STANDARDE din 26 august 2003pentru acreditarea cabinetelor medicale
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 1 octombrie 2003 Notă
  *) Aprobate prin DECIZIA nr. 721 din 26 august 2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 1 octombrie 2003.
  I. Standarde referitoare la organizare1. Cabinetul medical are certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de directia de sănătate publică, conform prevederilor legale în vigoare.2. Cabinetul medical este organizat în specialitatile sau/și competentele medicului titular ori asociatilor în cazul formelor asociative, conform reglementarilor legale în vigoare.3. Cabinetul medical are autorizatie sanitara de functionare în vigoare, conform legii.4. Cabinetul medical are un regulament de organizare și functionare, de care intregul personal a luat cunoștința în scris.II. Standarde referitoare la resursele fizice5. Cabinetul medical are un sediu aflat într-un spatiu de care dispune în mod legal.6. Materialele sanitare utilizate în cadrul activității medicale sunt înregistrate și depozitate în mod adecvat.7. La sediul cabinetului medical exista cel puțin un aparat telefonic functional, care are alocat un numar de apel.III. Standarde referitoare la resursele umane8. Medicii, asistenții medicali și tehnicienii dentari care lucrează în cabinetul medical au autorizație de liberă practică valabilă, conform prevederilor legale.
  (la 14-05-2004, Punctul 8. din Punctul III. a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din DECIZIA nr. 227 din 4 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 )
  9. Medicii angajați, asistenții medicali, tehnicienii dentari și celălalt personal care lucrează în cabinetul medical au contracte de muncă legale.
  (la 14-05-2004, Punctul 9. din Punctul III. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din DECIZIA nr. 227 din 4 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 )
  10. Medicii care lucreaza în cabinetul medical sunt membri ai Colegiului Medicilor din România.11. Asistenții medicali și tehnicienii dentari care lucrează în cabinetul medical sunt membri ai Ordinului Asistenților Medicali din România.
  (la 14-05-2004, Punctul 11. din Punctul III. a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din DECIZIA nr. 227 din 4 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004 )
  12. Toate persoanele care lucreaza în cabinetul medical au fise de post în care sunt definite atribuțiile acestora, semnate de persoana în cauza și aprobate de reprezentantul legal al cabinetului medical.13. Exista un document intern prin care patronul cabinetului medical se angajează să respecte independenta profesionala a medicilor și dreptul de decizie al acestora.14. Medicii au asigurare de raspundere civila (malpraxis) în vigoare.15. Asistenții medicali, tehnicienii dentari și tehnicienii opticieni care lucreaza în cabinetul medical au asigurare de raspundere civila (malpraxis) în vigoare.16. Medicii și asistentele medicale care lucreaza în cabinetul medical au un program de lucru organizat conform reglementarilor legale în vigoare, la care se face referire expresa pe programul afisat.17. Pe întreaga perioadă de lucru în cabinetul medical lucreaza un medic titular sau un medic angajat legal, precum și alte persoane angajate legal.18. Personalul poarta în permanenta un ecuson pe care sunt scrise numele și calificarea respectivei persoane.
  IV. Standarde functionale generale19. În incinta cabinetului medical nu se afla vectori animali ai bolilor infectioase și plante cu potențial alergic.20. Cabinetul medical are un program de lucru stabilit conform reglementarilor legale în vigoare, afisat, vizibil din exterior și care este respectat.21. Atât la intrarea, cat și în interiorul cabinetului medical nu exista pericol de accidentare sau de vatamare corporala atât pentru pacienti, cat și pentru personal.22. Cabinetul medical respecta prevederile legale (contractul-cadru și normele metodologice de aplicare a acestuia) în vigoare, referitoare la acordarea serviciilor medicale și de ingrijire.23. Cabinetul medical acorda servicii în mod nediscriminatoriu.24. Cabinetul medical folosește pentru manevre care implica solutii de continuitate materiale sanitare sterile de unica folosință, iar în cazul instrumentelor refolosibile, le sterilizeaza în mod adecvat.V. Standarde referitoare la managementul informatiei25. Cabinetul medical are evidenta consultatiilor, tratamentelor și a serviciilor medicale oferite, în cabinet sau la domiciliu, astfel încât să fie identificabili pacientul și persoana care a oferit serviciul, precum și momentul când s-a furnizat serviciul.26. Cabinetul medical are un document intern aprobat de reprezentantul legal, în care se menționează că intregul personal este obligat sa pastreze confidentialitatea față de terti (conform reglementarilor în vigoare) privind datele de identificare și serviciile furnizate fiecarui pacient.27. Cabinetul medical a luat măsuri pentru protectia informatiei și a suportului acesteia împotriva pierderii, degradării și folosirii acesteia de către persoane neautorizate.VI. Standarde referitoare la asigurati28. Asiguratii au acces neingradit la un registru de reclamatii și sesizari, cu paginile numerotate.29. Cabinetul medical are afisat la loc vizibil un document care contine drepturile ce decurg din calitatea de asigurat, în privinta acordarii serviciilor medicale și de ingrijire.
  -------------