10BH01

  MG

  generic

  51,20

  57,35

  72,51

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6143

  W68764002

  SITAGLIPTIN GRINDEKS 25 mg

  COMPR. FILM.

  25 mg

  AS GRINDEKS - LETONIA

  SITAGLIPTINUM

  Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 56 compr. film. (18 luni)

  A10BH01

  MG

  generic

  102,41

  112,65

  137,52

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6144

  W68764003

  SITAGLIPTIN GRINDEKS 25 mg

  COMPR. FILM.

  25 mg

  AS GRINDEKS - LETONIA

  SITAGLIPTINUM

  Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 98 compr. film. (18 luni)

  A10BH01

  MG

  generic

  179,22

  197,14

  240,67

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6145

  W69438001

  RANIVISIO 10 mg/ml

  SOL. INJ.

  10 mg/ml

  MIDAS PHARMA GMBH - GERMANIA

  RANIBIZUMABUM

  Cutie cu 1 flac. (din sticlă de tip I) conținând 0,23 ml soluție sterilă (3 ani)

  S01LA04

  MB

  biosimilar

  3.020,61

  3.050,61

  3.363,31

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6146

  W69229005

  SUPROVIA 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  MERCK ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

  SITAGLIPTINUM

  Cutie cu blist. PVC-PE-PVdC/Al x 30 compr. film. (2 ani)

  A10BH01

  MG

  generic

  121,64

  133,81

  163,35

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6147

  W69183001

  PRODUODOPA 240 mg/ml + 12 mg/ml

  SOL. PERF.

  240 mg/ml + 12 mg/ml

  ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG - GERMANIA

  COMBINAȚII (FOSLEVODOPUM + FOSCARBIDOPUM)

  Cutie cu 7 flac. din sticlă incoloră x 10 ml sol. perf. (20 luni după ambalare pt. comercializare; după deschiderea flac. se utilizează imediat.)

  N04BA07

  MI

  inovativ

  4.198,99

  4.228,99

  4.647,75

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6148

  W61780003

  CEFTAZIDIMA MIP 2 g

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  2 g

  MIP PHARMA GMBH - GERMANIA

  CEFTAZIDIMUM

  Cutie cu 10 flac. din sticlă incoloră care conține pulb. pt. sol. inj./perf. (30 luni după ambalarea pt. comercializare; după reconstituire se utilizează imediat.)

  J01DD02

  MG

  generic

  464,39

  494,39

  577,04

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6149

  W69448001

  SOLIFENACIN/ TAMSULOSIN TEVA 6 mg/
  0,4 mg

  COMPR. CU ELIB. MODIF.

  6 mg/0,4 mg

  TEVA B.V. - OLANDA

  COMBINAȚII (SOLIFENACINUM SUCCINATE + TAMSULOSINUM)

  Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 compr. cu elib. modif. (2 ani)

  G04CA53

  MG

  generic

  138,45

  152,29

  185,92

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6150

  W68793007

  BOSENTAN TERAPIA
  125 mg

  COMPR. FILM.

  125 mg

  TERAPIA - S.A. - ROMÂNIA

  BOSENTANUM

  Cutie cu blist. PVC-PE-PVdC/Al perforate cu doza unitară din PVC-PE-PVdC/Al conținând 56 x1 compr. film. (36 luni)

  C02KX01

  MG

  generic

  5.153,52

  5.183,52

  5.688,19

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6151

  W68965029

  VIMOVO
  500 mg/200 mg

  COMPR. CU ELIB. MODIF.

  500 mg/20 mg

  GRÜNENTHAL GMBH - GERMANIA

  COMBINAȚII (NAPROXENUM + ESOMEPRAZOLUM)

  Cutie cu 1 flac. din PEID cu capac din PP prevăzut cu sistem securizat pentru copii și desicant (silicagel) inclus în capac x 30 compr. elib. modif. (2 ani)

  M01AE52

  MI

  inovativ

  46,33

  52,82

  66,78

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6152

  W69462001

  VYEPTI 100 mg

  CONC. PT. SOL. PERF.

  100 mg/ml

  H. LUNDBECK A/S - DANEMARCA

  EPTINEZUMABUM

  Cutie cu 1 flac. care conține conc. pt. sol. perf. (3 ani)

  N02CD05

  MI

  inovativ

  5.103,58

  5.133,58

  5.633,75

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6153

  W68768001

  SITAGLIPTIN/ METFORMIN GRINDEKS
  50 mg/1.000 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg/1.000 mg

  AS GRINDEKS - LETONIA

  COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)

  Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 28 compr. film. (2 ani)

  A10BD07

  MG

  generic

  144,19

  158,61

  193,63

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6154

  W68768002

  SITAGLIPTIN/ METFORMIN GRINDEKS
  50 mg/1.000 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg/1.000 mg

  AS GRINDEKS - LETONIA

  COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)

  Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 56 compr. film. (2 ani)

  A10BD07

  MG

  generic

  288,39

  317,23

  383,93

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6155

  W68768003

  SITAGLIPTIN/ METFORMIN GRINDEKS
  50 mg/1.000 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg/1.000 mg

  AS GRINDEKS - LETONIA

  COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM + METFORMINUM)

  Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 98 compr. film. (2 ani)

  A10BD07

  MG

  generic

  504,69

  534,69

  620,96

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  6156

  W66527001

  STEGLUJAN
  5 mg/100 mg

  COMPR. FILM.

  5 mg + 100 mg

  MERCK SHARP & DOHME B.V. - OLANDA

  ERTUGLIFLOZINUM + SITAGLIPTINUM

  Cutie cu blist. x 28 comprimate filmate (2 ani)

  A10BD24

  MI

  inovativ

  289,90

  318,89

  385,74

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  2. Pozițiile nr. 218, 1950, 1951, 1952, 1953, 2028, 3172, 3173, 3519, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4559, 4991, 5109, 5110, 5111, 5124, 5125, 5126, 5817, 5819 și 5830 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod_cim

  Obs

  Denumire produs

  Formă

  Concentrație

  Firmă/țară

  DCI

  Ambalaj

  Grupa ATC

  Statut_frm

  Statut_anm

  Preț producător (lei)

  Preț ridicata maximal fără TVA (lei)

  Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)

  Stare

  Observații

  Valabilitate preț

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  218

  W42203001

  !

  ALDURAZYME 100U/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  100 U/ml

  GENZYME EUROPE BV

  LARONIDAZUM

  Cutie x 1 flac. x 5 ml

  A16AB05

  MI

  inovativ

  2.336,24

  2.366,24

  2.617,35

  DC

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  ……………………………..

  1950

  W63901001

  !

  ERLOTINIB MYLAN 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  MYLAN S.A.S.

  ERLOTINIBUM

  Cutie cu blist. OPA-Al-PVC-Al x 30 comprimate filmate (4 ani)

  L01XE03

  MG

  generic

  3.846,76

  3.876,76

  4.263,82

  DC

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  1951

  W68228001

  ERLOTINIB MYLAN 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED

  ERLOTINIBUM

  Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 compr. film.

  L01XE03

  MG

  generic

  3.846,76

  3.876,76

  4.263,82

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  1952

  W63902001

  !

  ERLOTINIB MYLAN 150 mg

  COMPR. FILM.

  150 mg

  MYLAN S.A.S.

  ERLOTINIBUM

  Cutie cu blist. OPA-Al-PVC-Al x 30 comprimate filmate (4 ani)

  L01XE03

  MG

  generic

  4.698,07

  4.728,07

  5.191,75

  DC

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  1953

  W68229001

  ERLOTINIB MYLAN 150 mg

  COMPR. FILM.

  150 mg

  MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED

  ERLOTINIBUM

  Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 compr. film.

  L01XE03

  MG

  generic

  4.698,07

  4.728,07

  5.191,75

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  ……………………………..

  2028

  W53291005

  !

  EVOLTRA 1 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  1 mg/ml

  GENZYME EUROPE BV

  CLOFARABINUM

  Cutie x 1 flac. cu conc. pt. sol. perf.

  L01BB06

  MO

  orfan

  5.355,92

  5.385,92

  5.908,80

  DC

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  ……………………………..

  3172

  W64660001

  LYNPARZA 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  ASTRAZENECA AB - SUEDIA

  OLAPARIBUM

  Cutie cu blist. Al/Al x
  56 compr. film. ( 3 ani)

  L01XX46

  MI

  inovativ

  9.102,33

  9.132,33

  9.992,39

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.08.2024.

  3173

  W64661001

  LYNPARZA 150 mg

  COMPR. FILM.

  150 mg

  ASTRAZENECA AB - SUEDIA

  OLAPARIBUM

  Cutie cu blist. Al/Al x
  56 compr. film. ( 3 ani)

  L01XX46

  MI

  inovativ

  10.294,86

  10.324,86

  11.292,25

  Prețurile sunt valabile până la data de 31.08.2024.

  ……………………………..

  3519

  W54580001

  !

  MOZOBIL 20 mg/ml

  SOL. INJ.

  20 mg/ml

  GENZYME EUROPE B.V.

  PLERIXAFOR

  Flacon cu 1,2 ml sol. x
  20 mg/ml

  L03AX16

  MO

  orfan

  21.550,57

  21.580,57

  23.560,97

  DC


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  ……………………………..

  4313

  W62403002

  !

  PRALUENT 150 mg

  SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

  150 mg

  SANOFI-AVENTIS GROUPE - FRANȚA

  ALIROCUMABUM

  Cutie cu 2 stilouri injectoare (penuri) preumplute

  C10AX14

  MI

  inovativ

  1.720,89

  1.750,89

  1.946,62

  DC


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.08.2024.

  4314

  W69333002


  PRALUENT 150 mg

  SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

  150 mg

  SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - FRANȚA

  ALIROCUMABUM

  Cutie cu 2 stilouri injectoare (penuri) preumplute x 1 ml (2 ani)

  C10AX14

  MI

  inovativ

  1.720,89

  1.750,89

  1.946,62  Prețurile sunt valabile până la data de 31.08.2024.

  4315

  W68163001

  !

  PRALUENT 300 mg

  SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

  300 mg

  SANOFI-AVENTIS GROUPE - FRANȚA

  ALIROCUMABUM

  Cutie cu 1 stilou injector (pen) preumplut (2 ani)

  C10AX14

  MI

  inovativ

  1.759,47

  1.789,47

  1.988,67

  DC


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.08.2024.

  4316

  W69335001


  PRALUENT 300 mg

  SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

  300 mg

  SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - FRANȚA

  ALIROCUMABUM

  Cutie cu 1 stilou injector (pen) preumplut x 2 ml (2 ani)

  C10AX14

  MI

  inovativ

  1.759,47

  1.789,47

  1.988,67  Prețurile sunt valabile până la data de 31.08.2024.

  4317

  W62401002

  !

  PRALUENT 75 mg

  SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

  75 mg

  SANOFI-AVENTIS GROUPE - FRANȚA

  ALIROCUMABUM

  Cutie cu 2 stilouri injectoare (penuri) preumplute x 1 ml

  C10AX14

  MI

  inovativ

  1.746,11

  1.776,11

  1.974,11

  DC


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.08.2024.

  4318

  W69331002


  PRALUENT 75 mg

  SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

  75 mg

  SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - FRANȚA

  ALIROCUMABUM

  Cutie cu 2 stilouri injectoare (penuri) preumplute x 1 ml (2 ani)

  C10AX14

  MI

  inovativ

  1.746,11

  1.776,11

  1.974,11  Prețurile sunt valabile până la data de 31.08.2024.

  ……………………………..

  4559

  W62419001


  REPATHA 140 mg

  SOL. INJ. ÎN PEN PREUMPLUT

  140 mg

  AMGEN EUROPE B.V.

  EVOLOCUMABUM

  Cutie cu 2 penuri SureClick preumplute

  C10AX13

  MI

  inovativ

  1.682,41

  1.712,41

  1.904,68  Prețurile sunt valabile până la data de 31.08.2024.

  ……………………………..

  4991

  W68829001


  SORAFENIB VIATRIS 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  VIATRIS LIMITED

  SORAFENIBUM

  Cutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 112 compr. film.

  L01EX02

  MG

  generic

  8.905,90

  8.935,89

  9.778,28  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  ……………………………..

  5109

  W65945003

  !

  SUNITINIB MYLAN 12,5 mg

  CAPS.

  12,5 mg

  MYLAN IRELAND LIMITED

  SUNITINIBUM

  Flac. din PEID, prevăzut cu sistem de închidere securizat din PP x 30 caps. (3 ani)

  L01XE04

  MG

  generic

  2.190,51

  2.220,51

  2.458,51

  DC


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  5110

  W65946003

  !

  SUNITINIB MYLAN 25 mg

  CAPS.

  25 mg

  MYLAN IRELAND LIMITED

  SUNITINIBUM

  Flac. din PEID, prevăzut cu sistem de închidere securizat din PP x 30 caps. (3 ani)

  L01XE04

  MG

  generic

  4.393,55

  4.423,55

  4.859,82

  DC


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  5111

  W65948003

  !

  SUNITINIB MYLAN 50 mg

  CAPS.

  50 mg

  MYLAN IRELAND LIMITED

  SUNITINIBUM

  Flac. din PEID, prevăzut cu sistem de închidere securizat din PP x 30 caps. (3 ani)

  L01XE04

  MG

  generic

  8.763,31

  8.793,31

  9.622,86

  DC


  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  ……………………………..

  5124

  W68830003


  SUNITINIB VIATRIS
  12,5 mg

  CAPS.

  12,5 mg

  VIATRIS LIMITED

  SUNITINIBUM

  Flac. din PEID, prevăzut cu sistem de închidere securizat din PP x 30 caps.

  L01EX01

  MG

  generic

  2.190,51

  2.220,51

  2.458,51  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  5125

  W68831003


  SUNITINIB VIATRIS 25 mg

  CAPS.

  25 mg

  VIATRIS LIMITED

  SUNITINIBUM

  Flac. din PEID, prevăzut cu sistem de închidere securizat din PP x 30 caps.

  L01EX01

  MG

  generic

  4.393,55

  4.423,55

  4.859,82  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  5126

  W68833003


  SUNITINIB VIATRIS 50 mg

  CAPS.

  50 mg

  VIATRIS LIMITED

  SUNITINIBUM

  Flac. din PEID, prevăzut cu sistem de închidere securizat din PP x 30 caps.

  L01EX01

  MG

  generic

  8.763,31

  8.793,31

  9.622,86  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  ……………………………..

  5817

  W63897001


  XARELTO 15 mg

  COMPR. FILM.

  15 mg

  BAYER AG

  RIVAROXABANUM

  Cutie cu blist PP/Al x 98 compr. film.

  B01AF01

  MI

  inovativ

  785,37

  815,37

  926,90  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  ……………………………..

  5819

  W63898001


  XARELTO 20 mg

  COMPR. FILM.

  20 mg

  BAYER AG

  RIVAROXABANUM

  Cutie cu blist PP/Al x
  98 compr. film.

  B01AF01

  MI

  inovativ

  785,06

  815,06

  926,57  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.

  ……………………………..

  5830

  W68945001

  !

  XENPOZYME 20 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  20 mg

  GENZYME EUROPE B.V. - OLANDA

  OLIPUDASE ALFA

  Cutie cu 1 flac. din sticlă care conține 20 mg pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (48 luni - flacon nedeschis)

  A16AB25

  MO

  orfan

  19.671,59

  19.701,59

  21.512,88  Prețurile sunt valabile până la data de 31.07.2024.
  3. Pozițiile nr. 120, 121, 1253, 1254, 1255, 1766, 2611, 2612 , 3432, 3433, 3434 și 4993 se abrogă.

  -----