ORDIN nr. 38/82/2022privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 38 din 11 ianuarie 2022
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Nr. 82 din 31 ianuarie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2022
  Având în vedere dispozițiile:– art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România; – art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, republicată, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România;– Referatului privind actualizarea Clasificării ocupațiilor din România (COR) nr. 38/DPOCMP din 6.01.2022;– Notei nr. 36/DPOCMP din 6.01.2022 privind proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, și dezbaterea publică a acestuia referitoare la introducerea ocupației analist comportamental,
  în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul muncii și solidarității sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:

  Articolul I

  Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.2. Se elimină ocupațiile care nu mai sunt practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei


  Anexa nr. 1

  LISTA
  ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care modifică și completează
  Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)


  Nr. crt.

  Denumirea ocupației

  Cod COR

  1.

  administrator de securitate în domeniul TIC

  252908

  2.

  analist comportamental

  226927

  3.

  analist de afaceri

  242120

  4.

  analist de afaceri în domeniul TIC

  251102

  5.

  analist în servicii și politici de sănătate

  242233

  6.

  analist testare software

  351108

  7.

  aranjor muzică

  265245

  8.

  arhitect de interior

  216111

  9.

  arhitect de sistem în domeniul TIC

  251104

  10.

  artist multimedia

  265111

  11.

  asistent medical specializat

  222102

  12.

  auditor de securitate cibernetică

  252906

  13.

  barman preparator de cafea (barista)

  513203

  14.

  chimist analist

  211312

  15.

  compozitor muzică de film/teatru

  265240

  16.

  compozitor muzică electronică

  265241

  17.

  compozitor muzică publicitară

  265243

  18.

  compozitor muzică sacră

  265242

  19.

  compozitor muzică ușoară/pop

  265239

  20.

  conducător formație muzicală

  265248

  21.

  consilier de stat

  111241

  22.

  consilier filosofic

  263311

  23.

  consultant de securitate cibernetică

  252907

  24.

  consultant muzical

  265256

  25.

  degustător de cafea

  751502

  26.

  dezvoltator de sisteme în domeniul TIC

  251105

  27.

  director import export cafea, ceai, cacao și mirodenii

  132456

  28.

  director pentru relația cu investitorii

  121920

  29.

  dirijor ansamblu vocal bisericesc

  265249

  30.

  documentarist muzică

  265255

  31.

  emailator manual/artizan

  731607

  32.

  etnomuzicolog

  265258

  33.

  expert în criminalistică informatică

  252909

  34.

  expert în investigații digitale

  252905

  35.

  expert în prăjirea cafelei

  214537

  36.

  expert în securitate cibernetică

  252904

  37.

  expert surse deschise

  252902

  38.

  inginer biomedical

  214957

  39.

  inginer foraj

  214658

  40.

  inginer horticultor

  213230

  41.

  inginer în producția alimentară

  214142

  42.

  inginer mentenanță și reparații

  214143

  43.

  inginer punere în funcțiune

  214958

  44.

  inginer specialist în robotică

  214959

  45.

  inginer sudor

  214496

  46.

  manager analiză de business în domeniul TIC

  251103

  47.

  manager de securitate sisteme informatice

  252910

  48.

  manager transformare digitală

  242119

  49.

  mediator muzical

  265251

  50.

  muzician jazz

  265246

  51.

  ofițer de poliție penitenciară

  242905

  52.

  operator măcinare cafea

  816055

  53.

  operator prelucrare cafea

  816054

  54.

  orchestrator

  265244

  55.

  producător muzical

  265250

  56.

  profesor-antrenor

  235923

  57.

  psalt

  265247

  58.

  realizator muzical

  265254

  59.

  redactor muzical

  265252

  60.

  reporter muzical

  265253

  61.

  specialist digitalizare

  242118

  62.

  specialist în pregătire fizică

  235924

  63.

  specialist în reciclarea deșeurilor

  214312

  64.

  specialist în securitate cibernetică pentru sisteme automatizate de comandă-control

  252903

  65.

  specialist muzicologie bizantină/gregoriană

  265257

  66.

  specialist pentru relația cu investitorii

  241272

  67.

  specialist tehnologia alimentelor

  214538

  68.

  stilist extensii gene

  514211

  69.

  tehnician ergonomist

  325729

  Se mută ocupația expert achiziții publice din grupa de bază 2149 Ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare în grupa de bază 2421 Analiști de management și organizare la codul 242116.
  Se mută ocupația analist resurse umane din grupa de bază 3333 Agenți de recrutare și contractori în grupa de bază 2423 Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal la codul 242325.
  Se mută ocupația critic muzical din grupa de bază 2642 Jurnaliști în grupa de bază 2652 Muzicieni, cântăreți și compozitori la codul 265231.
  Se redenumește ocupația copiator note muzicale ca tehnoredactor partituri și păstrează același cod 265217 în grupa de bază 2652 Muzicieni, cântăreți și compozitori.
  Se redenumește ocupația inspector/referent resurse umane ca referent resurse umane și păstrează același cod 333304 în grupa de bază 3333 Agenți de recrutare și contractori.


  Anexa nr. 2

  LISTA
  ocupațiilor care nu mai sunt practicate în cadrul economiei naționale și se elimină
  din cuprinsul Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)


  Nr. crt.

  Denumirea ocupației

  Cod COR

  1.

  operator curățare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci

  313112

  2.

  ștanțator de filme

  352117

  3.

  operator truka

  352118

  4.

  teletipist

  413105

  5.

  telexist

  413106

  6.

  rediționar

  432318

  7.

  inspector telegrame

  441207

  8.

  șef vagon poștal

  441212

  9.

  tăietor garnituri de carde

  721428

  10.

  mașinist mecanic la confecționare garnituri carde

  721429

  11.

  confecționer ferodouri

  722109

  12.

  cașerator și șlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane

  731203

  13.

  ceruitor de piastrine pentru acordeoane

  731204

  14.

  râșnitor smalț

  731410

  15.

  formator tuburi spectrale

  731506

  16.

  galvanotipist

  732107

  17.

  corodor prin procedee chimice (tiefdruc și zinco)

  732108

  18.

  turnător valuri

  732116

  19.

  fasonator produse din azbociment

  811402

  20.

  preparator pastă de azbociment

  811405

  21.

  tratamentist produse din azbociment

  811406

  22.

  confecționer garnituri din azbest

  811410

  23.

  preparator ferodouri

  813132

  24.

  finisor universal ferodouri

  813133

  25.

  decapsulator

  815101

  26.

  decuscutor

  815102

  27.

  topitor in și cânepă

  815103

  28.

  melițator in și cânepă

  815104

  29.

  înnobilator in și cânepă

  815105

  30.

  scuturător in și cânepă

  815106

  31.

  lucrător în bataje (bătător)

  815107

  32.

  destrămător

  815108

  33.

  carbonizator textile

  815109

  34.

  scuturător

  815110

  35.

  pieptănător

  815114

  36.

  zdrobitor și uleiator textile

  815115

  37.

  operator mașini puitoare

  815116

  38.

  formator mănuși fibre liberiene

  815117

  39.

  montator la lipit ace

  815118

  40.

  curățitor-șlefuitor garnituri carde

  815119

  41.

  cilindror în filaturi

  815120

  42.

  disponent în filaturi

  815121

  43.

  pregătitor gogoși de mătase (fierbător)

  815122

  44.

  prelucrător fire de mătase din gogoși (filator)

  815123

  45.

  înnodător fire de mătase naturală

  815124

  46.

  finisor fire de mătase naturală

  815125

  47.

  prelucrător deșeuri gogoși de mătase naturală

  815126

  48.

  șnuruitor Jaqard

  815203

  49.

  operator canelator

  815206

  50.

  pâslitor

  815213

  51.

  confecționer polizoare din pâslă

  815214

  52.

  operator piuar

  815418

  53.

  operator scămoșetor

  815419

  54.

  naphtolator la imprimerie

  815426

  55.

  vaporizator la imprimerie

  815427

  56.

  presator axe la cilindrul de imprimat

  815429

  57.

  colector și sortator păr

  816008

  58.

  preparator ulei de copite

  816009

  59.

  valorificator glande

  816012

  60.

  preparator pepsină, cheag

  816013

  61.

  filtrator-deshidratorist

  817214

  62.

  confecționer tuburi cinescop

  821210

  ----