LEGE nr. 211 din 5 iulie 2005
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 5 mai 2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 mai 2005, cu următoarele modificări:
  1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
  "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
  privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
  să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare
  a caselor de locuit din zonele calamitate
  în urma inundaţiilor din anul 2005"
  2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construcţii şi a căilor de acces, în urma inundaţiilor din anul 2005, se realizează prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe."
  3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Sunt scutite de la plata taxelor datorate bugetului de stat sau bugetelor locale toate avizele şi autorizaţiile necesare desfiinţării, construirii şi/sau reabilitării caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construcţii şi a căilor de acces.
  (2) Operaţiunile de radiere, modificare şi înscriere în cărţile funciare vor fi, de asemenea, scutite de orice fel de taxă datorată bugetului de stat sau bugetelor locale.
  (3) Alimentarea/realimentarea cu energie electrică a locuinţelor menţionate la art. 1 se va face fără perceperea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament, avizelor tehnice de racordare şi a tarifelor de racordare de către operatorul de distribuţie din zona calamitată."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  DAN RADU RUŞANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 5 iulie 2005.
  Nr. 211.
  ---------